18-kołowcem przez Amerykę. Co musisz wiedzieć o CSA. Odcinek 6

18-kołowcem przez Amerykę. Co musisz wiedzieć o CSA. Odcinek 6

Od roku 1970 federalne i stanowe agencje we współpracy z wieloma partnerami stopniowo zmniejszały liczbę poważnych wypadków z udziałem pojazdów dostawczych. Jednak z czasem pozytywny kurs zaczął słabnąć, co zmusiło FMSCA do analizy egzekwowania istniejących regulacji i podjęcia odpowiednich kroków. Rezultatem jest program CSA (Compliance, Safety, Accountability), który ma promować i poprawiać bezpieczeństwo na drogach.

fot. All About Trucks Inc

fot. All About Trucks Inc

CSA został wprowadzony w grudniu 2010 roku, a jego kluczowe elementy, na których opierają się usprawnienia w stosunku do poprzedniego programu, to:
1) Elastyczność, czyli umiejętność dostosowania się do zmieniających się czynników i wprowadzania zmian w biznesie transportowym dotyczących rozwoju technologicznego;
2) Wydajność, czyli maksymalne wykorzystanie źródeł informacji przez federalne i stanowe podmioty oraz zwiększenie ich produktywności;
3) Skuteczność, czyli poprawa zachowań i nawyków kolidujących z bezpieczeństwem na drogach a zarazem polepszenie możliwości sprawdzania i korygowania owych zachowań;
4) Innowacje, czyli wykorzystanie najnowszych technologii w celu śledzenia i aktualizacji danych dotyczących bezpieczeństwa drogowego;
5) Sprawiedliwość, czyli traktowanie wszystkich tak samo, bezstronnie.

fot. All About Trucks Inc

fot. All About Trucks Inc

Wszystkie te punkty zawierają się w nowym programie CSA, a model operacyjny tego programu najłatwiej będzie objaśnić, jeżeli podzielimy go na trzy osobne komponenty.

Po pierwsze, sprawdzając dane dotyczące wypadków i inspekcji drogowych, jednostki CSA podsumowują wyniki dotyczące bezpieczeństwa. Daje im to podstawę do wytypowania najbardziej niebezpiecznych firm przewozowych.

Następnie CSA pomaga FMCSA i stanowym partnerom w korygowaniu najbardziej niebezpiecznych nawyków i zachowań. Realizatorzy programu CSA kontaktują się z zagrożonymi firmami transportowymi i szczegółowo wskazują problemy, które trzeba naprawić.

W końcu, jeżeli firma nie podejmie żadnych kroków, by dostosować się do wytycznych i naprawić problemy, jednostki CSA będą interweniować, co sprowadza się do inspekcji, kar, a często zawieszenia firmy.

W dzisiejszym odcinku zamieściliśmy tylko wstęp dotyczący CSA, zapraszamy do śledzenia kolejnych, ponieważ program ten jest kluczowy dla biznesu transportowego.

ALL About Tracks

www.allabouttrucks.us

Categories: Kierowcy, Porady, Truck

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*