Medicare i HSA: pułapka na seniorów

fot.Stethoscopes/2bgr8/Wikipedia

fot.Stethoscopes/2bgr8/Wikipedia

List od pani Ewy: „Osiągnęłam wiek emerytalny i pobieram rentę małżeńską, ale nadal pracuję. W pracy mam program HSA, na który wpłacam od lat i odpisuję sobie kilka tysięcy dolarów od dochodu. W kadrach powiedziano mi, że aby kontynuować uczestnictwo w HSA, muszę zrezygnować z Medicare. Po czterech wizytach w biurze SSA nareszcie to osiągnęłam, po czym mój będący na emeryturze mąż dostał wiadomość, że jego ubezpieczenie Medicare zostało anulowane. Jestem przerażona. Czy może mi Pani wyjaśnić, co się dzieje?”

Co to jest HSA

Health Savings Account (HSA) jest uprzywilejowanym podatkowo kontem dostępnym dla pracowników, którzy w pracy mają ubezpieczenie zdrowotne o dużym udziale własnym, tzw. katastroficzne (ang. qualified high deductible plan). W miarę jak rośnie koszt ochrony zdrowia, konta HSA zyskują na popularności. Na HSA można wpłacić do 6650 dol. rocznie plus 1000 dol. dla osób, które ukończyły 55 lat. Wpłaty są odpisem od dochodu. Środkami z konta HSA pokrywa się składki ubezpieczeniowe i koszty opieki medycznej.

Konto HSA może założyć każda osoba uprawniona do ubezpieczenia katastroficznego, która nie ma innego ubezpieczenia zdrowotnego ani Medicare. Niektóre zakłady dopłacają swoim pracownikom do kont HSA. Więcej w książce pt. „Ochrona zdrowia w USA”.

HSA daje oszczędności

Oszczędności z posiadania konta HSA wynikają z dwóch faktów. Po pierwsze, polisa zdrowotna z dużym udziałem własnym (katastroficzna) jest znacznie tańsza od typowej i chroni przed poważnymi chorobami lub skutkami wypadków. Często bywa jedyną, na jaką rodzinę (albo pracodawcę) jest stać.

Po drugie, oszczędności z wykupienia katastroficznej polisy deponuje się na uprzywilejowanym podatkowo koncie HSA, skąd wybierać można środki na pokrycie kosztów ochrony zdrowia. Przez to wydatki medyczne opłacane są pieniędzmi nieopodatkowanymi, co daje taką oszczędność, ile wynosi nasz przedział podatkowy (dla sporo zarabiających osób w stanach o dużych podatkach – nawet do 50 procent).

Senior musi zrezygnować z Medicare

Jeżeli osiągniesz 65 lat i dostaniesz część A (szpitalną) ubezpieczenia Medicare, przestajesz być uprawniony do HSA i tracisz odpis podatkowy. Sposób nabycia ubezpieczenia Medicare zależy od okoliczności.

Medicare dostaniesz automatycznie, jeżeli pobierasz wczesne świadczenia i osiągasz 65 rok życia. Wówczas Administracja Social Security (SSA) sama zapisuje cię i na trzy miesiące przed 65 urodzinami przesyła kartę Medicare. Osoby mające przyznaną rentę inwalidzką dostaną Medicare po 25 miesiącach. SSA zaczyna potrącać od świadczeń należność za część B (na lekarza) i D (na leki). Jeżeli nie chcesz płatnych części Medicare (B i D), bo masz ubezpieczenie w pracy, to możesz z nich zrezygnować. Zastosuj się do instrukcji wydrukowanych na odwrocie karty Medicare.

Składasz wniosek o Medicare, jeżeli osiągnąłeś 65 lat, nie pobierasz świadczeń, a chcesz być ubezpieczony. Robisz to w sieci (www.socialsecurity.gov/medicare/apply.html), telefonicznie (800) 772-1213 albo w biurze SSA. Więcej w książce pt. „Ubezpieczenie Social Security”.
Z powyższego wynika, że jeżeli nie bierzesz emerytury czy renty, to po osiągnięciu 65 lat szpitalnego Medicare nie masz, więc jesteś nadal uprawniony do posiadania i korzystania z Health Savings Account. A oto szczegóły.

Co robić, gdy osiągasz 65 lat

IRS twierdzi, że jeżeli masz Medicare, to − pod groźbą kary − nie możesz wpłacać na konto HSA i korzystać z odpisów podatkowych. Możesz natomiast wybierać skumulowane do tej pory środki. Warto wiedzieć, jak obejść te przypisy. A co należy uczynić, zależy od okoliczności.

1. Jeżeli jesteś uprawniony do Medicare (osiągnąłeś 65 lat), ale nie złożyłeś wniosku ani o świadczenia, ani o samo Medicare, to nie musisz nic robić. Ubezpieczenia Medicare nie masz. Tak długo, jak twój zakład pracy zatrudnia 20 i więcej pracowników, możesz odłożyć nabycie Medicare, a przez to kontynuować uczestnictwo w programie HSA do czasu przejścia na spoczynek.

2. Jeżeli złożyłeś wniosek o Medicare, ale nie o emeryturę czy rentę Social Security, to możesz wycofać ten wniosek (formularz CMS form 1763, Request for Termination of Premium Hospital and Medical Insurance). Jeżeli masz ubezpieczenie zdrowotne w pracy, to nie poniesiesz żadnej kary, a powrócić do Medicare możesz w każdej chwili.

3. Jeżeli pobierasz świadczenia Social Security i uprawnienie do Medicare nabyłeś automatycznie, to nie wolno ci wpłacać na HSA. Czy możesz zrezygnować z części A Medicare? Możesz, ale wraz z nim musisz zrezygnować ze wszystkich innych świadczeń Social Security. Ponadto, musisz spłacić wszystko, co do tej pory otrzymałeś od Social Security: emeryturę czy rentę oraz koszty, jakie Medicare poniosło na twoje leczenie.

Medicare działa 6 miesięcy wstecz

Masz program HSA i zamierzasz pracując pobierać emeryturę albo rentę rodzinną? Wolno ci. Ale pamiętaj, że gdy złożysz wniosek o świadczenia i Medicare, to część szpitalna może zadziałać retroaktywnie. Jest to zbawienne dla chorych seniorów mających ukończone 65 lat, bo dostaną zwrot poniesionych kosztów leczenia za ostatnie pół roku, ale niedogodne dla posiadaczy kont HSA. Nie można pobierać emerytury czy renty Social Security i nie mieć części A Medicare po ukończeniu 65 lat. Skoro IRS nie zezwala posiadaczom Medicare na uczestnictwo w programie HSA, należy przestać wpłacać na HSA pół roku wcześniej.

Co z panią Ewą?

Dlaczego mąż pani Ewy stracił Medicare? Dlatego, że ona pobiera rentę małżeńską i ma Medicare z jego konta. Na jej karcie Medicare figuruje numer SS męża. SSA skasowało nie tylko ubezpieczenie szpitalne i lekarskie pani Ewy, ale również jej męża − wszystkie świadczenia przypisane do jego numeru. Co gorsze, oby nie okazało się, że SSA wstrzyma wypłatę nie tylko renty pani Ewy, ale również emerytury męża i zacznie domagać się zwrotu tysięcy dolarów.

Jakie jest wyjście z sytuacji? Pani Ewa powinna natychmiast wycofać podanie o anulowanie Medicare, by powrócić do punktu wyjścia. Lepiej zrezygnować z konta HSA niż ze świadczeń Social Security. Z odkręceniem sprawy może być trochę kłopotów, bo Administracja Social Security nie jest najłatwiejsza we współpracy i często proste sprawy wymagają wielu wizyt i dużo czasu. Życzę powodzenia.

***
Pytania do autorki należy wysyłać e-mailem: poczta@poradniksukces.com

Categories: Porady

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*