Jak Roth IRA pomaga seniorom i nie tylko

Jak Roth IRA pomaga seniorom i nie tylko

Obniżenie stawki podatkowej przez ustawę Tax Cut and Jobs Act od 2018 roku sprawia, że dla niektórych mniej opłacalne stają się wpłaty na tradycyjne konta IRA, a bardziej – na konta Roth IRA, szczególnie dla osób w przedemerytalnym wieku. Oto dlaczego.

Zalety konta Roth IRA
Program emerytalny Roth IRA został nazwany od nazwiska pomysłodawcy – senatora Williama V. Rotha. Jest on podobny do zwykłego IRA, ale wpłaty na Roth nie są odpisem podatkowym, a przepisy dotyczące wpłat i wypłat są dogodniejsze.

Przeczytaj Publication 560, Individual Retirement Arrangements, którą można zamówić pod numerem 1-800-TAX FORMs albo pobrać z sieci pod adresem www.irs.gov/publications/p590/index.html. Informacje o Roth IRS i innych indywidualnych programach emerytalnych w języku polskim znajdziesz też w książce pt. „Amerykańskie emerytury”.

IRA czy Roth IRA
W zasadzie wybór pomiędzy tradycyjnym kontem IRA a Roth sprowadza się do tego, czy w przyszłości będziesz w niższym przedziale podatkowym niż teraz. Jeżeli teraz płacisz wyższą stawkę podatkową niż w czasie, gdy będziesz robił wypłaty z konta, to warto deponować środki na IRA i korzystać z podatkowej ulgi teraz. Ale jeżeli spodziewasz się w przyszłości hojnej emerytury zakładowej czy czynszy z kamienicy, to na emeryturze podatki ci nie spadną, więc rozważ Roth.

Roth IRA przyda się w każdym wieku: gdy chcesz uniknąć podatków od inwestycji, gdy zarabiasz za dużo, żeby wpłacać na tradycyjne konto IRA, albo gdy obawiasz się zamrozić pieniądze na długi czas. Roth się przyda, jako konto do handlu papierami wartościowymi, z którego nie musisz rozliczać się z podatków.

Wpłacasz tak długo, jak chcesz
Aktywni seniorzy zaskoczeni bywają faktem, że po ukończeniu 70 i pół roku nie wolno im więcej wpłacać na tradycyjne IRA. Ale takich restrykcji nie stawia Roth IRA, na które możesz wpłacać tak długo, jak zechcesz, pod warunkiem, że masz przychód z pracy (ang. earned income). Wolno deponować do 5,5 tys. dol. rocznie na osobę plus 1,5 tys. dol. dla osób po pięćdziesiątce.

Wypłaty z Roth IRA bez podatków i bez kary
Konto Roth oferuje znacznie więcej elastyczności niż tradycyjne IRA. Pieniądze z Roth IRA można wybrać w każdej chwili, bez podatków i kar. Obowiązuje tu zasada first in, first out, czyli najpierw wybieramy swoje depozyty. Natomiast przychody z konta Roth IRA (odsetki, dywidendy, przyrost kapitału) powinny pozostać na koncie, aż ukończysz 59,5 roku oraz aż konto istnieć będzie co najmniej 5 lat.

Uwaga: dana kwota nie musi leżeć na Roth 5 lat, tylko pierwsza wpłata powinna być poczyniona co najmniej przed pięciu laty.

Wniosek: warto założyć Roth jak najszybciej.

Jeżeli zechcesz zlikwidować konto Roth przed ukończeniem 59,5 roku, to od zysków na koncie (nie od wypłaconej kwoty) przyjdzie ci zapłacić 10 proc. kary. Wyjątkiem są (jak w przypadku tradycyjnego IRA) szczególne okoliczności: niepełnosprawność czy śmierć podatnika, użycie środków na zakup pierwszego domu, pokrycie kosztów edukacji albo znacznych rachunków medycznych itp.

Nie ma obowiązku likwidacji Roth IRA
Po osiągnięciu wieku 70 i pół roku wpłaty na konto tradycyjne IRA są zabronione, a nakazane wypłaty, nawet jeżeli pieniądze nie są ci teraz potrzebne. Za zaniedbanie minimalnej wypłaty (ang. required minimum distribution, RMD) z IRA grozi kara w wysokości 50 proc. kwoty, która powinna być wybrana. Twoja pierwsza wypłata RMD musi być wzięta do 1 kwietnia w roku, w którym kończysz 70 i pół roku. Następnie wypłaty RMD mają być czynione do 31 grudnia każdego roku.

Obowiązek likwidacji nie dotyczy kont Roth. Można je zatrzymać tak długo, jak chcemy i kontynuować ochronę przed podatkami.

Wypłaty z Roth nie wpływają na opodatkowanie Social Security
Dla emerytów mających inne przychody (w tym wypłaty z tradycyjnych kont emerytalnych), część emerytury Social Security może być opodatkowana. Dzieje się to wtedy, gdy połowa emerytury czy renty Social Security plus cały inny dochód przekracza 25 tys. dol. dla osoby samotnej i 32 tys. dol. dla małżeństwa w danym roku.

Natomiast kwoty wypłacone z konta Roth nie są doliczane do przychodu i nie wpływają na opodatkowanie świadczeń Social Security.

Roth a Medicare
Wypłata z tradycyjnych kont emerytalnych (czy zyskowna sprzedaż nieruchomości) podwyższa roczny przychód. Osoby o wysokim przychodzie płacą więcej za składki na część B i D Medicare, (ang. Medicare surcharge for high-income beneficiaries). Osoby samotne z przychodem ponad 85 tys. dol. i małżeństwa z przychodem 170 tys. dol. w roku 2018 zapłacą za część B Medicare dodatkowo od 53,50 do 294,60 dol. miesięcznie.

Uwaga: wypłaty z emerytalnych kont Roth IRA nie liczą się do przychodu, więc nie powodują podwyżki kosztu ubezpieczenia zdrowotnego.

Roth w spadku bez podatków
Ważną zaletą konta Roth jest łatwa i bezpłatna sukcesja majątkowa. Beneficjent konta Roth przejmie je bez żadnych podatków, niezależnie od tego, czy mieszka w Stanach, czy w Polsce.

Dla odróżnienia, wypłata z odziedziczonego tradycyjnego konta IRA jest dla spadkobiercy w pełni opodatkowana zgodnie z jego przedziałem podatkowym. Spadkobierca – cudzoziemiec zapłaci jeszcze więcej, bo 30 proc. płaskiego podatku (ang. non-resident tax).

Jak widać, konto Roth IRA ma wiele zalet dla osoby w każdym wieku.

Elżbieta Baumgartner

e-baumgartner
jest autorką wielu poradników, między innymi książek pt. „Jak szczędzać na podatkach”, „Amerykańskie emerytury”, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”, „Jak inwestować w fundusze powiernicze” i wielu innych. Są one dostępne w D&Z House of Books, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.poradniksukces.com

fot.pxhere.com

Categories: Porady

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*