Rankingi bezpieczeństwa. Odcinek 7

Rankingi bezpieczeństwa. Odcinek 7

Kiedy wprowadzono program CSA2010, FMCSA postanowiła również zmienić system pomiaru bezpieczeństwa z SafeStat na SMS (Safety Measurement System).

fot.All About Trucks

fot.All About Trucks

SMS jest pomocny w ocenie bezpiecznego zachowania poszczególnych firm transportowych. Służy do przeprowadzania rewizji wszystkich wykroczeń podczas inspekcji drogowych, nie tylko OOS (out of service), jak również wszystkich wypadków z ostatnich dwóch lat.

System ustala wyniki firm za pomocą punktacji BASIC (Behavior Analysis and Safety Improvement Categories – analizy zachowań i kategorii poprawy bezpieczeństwa).

fot.All About Trucks

fot.All About Trucks

BASIC składa się z siedmiu osobnych części, z których każda dotyczy innej dziedziny całego systemu pomiaru bezpieczeństwa drogowego.

Oto one:
1. Niebezpieczne prowadzenie pojazdu dostawczego – Unsafe Driving. Na przykład: przekroczenie dopuszczalnej prędkości, brawurowa jazda, nieprawidłowa zmiana pasa ruchu, nieuwaga.

2. Prowadzenie pojazdu, kiedy kierowca jest zmęczony, chory bądź przekroczył limit dopuszczalnych godzin jazdy – Fatigue Driving (Hours-of-Service).

3. Kwalifikacje kierowcy – Driver Fitness. Kiedy kierowca nie jest zdolny do prowadzenia pojazdu dostawczego ze względu na niedostateczne szkolenia, brak doświadczenia lub stan zdrowia uniemożliwiający wykonywanie zawodu kierowcy, brak odpowiedniego prawo jazdy.

4. Substancje odurzające/alkohol- Controlled Substances/Alcohol. Prowadzenie CMV (Commercial Motor Vehicle) pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź po niewłaściwym zastosowaniu leków.

5. Kontrola techniczna pojazdów – Vehicle Maintenance. Brak odpowiedniej kontroli technicznej, co prowadzi do mechanicznych usterek, np. hamulców. Brak systematycznych przeglądów bądź wymaganych napraw.

6. Zabezpieczenie ładunku – Cargo-Related. Brak dbałości o zabezpieczenie ładunku, który może się przesunąć, rozlać lub spaść z naczepy. Nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych (Hazardous Materials).

7. Wskaźnik wypadkowości – Crash Indicator. Uczestnictwo w wypadkach, włączając w to częstotliwość i dotkliwość.

W następnym odcinku zapoznamy się z systemem naliczania punktów karnych i możliwościami ich redukcji.

Szerokiej drogi!

All About Trucks

allabouttrucks.us

Categories: Kierowcy, Porady, Truck

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*