Social Security: strategia „wniosek i zawieszenie” przechodzi do historii

Pan Kowalski lubi swoją pracę i dobrze zarabia, więc nie zamierza przechodzić na emeryturę, mimo że ukończył 66 lat. Natomiast jego żona marzy o zakończeniu pracy. Chętnie zaczęłaby pobierać rentę małżeńską, ale nie może tego uczynić, zanim mąż nie złoży wniosku o emeryturę. Pan Kowalski nie godzi się, woli poczekać, by powiększyć swoje świadczenia w przyszłości. I tak państwo Kowalscy wydają się być w sytuacji patowej. Ale czy na pewno?

Wyjście dla Kowalskich

Kowalscy mają wyjście dogodne dla obydwojga, ale tylko do końca kwietnia 2016 roku. Krótko mówiąc, pan Kowalski, po ukończeniu pełnego wieku emerytalnego, może złożyć wniosek o swoją emeryturę, po czym ją zawiesić. Uprawniona do renty małżeńskiej żona dostaje rentę, mimo że mąż emerytury nie pobiera i nadal pracuje.

Ta niezamierzona luka w przepisach spowodowała, że popularną stała się taktyka zwana „złóż wniosek i zawieś emeryturę”, po angielsku − „file and suspend”. Niestety, luka ta zostaje zamknięta z końcem kwietnia, więc Kowalscy muszą się pośpieszyć.

Zawieszenie emerytury

Począwszy od 1 stycznia 2000 r., na mocy Senior Citizens’ Freedom to Work Act, każda osoba, która osiągnęła pełny wiek emerytalny, ale nie przekroczyła 70 lat, może dobrowolnie zawiesić otrzymywanie świadczeń (suspend benefits). Korzyści są następujące: możesz podwyższyć swoją emeryturę, uniknąć wysokich podatków dochodowych (jeżeli pracujesz albo masz inne przychody) albo uniknąć redukcji świadczeń z powodu polskiej emerytury (WEP). Oprócz tego, twój małżonek mógł rozpocząć pobieranie renty małżeńskiej, co zostaje ukrócone dla wniosków złożonych od maja 2016 roku.

Zalety: podwyższenie emerytury

Zawieszenie świadczeń pozwoli ci podwyższyć przyszłą emeryturę przez uzyskanie opóźnionych kredytów emerytalnych, które zostaną naliczane po wznowieniu emerytury. Kredyty za każdy rok zawieszenia przed ukończeniem 70 lat doliczane są 1 stycznia kolejnego roku. Kredyty za rok, w którym ukończysz 70 lat doliczane są w miesiącu twoich 70. urodzin.

Uwaga: zawieszenie emerytury umożliwia podwyżkę wczesnej emerytury nawet do pełnych świadczeń, nawet jeżeli nie zarobkujesz. Jeżeli zawiesisz emeryturę i pracujesz, wówczas jeszcze bardziej podwyższysz swoje przyszłe świadczenia.

Przykład: w wieku 62 lat Anna zaczęła pobieranie emerytury (zredukowanej o 25 procent), po czym uznała tę decyzję za przedwczesną. Czy Anna może zawiesić otrzymywanie świadczeń, by akumulować opóźnione kredyty i w wieku 66 lat otrzymywać 100-procentową emeryturę?

Odpowiedź: nie. Zawieszenie świadczeń jest tylko dla osób, które osiągnęły pełny wiek emerytalny. Anna może co najwyżej wycofać swoje podanie o emeryturę w przeciągu roku od jego złożenia.

Zaleta: unikanie podatków

Druga korzyść z zawieszenia świadczeń jest ważna dla tych, którzy dorabiają znaczne kwoty do emerytury. Mogą oni być w wysokim przedziale podatkowym i mieć część emerytury opodatkowaną. Warto wtedy zawiesić emeryturę i wznowić ją po rezygnacji z pracy.

Zaleta: unikanie obniżki amerykańskiej emerytury z powodu polskiej

Gdy jednocześnie pobierasz dwie emerytury: SSA i inną, wypracowaną poza systemem Social Security, na przykład ZUS czy KRUS, wóczas dotyczy cię Windfall Elimination Provision, klauzula powodująca potrącenie świadczeń Social Security mniej więcej o połowę polskiej emerytury. Gdy zawiesisz świadczenia Social Security, nie będzie ci nakładana redukcja WEP.

Zmiany od 1 maja 2016 r.

Sekcja 831 Ustawy budżetowej (Bipartisan Budget Act of 2015) pozostawiła możliwość zawieszenia emerytury, ale wniosła istotne zmiany do emerytur zawieszonych po 180 dniach od wejścia ustawy w życie, czyli od 1 maja 2016 roku.

· Jeżeli twoja emerytura jest zawieszona, to nikt z twojej rodziny nie może dostać świadczeń rodzinnych.
· Jeżeli twoja emerytura jest zawieszona, to nie należy ci się renta małżeńska (z tytułu pracy małżonka).
· Nie możesz retroaktywnie odwołać zawieszenia emerytury, by wybrać zaległe świadczenia w jednej kwocie.

Zawieszenie a świadczenia rodzinne

Wróćmy do sytuacji Kowalskich. Jeżeli pan Kowalski złoży wniosek o swoją emeryturę i o jej zawieszenie („file and suspend”) do 30 kwietnia 2016 r., to zawieszenie nie będzie dotyczyć świadczeń jego rodziny, czyli renty jego żony. Oznacza to, że żona będzie mogła kontynuować pobieranie swojej renty według starych przepisów. Stop! 30 kwietnia przypada w sobotę, więc kompletny wniosek należy złożyć do 29 kwietnia.

Jeżeli natomiast pan Kowalski się spóźni i złoży wniosek 1 maja 2016 r. albo później, to zawieszenie emerytury spowoduje jednoczesne zawieszenie renty żony. Wydawać by się mogło, że nastał koniec darmowych rent małżeńskich. Ale nie zupełnie. Dla małżonków urodzonych przed 2 stycznia 1954 pozostała jeszcze inna droga do darmowej renty małżeńskiej, którą w przyszłości opiszę. Niecierpliwi mogą sięgnąć po książkę pt.: „Ubezpieczenie społeczne Social Security”.

Uwaga: opóźnione kredyty zarobione dzięki zawieszeniu powiększą tylko emeryturę, a nie renty rodzinne. Zawieszenie w przyszłości podwyższy świadczenia wdowie, świadczenia te będą równe 100 proc. emerytury pracownika.

***
Uwaga, pytania do autorki należy wysyłać na adres e-mailowy: poczta@poradniksukces.com

fot.Wikipedia

Categories: Porady

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*