Kiedy Wujek Sam płaci za przeprowadzkę

Kiedy Wujek Sam płaci za przeprowadzkę

Jeżeli musisz się przenieść, by podjąć nową pracę, lub gdy zostałeś przeniesiony służbowo, to przepisy podatkowe mogą pozwolić na odjęcie kosztów przeprowadzki od podstawy podatkowej. Koszty przeprowadzki rozumiane są szeroko i obejmują znacznie więcej niż opłatę za wynajęcie ciężarówki. Warto o tym wiedzieć, by nie przegapić należnych przywilejów.

Kiedy przysługuje odpis

Ażeby móc odliczyć koszt zamiany miejsca zamieszkania od podstawy podatkowej, należy spełnić następujące warunki:

  • Nowa praca musi być 50 mil dalej od twojego starego miejsca zamieszkania. Oznacza to, że przenosisz się, by uniknąć długiego dojazdu. Nazywa się to „50-mile distance test”. Na przykład, jeżeli poprzednio dojeżdżałeś 10 mil do starej pracy, to nowy zakład pracy musi być położony co najmniej 60 mil od starego domu.
  • Musisz przepracować w nowym miejscu co najmniej 39 tygodni w przeciągu 12 miesięcy po podjęciu zatrudnienia. Nie jest wymagana ciągłość pracy ani zatrudnienie przez tego samego pracodawcę. Osoby samozatrudnione w pierwszych 24 miesiącach po przeprowadzce muszą przepracować tam co najmniej 78 tygodni. Nie oznacza to wymogu pracy w tym samym przedsiębiorstwie, lecz tylko w danym rejonie.
  • Przeprowadzka nie może nastąpić przed znalezieniem nowego stanowiska, ani po roku od tej daty, choć stosowane są czasem wyjątki. Pozwolenie dziecku na ukończenie szkoły jest akceptowanym wyjątkiem, ale trudności ze sprzedażą starego domu – nie.

Osoby podejmujące pracę po raz pierwszy również mogą skorzystać z tych ulg podatkowych. Muszą one być w stanie udowodnić, że przenosiły się z domu, a nie z akademika, oraz że ich praca położona jest dalej niż 50 mil od poprzedniego domu.

Co wolno odpisać

Urząd podatkowy nie nakłada na nie ograniczeń, ale wymaga, by koszty były w granicach rozsądku.

Bezpośrednie wydatki: Są to koszty poniesione na: pakowanie; wynajem ciężarówki; ubezpieczenie mienia na czas przeprowadzki; podróż twoją i rodziny, transport zwierząt domowych; transport samochodu, przechowanie mienia do 30 dni w czasie przeprowadzki itp.

Koszty pośrednie: Znalezienie nowego domu czy mieszkania pochłania czas i pieniądze. Urząd Podatkowy zezwala na odliczenie następujących wydatków: koszty poszukiwania nowego mieszkania czy domu, tymczasowe zakwaterowanie do 30 dni; wydatki na sprzedaż starego domu i kupno nowego (prowizja agenta nieruchomościowego, honorarium adwokata, opłata za przepisanie tytułu własności, stanowe i miejskie podatki od sprzedaży nieruchomości). Nie bierze się pod uwagę wydatków poniesionych na remont czy uatrakcyjnienie nieruchomości w celu jej sprzedaży. Odpisać można również koszt złamania umowy o najem starego mieszkania, w tym poniesione kary, honorarium adwokata itp.

Jeżeli zmieniłeś miejsce zamieszkania podążając za pracą, to pewnie jej czynnie poszukiwałeś i poniosłeś w związku z tym pewne wydatki. Job search expenses są również odpisem, choć na innych zasadach, co wyjaśnia Publikacja 529, Miscellaneous Deductionswww.irs.gov/pub/irs-pdf/p529.pdf.

Praca papierkowa

Należy zachować i przechowywać starannie wszystkie rachunki związane z przeprowadzką. W przypadku używania auta do poszukiwania nowego miejsca zamieszkania trzeba notować daty wyjazdów i stan licznika.

Koszty przeprowadzki nie podlegają ograniczeniu, jak miscellaneous deductions. Trzeba je wpisać na druku Form 3903 – Moving Expenses, a sumę wstawić w wierszu 26 na pierwszej stronie formularza podatkowego 1040. Wyjaśnienia znajdziesz w Publikacji 521: www.irs.gov/publications/p521/ar02.html.

Jeżeli nie zagrzejesz miejsca

Przepisy nakazują, by w nowym miejscu przepracować co najmniej 39 tygodni, albo 78, jeżeli pracujemy dla samych siebie.

Gdybyśmy nie zostali dłużej w nowej okolicy, to możemy w przyszłości poprawić rozliczenie podatkowe przez posłanie druku 1040X za dany rok. Ale IRS przewiduje kilka wyjątków od reguły: przeniesienie służbowe, niezawinione wymówienie pracy, przejście na emeryturę, renta inwalidzka, służba wojskowa. Publikacja 521, Moving Expenses, wyjaśnia detale.

Wniosek

Jeżeli planujesz przenieść się za chlebem, to skorzystaj z podatkowego odpisu na przeprowadzkę. Gdybyś warunków nie spełnił, to na pocieszenie pozostaną ci przynajmniej odpisy na poszukiwanie pracy.

Warto wiedzieć, że odpis przysługuje również cudzoziemcom, którzy legalnie przenoszą się za pracą do USA, oraz Amerykanom podejmującym zatrudnienie za granicą. Niestety, emerytom odpis na przeprowadzkę nie przysługuje, bo nie przenoszą się oni w celach zarobkowych.

Elżbieta Baumgartner

fot.Carlos Jorge Monteiro/EPA

 

Categories: Porady

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*