Gdy dorabiasz do emerytury

fot.Derrick Tyson/Flickr/123RF Stock Photos

fot.Derrick Tyson/Flickr/123RF Stock Photos

 

Wiele osób decyduje się na wczesną emeryturę, a potem wraca do pracy, by uzupełnić skromne świadczenia. Niektórzy wolą pracować, by czuć się potrzebni. Warto znać wpływ, jaki ma praca na wysokość świadczeń.

Wolno pracować

W Stanach wolno pobierać emeryturę albo rentę rodzinną Social Security i jednocześnie pracować. Emeryci, którzy osiągnęli pełny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez obawy redukcji świadczeń. Natomiast osoby młodsze są karane za swoją pracowitość. Jest im potrącany dolar emerytury za każde dwa dolary zarobione ponad limit wynoszący 15 720 dol. w roku 2016.

W roku, w którym osiągasz pełny wiek emerytalny, pobierasz emeryturę i dorabiasz, obowiązuje inny limit. Wtedy „tracisz” 1 dol. na każde 3 dol. zarobków ponad limit 41 880 dol. w roku 2016. Kara ta jest zniesiona w miesiącu, w którym osiągniesz pełny wiek emerytalny.

Rośnie emerytura

Potrącone z powodu przekroczenia limitu zarobków świadczenia nie giną, lecz zostaną dodane do twojej puli dochodów. Ponadto, kontynuując pracę, nadal płacisz składki na Social Security, mimo że pobierasz emeryturę. Te dwa czynniki mogą sprawić przeliczenie i podwyższenie świadczeń po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego, który dla urodzonych do 1954 roku wynosi 66 lat. Jeżeli zarobkujesz po ukończeniu 66 lat, to twoje świadczenia będą przeliczone co rok z uwzględnieniem dodatkowego roku pracy.

Czy praca na emeryturze spowoduje podwyższenie świadczeń, zależy od wysokości twoich zarobków. Social Security Adimistration (SSA) nalicza wysokość świadczeń na podstawie średnich zarobków liczonych z 35 lat z najwyższym wynagrodzeniem. Jeżeli nie pracowałeś w USA 35 lat, a na przykład 21, to zarobki dziewięciu lat równe są zero. W takim przypadku zarobki za każdy dodatkowy rok zastąpią zero, co podwyższy średnią. Gdyby natomiast twój staż pracy w Stanach był długi (35 lat albo więcej), to średnia zarobków (a przez to emerytura) wzrośnie tylko wtedy, gdy w ostatnim roku dorobiłeś więcej niż w którymś z uwzględnionych przez SSA 35 lat.

Wniosek: imigrantom o stażu pracy krótszym niż 35 lat zawsze opłaca się dorabiać do emerytury.

Limit zarobków emeryta

Jeżeli przekroczysz limit zarobków (15 720 dol. w roku 2016 dla osób poniżej 66 lat), to SSA odpowiednio pomniejszy świadczenia twoje i ewentualnie rodziny pobierane na podstawie twojej pracy. Jeżeli to członek twojej rodziny przekroczy limit – tylko jego świadczenia zostaną uszczuplone.

Uwaga: podobne limity dotyczą wdów i wdowców, pobierających świadczenia pośmiertne (survivers benefits).

Co to są zarobki

Należy zaznaczyć, że “zarobek” oznacza tylko wynagrodzenie za czynną pracę albo przychody netto osób samozatrudnionych. Do limitów Social Security nie wlicza się dochodu pasywnego, czyli takiego przychodu jak: odsetki bankowe, odsetki z obligacji, dywidendy, przyrost kapitału (capital gains), pensje i emerytury, kwoty wybrane z kont IRA czy 401(k), czynsz z inwestycyjnej nieruchomości, świadczenia Workers’ Compensation i zasiłki dla bezrobotnych itp.

Emerytury z innego ubezpieczenia (rządowe, kolejowe, policyjne czy polskie) mogą pomniejszyć świadczenia Social Security z powodu Windfall Elimination Provision, ale to inny temat.

Rozważ zawieszenie emerytury

Jeżeli wróciłeś do pracy, masz przychód i emerytura niekoniecznie jest ci potrzebna, to zastanów się nad jej zawieszeniem (voluntary suspension). Po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego masz prawo zawiesić (wstrzymać) swoją emeryturę, ponieważ podwyższy to twoje przyszłe świadczenia o 8 proc. rocznie za każdy rok. Po ukończeniu 70 roku życia zawieszona emerytura podwyższana już nie jest.

Uwaga: ustawa budżetowa, Bipartisan Budget Act of 2015, wniosła zmianę przepisów. Po 2 maja 2016 roku zawieszenie twojej emerytury powoduje wstrzymanie renty żony czy dzieci.

Ubezpieczenie w pracy

Niektórzy emeryci mający w pracy ubezpieczenie medyczne mogą zrezygnować z Medicare, ale zależy to od wielkości firmy.

Powiedzmy, że pobierasz świadczenia Social Security, ale wróciłeś do pracy. W zakładzie zatrudniającym mniej niż 20 pracowników, dającym grupowe ubezpieczenie zdrowotne, Medicare pozostanie twoim głównym ubezpieczeniem, a zakładowe – wtórnym. Musisz nadal płacić za część Medicare B, by twoje rachunki były pokryte.

W większym zakładzie pracy ubezpieczenie grupowe stanie się twoim pierwotnym ubezpieczeniem, a Medicare wtórnym. Jeżeli ubezpieczenie jest dobre, to możesz zrezygnować z płacenia za część B Medicare. Pamiętaj tylko, że gdybyś opuścił Medicare i pozostał bez ubezpieczenia zdrowotnego, to w przyszłości zapłacisz za Medicare o 10 proc. więcej za każdy rok. W obydwu przypadkach koniecznie porozmawiaj z pracownikiem działu kadr.

Zarobkowanie a emerytura polska

Emeryt pobierający emeryturę ZUS również powinien być świadomy konsekwencji zarobkowania. Emeryci, którzy osiągnęli pełny polski wiek emerytalny mogą zarobkować do woli. Osoby młodsze mają ustalone limity zarobków. Jeżeli wysokość zarobków przekracza (wg art.103–106 ustawy emerytalnej) 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w Polsce, ale nie więcej niż 130 proc. miesięcznego wynagrodzenia – emerytura lub renta ulega zmniejszeniu. Jeżeli zarobki przekraczają 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w Polsce – prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu. Więcej na ten temat można znaleźć w książce pt. „Emerytura polska i amerykańska” oraz na witrynie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl.

Elżbieta Baumgartner

Uwaga, pytania do autorki należy wysyłać na e-mail: poczta@poradniksukces.com

Categories: Porady

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*