Tragedie za zamkniętymi drzwiami

Ukrywane ze strachu lub wstydu – domowe dramaty rozgrywają się obok nas każdego dnia. Statystyki podają, że co czwarta kobieta w USA jest ofiarą przemocy domowej. Oprawcami są zazwyczaj mężowie, byli i obecni, ale również narzeczeni i partnerzy. Październik jest miesiącem walki z przemocą w rodzinie.

Szacuje się że kobiety stanowią aż 85 procent ofiar przemocy ze strony partnera; mężczyźni 15 procent.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez amerykański urząd statystyczny, przemoc domowa w takim samym stopniu dotyka kobiet wszystkich ras i grup etnicznych. Najwięcej przypadków pobić i maltretowania notuje się w dużych miastach, które dają oprawcom większe poczucie anonimowości. Mieszkańcy przedmieść i obszarów wiejskich są o 20 procent mniej zagrożeni przemocą domową. Choć przemoc domowa nie jest tematem towarzyskich rozmów, a jej ofiary starają się pozostawać w ukryciu to blisko trzy czwarte Amerykanów zna osobiście kogoś, kto tylko w minionym roku jest lub był jej ofiarą.

Statystyki pokazują, że co trzecia osoba zna kobietę nad którą znęcał się mąż lub partner. Choć w większości przypadków maltretowanie kończy się siniakami i złamaniami to każdego dnia z powodu przemocy domowej umiera cztery osoby. Trzy z nich to kobiety.

W samym tylko Illinois w minionym roku aż 49 osób zmarło w wyniku obrażeń zdanych im w czterech ścianach.

Przemoc domowa to problem jedynie biednych rodzin z zaniedbanych dzielnic. Prawdą jest, że ryzyko jej stosowania w rodzinach o niskich dochodach jest trzykrotnie wyższe niż wśród rodzin zamożnych. Ale w w pięknych willach, przed którymi zaparkowane są eleganckie samochody do pobić i znęcania się także dochodzi często. Z tą jednak różnicą, że osoby zamożne rzadziej zgłaszają takie przypadki na policje.

Choć w wielu przypadkach ofiary ze wstydu lub strachu nie szukają pomocy i ich oprawca czuje się bezprawny to dzięki wysiłkom wielu organizacji i grup wsparcia, liczba osób wychodzących z ukrycia jest coraz większa.

Średnio rocznie ponad 2 miliony osób korzysta z usług infolinii i w sytuacji kryzysowej prosi o pomoc specjalistę.

Szereg organizacji pomagającym osobom w trudnych sytuacjach życiowych zapewnia pełną dyskrecję i fachową pomoc. Strony internetowe, na których można uzyskać najważniejsze informacje, skonstruowane są tak, że ich odwiedzenie nie pozostawia śladu w komputerze. Inne udzielają wskazówek jak szybko wyczyścić historię, aby w wyszukiwarce nie pozostały informacje mogące dodatkowo rozdrażnić agresora.

Pomoc na infoliniach można uzyskać w 140 językach, także w polskim.

Oto strony internetowe organizacji, pomagających ofiarom przemocy domowej:

www.thehotline.org lub numer 1 800 799 SAFE

Domestic Violence Victim Services -Illinois – lub numer 1-877-863-6338

City of Chicago Domestic Violence Help Line

National Coalition Against Domestic Violence

BW

 

Categories: Porady, Społeczeństwo

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*