Aplikacja członkowska Muzeum Polskiego w Ameryce

FORMULARZ CZŁONKOWSKI MUZEUM POLSKIEGO W AMERYCE

Prosimy zaznaczyć właściwą kategorię członkostwa:

o       członkostwo muzealne zwyczajne ($25)

o       członkostwo biblioteczne ($25)

o       patron ($50)

o       członkostwo rodzinne ($65)

o       darczyńca ($100)

o       członkostwo instytucji ($250)

o       członkostwo wieczyste ($2 500)

o       członkostwo wieczyste dziedzictwa narodowego ($10 000)

Imię (imiona) i nazwisko(a)_________________________________________________

Adres__________________________________________________________________

Miasto___________________________Stan__________________Kod_____________

Telefon (         )___________________________________________________________

E-mail__________________________________________________________________

Załączona opłata w wysokości_______________________________________________

Prosimy wypisać czek na: The Polish Museum of America i wysłać na adres: PMA Membership, The Polish Museum of America, 984 North Milwaukee Avenue, Chicago, Illinois 60642-4101. Wszelkie donacje na rzecz MPA są odliczane od podatku.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej instytucji.

Uwaga: Przywileje członkowskie i zniżki przyznawane są tylko osobie, której nazwisko znajduje się na karcie członkowskiej i nie mogą być przekazywane członkom rodziny lub przyjaciołom, którzy jej towarzyszą na imprezach muzealnych.

Categories: Porady

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*