Poślizgnięcie z paragrafem w tle

fot.Ebowalker/pixabay.com

fot.Ebowalker/pixabay.com

 

Wraz z nadejściem zimy trzeba zwrócić szczególną uwagę na zdecydowanie wyższe ryzyko wypadków spowodowanych poślizgnięciami na ośnieżonej lub oblodzonej nawierzchni. Mimo relatywnie błahej przyczyny, dochodzenie odszkodowań w takich przypadkach może okazać się bardzo skomplikowane.

Obowiązuje zasada, że osoby poszkodowane w wypadkach spowodowanych poślizgnięciami na ośnieżonych lub oblodzonych chodnikach, ścieżkach lub podjazdach, mogą dochodzić odszkodowania od właściciela przyległej posesji bądź miejsca wypadku.

Jednak odpowiedzialność właścicieli posesji jest w znacznym stopniu ograniczona i zależna od tego, w jaki sposób w danym miejscu nagromadził się śnieg czy lód. Jest to tak zwana reguła naturalnego i nienaturalnego nagromadzenia śniegu bądź lodu.

Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami prawnymi, jeżeli do nagromadzenia się śniegu czy lodu doszło w sposób naturalny, na przykład na skutek intensywnych opadów (czyli bez ingerencji właściciela), na właścicielu nie ciąży obowiązek odśnieżania swojej posesji – bez względu na to, jak długo śnieg czy lód zalega na posesji. W tym miejscu trzeba podkreślić, że prawo miejscowe, tj. lokalne ustawy lub rozporządzenia, może w odmienny sposób regulować wspomniany obowiązek.

W przypadku naszego stanu jedną z głównych ustaw regulujących kwestie odśnieżania posesji oraz przylegających do niej chodników jest llinois Snow and Ice Removal Act (jak wspomniałam wyżej – lokalne akty prawne mogą modyfikować lub doprecyzowywać postanowienia tej ustawy).

Ustawodawca, chcąc zachęcić do odśnieżania terenów wokół posesji, najczęściej chroni właścicieli nieruchomości, którzy podejmują te działania.

Zgodnie z postanowieniami ustawy, jeżeli dana osoba odśnieża teren wokół posesji oraz z przyległych ścieżek czy chodników, nawet jeśli robi to niedbale lub niedokładnie, nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia osób, które poślizgnęły się wskutek niestarannego wykonania tej czynności. Wyjątek stanowią przypadki, gdy właściciel świadomie niestarannie wykonywał pracę, stwarzając tym samym niebezpieczeństwo dla innych i ignorując to zagrożenie.

Trzeba także pamiętać, że właściciel posesji nie ma obowiązku ostrzegania innych przed niebezpieczeństwem spowodowanym zalegającym śniegiem lub lodem zgromadzonym przy jego posesji w sposób naturalny. Ale ponownie, analiza może być nieco odmienna, jeżeli do upadku i obrażeń doszło nie na posesji prywatnej, ale w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zróżnicowane są także zasady odpowiedzialności właściciela posesji, który wynajmuje ją lokatorom.

Odmiennie uregulowano sytuacje, gdy do nagromadzenia śniegu lub lodu doszło w sposób nienaturalny. Przykładem może być nagromadzenie śniegu poprzez wadliwe zaprojektowanie ścieżki, nagromadzenie lodu na skutek przeciekającej rynny, itp.

Gdy do wypadku dochodzi na skutek poślizgnięcia na nienaturalnie zalegającym śniegu czy lodzie, aby osoba poszkodowana mogła dochodzić odszkodowania od właściciela posesji, musi udowodnić, że niebezpieczne warunki istniały przez wystarczająco długi czas, za który prawo przewiduje odpowiedzialność. Niestety, ustawa nie określa długości takiego okresu i odsyła po przykłady do precedensów.

Przestrzegamy naszych klientów i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie spacerowania czy przemieszczania się po mieście, szczególnie w okresie zimowym. W większości przypadków – poślizgnięcie na śniegu czy lodzie nagromadzonym w wyniku typowej zimowej aury nie gwarantuje uzyskania odszkodowania za powstałe obrażenia.

Należy jednak pamiętać , że każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnej analizy. Jeśli więc doznałeś poważnych obrażeń na skutek poślizgnięcia na oblodzonym chodniku, ścieżce czy podjeździe, powinieneś skonsultować się z prawnikiem, by ocenić swoje szanse na uzyskanie odszkodowania. Wiele kancelarii, w tym nasza, oferuje bezpłatne konsultacje i doradzamy, by z nich skorzystać, aby upewnić się, do czego jesteśmy uprawnieni.

Marta A. Zaborska

marta_zaborska
adwokat licencjonowana w stanie Illinois. Uzyskała stopień magistra prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz tytuł Juris Doctor na Valparaiso University School of Law. Obecnie pracuje w kancelarii prawnej O’Connor & Nakos w Chicago i jest wiceprezesem Polsko- Amerykańskiego Stowarzyszenia Adwokatów – Advocates Society. W swojej praktyce specjalizuje się głównie w sprawach dotyczących wszelkiego rodzaju wypadków, odszkodowań pracowniczych, chorób zawodowych oraz zaniedbań w placówkach medycznych i błędów w sztuce lekarskiej. Po darmowe konsultacje proszę dzwonić pod nr (312) 546–8116.

 

Categories: porady prawne
Tags: porady, prawnik

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*