Odzyskanie wierzytelności wobec upadłości dłużnika

fot.Douglas Palmer/Flickr29

Jakie kroki musimy podjąć w celu odzyskania wierzytelności, w przypadku gdy nasz dłużnik wniósł do sądu wniosek o bankructwo? Czy nasz dług zostanie zapłacony, czy nie będziemy w stanie odzyskać naszych pieniędzy? Jakie są prawa wierzyciela w postępowaniu upadłościowym?

Odpowiedź na te pytania zależy od tego, kto jest naszym dłużnikiem i który rozdział bankructwa został przez niego złożony. W Stanach Zjednoczonych upadłość regulowana jest prawem federalnym. Zasadą amerykańskiej ustawy jest stworzenie prawa przyjaznego dłużnikowi, a więc „każdy, kto znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej, powinien mieć możliwość podjęcia ponownej próby startu od początku (…) a postępowanie upadłościowe powinno dawać każdemu zadłużonemu prawo do uwolnienia się z długów”.

Istotnym skutkiem złożenia wniosku o upadłość jest natychmiastowe wstrzymanie wszelkich windykacji i innych akcji wierzycieli, które mają na celu odzyskanie ich wierzytelności. Automatycznie wstrzymane windykacje obejmują wszelkie postępowania sądowe oraz czynności mające na celu przejęcie aktywów dłużnika, próby zabezpieczenia długu oraz potrącenia. Próby dalszego odzyskania długu przez wierzycieli (telefony, listy, itp.) są zabronione, a wierzyciel, który dalej będzie się kontaktował z dłużnikiem, jest narażony na kary, w tym pieniężne.

Obowiązujący od 1979 roku Kodeks upadłościowy reguluje upadłość likwidacyjną (Chapter 7) oraz upadłość reorganizacyjną (Chapter 13 lub Chapter 11). Złożenie wniosku o upadłość może być dobrowolne, dokonane przez samego dłużnika lub przymusowe, poczynione przez kwalifikowanych wierzycieli. Większość dłużników wybiera postępowanie likwidacyjne, które polega na likwidacji majątku przez syndyka, a środki uzyskane z jego sprzedaży zostają podzielone między wierzycieli. Jeśli nie uda się zaspokoić wszystkich wierzytelności, dłużnik zostaje z nich zwolniony, chyba że nie podporządkuje się postanowieniom sądu i będzie działał na szkodę wierzycieli.

Upadłość reorganizacyjną stosuje się wobec osób, które posiadają majątek i odpowiednie fundusze oraz przedsiębiorstw, które zamierzają kontynuować swoją działalność i spłacić wierzycieli w drodze zatwierdzonego przez sąd planu reorganizacji długów. W tym przypadku dłużnik po złożeniu wniosku ma określony prawem czas na to, by przedstawić w sądzie plan reorganizacji, który zwykle przewiduje redukcję długów poprzez spłatę ich części. Postępowanie reorganizacyjne jest lepsze dla dłużnika, który posiada dochody oraz majątek, ponieważ pozwala na uniknięcie likwidacji majątku w zamian za przekazywanie wierzycielom określonej części swoich dochodów bieżących. Zapewnia mu też źródło utrzymania, ponieważ odpowiednia część jego dochodów jest wyłączona spod dostępu wierzycieli.

Tak więc, jakie są prawa wierzyciela wobec dłużnika, który złożył pozew o bankructwo?

Ogólnie rzecz ujmując, przy złożeniu przez dłużnika wniosku o upadłość reorganizacyjną lub likwidacji majątku przez syndyka w przypadku upadłości likwidacyjnej, wierzyciele są uprawnieni, aby otrzymać spłatę swoich długów, a przynajmniej ich części. Kiedy dostępne są fundusze dla wierzycieli, sąd wyznacza datę, do kiedy wierzyciele muszą złożyć do sądu dowód roszczenia. Każdy wierzyciel, który został uwzględniony przez dłużnika w jego pozwie o bankructwo, otrzyma w takim przypadku formularz wraz z instrukcją, jak go wypełnić oraz gdzie i kiedy należy go złożyć, aby dostać zapłatę. Formularz nakazuje podać sumę, którą dłużnik jest nam winny oraz gdzie mają być wysłane pieniądze i na jakiej podstawie wierzyciel domaga się zapłaty. Niezwykle ważne jest, żeby ten wniosek został złożony na czas, gdyż spóźnione wioski nie są rozpatrywane. Mimo że procedura złożenia wniosku o upadłość jest stosunkowo prosta, jak zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, który udzieli nam szczegółowych informacji i przygotuje wymagane dokumenty.

Co więcej, wierzyciele mogą wnieść do sądu sprzeciw do umorzenia długu dłużnika zwykle z powodów związanych z podejrzeniem o oszustwo przy zaciągnięciu długu. Procedura złożenia takiego wniosku jest dosyć skomplikowana i w tym wypadku swoje prawa i obowiązki warto przedyskutować z prawnikiem.

I na koniec ważna informacja: niektóre długi nie podlegają umorzeniu, a należą do nich: zobowiązania podatkowe i celne, zobowiązania nie ujęte we wcześniejszym spisie, ustawowe zobowiązania alimentacyjne, roszczenia odszkodowawcze, kredyty studenckie oraz dotyczące luksusowych towarów i usług.

 

Paulina Garga-Chmiel

garga_chmiel
jest adwokatem w chicagowskiej kancelarii Chuhak & Tecson, P.C. W roku 2013 ukończyła studia prawnicze w Chicago Kent College of Law. Jej praktyka obejmuje prawo bankowe, finansowe i handlowe. Posiada także praktyczną wiedzę na temat procesów restrukturyzacji i postępowań upadłościowych i naprawczych (bankruptcy) oraz windykacji należności.
Chuhak & Tecson, P.C.
30 South Wacker Drive Suite 2600, Chicago, Illinois 60606
Tel. (312) 849-4132 (312) 444-9300
pgarga@chuhak.com www.chuhak.com

Categories: porady prawne

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*