Wypadki na placu budowy – jakie są twoje opcje?

fot.Pixabay.com

W sytuacjach, gdy na skutek wypadku na placu budowy ktoś odniósł obrażenia, za każdym razem należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy i komu można przypisać odpowiedzialność prawną za doznane urazy oraz uszczerbek na zdrowiu.

Często spotykam się ze scenariuszem, gdzie osoba poszkodowana w miejscu wykonywania prac budowlanych, będąc zatrudniona na placu budowy, koncentruje się wyłącznie na założeniu sprawy o odszkodowanie pracownicze (ang. workers compensation) i na tym poprzestaje – nie znając w rzeczywistości swoich praw.

We wszystkich sprawach wypadkowych, a w szczególności w sprawach związanych z wypadkami na placu budowy (niezależnie od tego, czy osoba poszkodowana na budowie pracowała, czy też wyłącznie przebywała), należy skonsultować się z prawnikiem, aby rozważyć wszystkie możliwości dochodzenia swoich praw. Należy pamiętać, ze odszkodowania pracownicze – workers compensation – nie są jedyną drogą dochodzenia odszkodowania.

Zdarzają się sytuacje, w których osoba poszkodowana nie jest objęta ubezpieczeniem workers compensation swojego pracodawcy, jest zatrudniona jako osoba niezależna, czyli tzw. independent contractor, nie była zatrudniona na budowie, lub z jakiegokolwiek powodu nie chce dochodzić odszkodowania od pracodawcy z tytułu ubezpieczeń pracowniczych. Nie oznacza to jednak, iż taka osoba nie może dochodzić odszkodowania w inny sposób.

W zależności od sytuacji, w tym także w zależności od przyczyny wypadku, firma budowlana będąca głównym wykonawcą, inwestor, poszczególni podwykonawcy zatrudnieni na budowie, a czasami nawet architekci, mogą być prawnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo osób pracujących, bądź przebywających na terenie budowy i tym samym zobowiązani do wypłaty odszkodowania.

Zdarza się, że wypadki na placu budowy spowodowane są przez pracowników zatrudnionych na budowie. W takiej sytuacji, w zależności od pracodawcy danej osoby i struktury zarządzania inwestycją budowlaną, odpowiedzialny może być nie tylko pracownik oraz jego pracodawca, ale również inne firmy wykonujące prace na danym obszarze.

Doświadczony i kompetentny adwokat przeanalizuje potencjalną sprawę pod wieloma kątami. Na przykład, jeżeli na placu budowy używany oraz przechowywany jest ciężki sprzęt do prac budowlanych oraz różnego typu narzędzia i to wada lub złe funkcjonowanie sprzętu spowodowały lub przyczyniły się do wypadku, może się zdarzyć, że odpowiedzialność za konkretny wypadek poniesie producent, właściciel, bądź firma czy osoba utrzymująca urządzenia oraz sprzęt na terenie budowy.

Prawo odszkodowawcze dotyczące wypadków na terenie budowy jest bardzo rozbudowane, a poszczególne jego fragmenty dość skomplikowane. Z tego powodu w każdym przypadku zaleca się skorzystać z konsultacji prawnych, aby upewnić się, że w danej sytuacji i w konkretnym wypadku zidentyfikowane zostały wszystkie podmioty potencjalnie odpowiedzialne za odniesione obrażenia oraz wszystkie możliwości dochodzenia odszkodowania.

Marta A. Zaborska

marta_zaborska
Marta A. Zaborska, Esq. adwokat licencjonowana w stanie Illinois. Uzyskała stopień magistra prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz tytuł Juris Doctor na Valparaiso University School of Law. Obecnie pracuje w kancelarii prawnej O’Connor & Nakos w Chicago, przewodnicząca Polsko-Amerykańskiej Rady Adwokackiej (Advocates Society). W swojej praktyce skupia się głównie na sprawach dotyczących wszelkiego rodzaju wypadków, odszkodowań pracowniczych, chorób zawodowych oraz zaniedbań w placówkach medycznych i błędów w sztuce lekarskiej. Po darmowe konsultacje proszę dzwonić pod nr (312) 546–8116.

Categories: porady prawne

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*