Sprzedałeś alkohol sprawcy wypadku? Odpowiesz

fot.Life of Pix/pexels.com

fot.Life of Pix/pexels.com

Jak co roku okres karnawału niesie ze sobą zwiększone ryzyko różnego rodzaju wypadków spowodowanych przez osoby będące pod wpływem alkoholu. Prawo w stanie Illinois przewiduje odpowiedzialność cywilną osoby, która spowodowała szkodę będąc w stanie nietrzeźwym.

W Illinois istnieje osobna grupa przepisów – m.in. Dram Shop Act lub Illinois Liquor Control Act – znanych potocznie jako dram shop law – które narzucają odpowiedzialność cywilną na bary, kluby oraz inne podmioty prawne, które sprzedają bądź serwują alkohol osobom nietrzeźwym lub małoletnim.

Jeśli osoba będąca pod wpływem alkoholu wyrządzi komuś szkodę (np. poprzez spowodowanie wypadku samochodowego, zepchnięcie poszkodowanego ze schodów, bójkę itp.), miejsce, w którym podawano tej osobie alkohol może być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej za spowodowane krzywdy i straty. Celem powyższych przepisów jest zniechęcenie lokali posiadających licencję na serwowanie alkoholu do sprzedawania lub podawania napoi wyskokowych osobom w stanie nietrzeźwym, a tym samym zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych przez osoby pijane.

W stanie Illinois przepisy dram shop są bardzo surowe i mogą obarczyć odpowiedzialnością nawet kilka placówek, jeśli sprawca wypadku czy szkody doprowadził się do nietrzeźwości w kilku miejscach.

Aby uzyskać odszkodowanie na podstawie przepisów dram shop, powód musi być w stanie wykazać następujące fakty:

– osoba, która wyrządziła szkodę, była w tym czasie nietrzeźwa

– oskarżony (a więc bar, klub, czy innego rodzaju placówka) udostępnił sprawcy szkody alkohol

– spożyty przez sprawcę szkody alkohol spowodował jego nietrzeźwość

– krzywda czy też szkoda była wynikiem stanu nietrzeźwości sprawcy (przynajmniej częściowo),

– osoba poszkodowana doznała szkody na ciele lub/oraz na mieniu.

Przykładem sytuacji, w której można zastosować wyżej wspomniane przepisy jest wypadek samochodowy spowodowany przez pijanego kierowcę. Osoba poszkodowana w takim wypadku może dochodzić odszkodowania nie tylko od samego sprawcy wypadku, ale także od każdego baru, klubu, pubu, dyskoteki czy innego miejsca, które poprzez serwowanie alkoholu przyczyniły się do doprowadzenia sprawcy wypadku do stanu nietrzeźwości. W sytuacjach, gdy sprawcą szkody jest osoba nietrzeźwa, często pojawiają się skomplikowane pytania związane z identyfikacją potencjalnych podmiotów odpowiedzialnych za szkodę. Warto zatem zasięgnąć porady prawnika, aby upewnić się, że wykorzystane zostaną wszelkie możliwości uzyskania adekwatnego odszkodowania.

Ponieważ serwowanie alkoholu osobom nieletnim jest w stanie Illinois zabronione, przepisy dotyczące odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez osobę nieletnią i zarazem nietrzeźwą są jeszcze surowsze. W takich przypadkach bar czy restauracja serwujące alkohol mogą być odpowiedzialne nie tylko względem poszkodowanego przez osobę nieletnią. Odpowiedzialność ta rozszerzona jest także względem niepełnoletniego sprawcy szkody.

Odpowiedzialność podmiotów serwujących alkohol nie jest jednak nieograniczona. Ustawodawca przewidział pewne limity dotyczące wysokości odszkodowania dochodzonego na podstawie przepisów dram shop. Stawki co pewien czas ulegają zmianie, dlatego też warto w takich sprawach skonsultować się z prawnikiem i poprosić o szczegółowe informacje.

Należy również pamiętać, iż sprawy o odszkodowanie dochodzone na podstawie przepisów dram shop ulegają przedawnieniu. Terminy przedawnienia są jednak skrócone – najczęściej do roku od momentu wypadku czy szkody. Osoby poszkodowane w sprawach wypadkowych spowodowanych przez osoby pod wpływem alkoholu powinny zatem niezwłocznie skontaktować się z adwokatem, aby nie utracić możliwości dochodzenia odszkodowania za swoją szkodę.

Marta A. Zaborska

marta_zaborska

adwokat licencjonowana w stanie Illinois. Uzyskała stopień magistra prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz tytuł Juris Doctor na Valparaiso University School of Law. Obecnie pracuje w kancelarii prawnej O’Connor & Nakos w Chicago i jest wicedziekanem Polsko- Amerykańskiego Stowarzyszenia Adwokatów – Advocates Society. W swojej praktyce skupia się głównie na sprawach dotyczących wszelkiego rodzaju wypadków, odszkodowań pracowniczych, chorób zawodowych oraz zaniedbań w placówkach medycznych i błędów w sztuce lekarskiej. Po darmowe konsultacje proszę dzwonić pod nr (312) 546–8116.

Categories: porady prawne

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*