Kiedy musisz wyjawić numer Social Security, a kiedy nie

Kiedy musisz wyjawić numer Social Security, a kiedy nie

Im rzadziej wyjawiasz swój numer Social Security, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że wpadnie on w nieodpowiednie ręce. W niektórych sytuacjach musisz go podać, w niektórych nie. Dobrze jest znać swoje prawa.

Czemu służy SSN
Jak wiemy, numer Social Security (SSN) jest nadawany przez Administrację Ubezpieczenia Społecznego (Social Security Administration, skrót SSA). Wykorzystywany jest celem gromadzenia informacji o ubezpieczonych dla ustalania należnych świadczeń emerytalnych czy rentowych. Z biegiem czasu SSN stał się podstawowym numerem identyfikacji osobowej i podatkowej w Stanach.

Kto potrzebuje twojego SSN
Starając się chronić swoją prywatność, powinieneś wyjawiać numer Social Security tylko wtedy, gdy naprawdę musisz. Oto instytucje, którym jesteś zobowiązany przedstawić swój SSN:
– twój pracodawca, ponieważ informuje o twoich zarobkach zarówno SSA, jak i urząd podatkowy
– urząd podatkowy (IRS), gdyż identyfikuje cię przy pomocy SSN, a podatki płacić musisz
– Administracja Social Security, bo pobiera składki emerytalne
– banki i instytucje finansowe, bo przekazują informacje o twoich dochodach do IRS
– inne instytucje, które z różnych względów wypłacają ci pieniądze (np. Unemployment Office, Veteran Administration)
– instytucje rządowe, takie jak Department of Motor Vehicles, biura pomocy społecznej, itp.

Prawo do prywatności
Jeżeli federalna, stanowa czy lokalna agencja wymaga podania SSN, to musi przedstawić jasne oświadczenie nazywane Privacy Act Statement, wymagane przez ustawę Privacy Act z roku 1974. Oświadczenie to powinno wyjaśniać czy ujawnienie SSN jest obowiązkowe, czy jedynie dobrowolne; jaki akt prawny wymaga przedstawienia SSN; jakie są konsekwencje odmowy podania SSN oraz w jaki sposób SSN zostanie użyty.
Zgodnie z Privacy Act, jedynie prawo federalne może uczynić obowiązkowym użycie SSN (5USC 552a). Tak więc zawsze, gdy agencja rządowa poprosi cię o twój SSN, przeczytaj Privacy Act Statement zamieszczony na końcu formularza. Wówczas będziesz mógł zadecydować, czy ujawnić SSN, czy nie.
Ruch na rzecz obrony prywatności jest w USA coraz silniejszy. Amerykanie nie chcą, aby rząd wiedział wszystko na ich temat. Sprzeciwiają się praktyce używania SSN w różnych zbiorach komputerowych, by zachować swoją prywatność i uniemożliwić kradzież tożsamości.

Dlaczego prywatne firmy proszą o twój SSN
Prywatne firmy również często pytają o numer SSN klienta, choć nie zawsze istnieje po temu logiczny powód. Oto podstawowe uzasadnione okoliczności, kiedy firmy rzeczywiście potrzebują twój SSN:
– aby powiadomić IRS o twoim dochodzie. Po zakończeniu roku podatkowego płatnicy zgłaszają do IRS twój przychód (odsetki, dywidendy, wynagrodzenie pracownika kontraktowego) na drukach 1099. Pracodawcy zgłaszają wypłacone wynagrodzenia na drukach W-2
– w celu sprawdzenia twojej przeszłości kredytowej. Jeśli chcesz otrzymać kredyt albo usługę, która postawi firmę w roli wierzyciela (np. ubiegasz się o pożyczkę, leasing, zakup na raty), musisz spełnić postawione przez firmę warunki. Pamiętaj jednak, że w wielu przypadkach kompania nie udziela ci kredytu

We wszystkich innych przypadkach firmy stosują numery Social Security jako identyfikatory w ich komputerowych zbiorach dla własnej wygody. Na przykład, posługują się SSN w celu zidentyfikowania klienta o popularnym nazwisku. Rzeczywiście w Ameryce jest tysiące ludzi o nazwisku Smith, Jones czy Kowalski, ale są także inne metody ich rozróżnienia (np. według dat urodzenia czy imion rodziców).

Czy warto odmawiać podania SSN
Czasami pracownik obsługujący klienta nalega na podanie numeru Social Security. Zanim odmówisz, powinieneś zorientować się, na ile uzasadnione jest to żądanie. Wiesz już dlaczego instytucje mogą potrzebować twojego SSN – w celach kredytowych albo podatkowych. Jeśli jesteś przekonany o braku takiej potrzeby, możesz odmówić ujawnienia numeru. Poproś firmę o okazanie na piśmie przepisów wymagających od klienta podania SSN. Wyjaśnij, że usiłujesz zachować prywatność. Poproś o zrobienie wyjątku dla ciebie i przypisanie ci innego numeru identyfikacyjnego. Jeśli wszystkie argumenty zawiodą, to zwróć się do innej firmy.
Sugestia: przez to, że podamy elektrowni nasz numer Social Security, nie spotka nas żadna przykrość. Natomiast powinniśmy stanowczo odmawiać podania danych personalnych natrętom dzwoniącym do domu lub przesyłającym oferty e-mailem.

ZUS pyta o nasz SSN
W ostatnich tygodniach 42 tysiące odbiorców emerytur ZUS zamieszkałych za granicą otrzymało z ZUS do wypełnienia „Kwestionariusza nierezydenta”, w którym mają podać amerykański numer identyfikacji podatkowej, którym w Stanach jest SSN. Numer ten jest rzekomo potrzebny do odprowadzania podatków. ZUS tłumaczy, że wymaga tego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu.

Pytanie o SSN zaniepokoiło wielu emerytów, którzy obawiają się ingerencji polskiego urzędu skarbowego w ich finansowe sprawy albo wymiany informacji między ZUS-em a Administracją Social Security. Faktem jest, że ZUS nie potrzebuje SSN do odprowadzania polskich podatków, bo czyni to od dawna posługując się numerem PESEL albo NIP emeryta. W trosce o własną prywatność wielu emerytów ignoruje „Kwestionariusz nierezydenta” albo odsyła ze swoim numerem PESEL.

Strzeżmy swoich danych osobowych i numeru Social Security przed złodziejami tożsamości, oszustami, a także nadgorliwymi urzędnikami.

Elżbieta Baumgartner

fot.WikiHow

Categories: Porady

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*