Odszkodowania pracownicze – przydatna wiedza

fot.skeeze/pixabay.com

fot.skeeze/pixabay.com

Wielu z nas niewiele wie o tym, jakie uprawnienia ma pracownik, gdy ulegnie wypadkowi w pracy. Ta wiedza może okazać się ogromnie przydatna.

Pracownicze ubezpieczenia odszkodowawcze (ang. workers’ compensation) to system zasiłków gwarantowanych przez prawo dla większości pracowników, którzy odnieśli obrażenia związane z pracą lub cierpią na choroby zawodowe.

Według prawa w stanie Illinois, pracodawca jest odpowiedzialny za koszt zasiłków z tytułu powypadkowych odszkodowań pracowniczych. Większość pracodawców wykupuje polisę ubezpieczeniową na poczet tych odszkodowań i to firma ubezpieczeniowa wypłaca zasiłki w imieniu pracodawcy. W takim wypadku pracodawca zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie pracownicze i opłacać składki ubezpieczeniowe dla swoich pracowników. Niektórzy pracodawcy, po otrzymaniu zgody władz stanowych, preferują tzw. samoubezpieczenie, co oznacza, że pracodawca będzie odpowiedzialny za opłacenie dotyczących go roszczeń o zasiłek, lecz nie musi opłacać ubezpieczenia workers’ compensation.

Kto powinien zostać objęty tego rodzaju ubezpieczeniem? Czy osoba pracująca u kogoś na zasadzie samozatrudnienia (ang. self-employed) lub niezależny podwykonawca może dochodzić roszczeń z tytułu wypadku w pracy?

Definicja pracownika w świetle pracowniczego prawa odszkodowawczego interpretowana jest odmiennie w zależności od konkretnej sytuacji. W związku z powyższym w każdej sytuacji należy koniecznie skontaktować się z adwokatem. Sam fakt, że nie jest się zatrudnionym nie oznacza, że nie masz prawa do dochodzenia roszczeń za swoją szkodę.

W zależności od rodzaju uszczerbku na zdrowiu, utraty zdolności do pracy, czy rodzaju choroby zawodowej, ubezpieczenie pracownicze zapewnia szereg świadczeń przewidzianych dla pracownika:

Opieka medyczna, która wymagana jest w celu wyleczenia lub załagodzenia skutków obrażenia odniesionego przez pracownika.

Zasiłek z tytułu tymczasowej całkowitej niezdolności do pracy (TTD) wypłacany w okresie rekonwalescencji, gdy pracownik nie jest zdolny do pracy.

Zasiłek z tytułu tymczasowej częściowej niezdolności do pracy wypłacany, gdy pracownik dochodzi do zdrowia, lecz pracuje na mniej wymagającym stanowisku za mniejsze wynagrodzenie.

Zasiłek z tytułu rehabilitacji zawodowej/ pielęgnacji wypłacany na rzecz pracowników uczestniczących w zatwierdzonym programie rehabilitacji zawodowej w celu zmiany kwalifikacji.

Zasiłek z tytułu stałej częściowej niezdolności do pracy (PPD) dla pracowników, którzy doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu lub kalectwa, lecz nadal mogą (do pewnego stopnia) pracować.

Zasiłek z tytułu stałej całkowitej niezdolności do pracy (PTD) oferowany pracownikom całkowicie niezdolnym do pracy na skutek trwałego kalectwa.

Zasiłek z tytułu zgonu dla żyjących najbliższych członków rodziny zmarłego pracownika.

Dochodzenie roszczeń z ubezpieczeń pracowniczych jest często procesem skomplikowanym, długotrwałym oraz wymagającym wiedzy w zakresie pracowniczego prawa odszkodowawczego. Firmy ubezpieczeniowe często wykorzystują brak wiedzy czy doświadczenia pracownika w tej dziedzinie, aby jak najszybciej zakończyć sprawy – niestety w większości przypadków – na niekorzyść poszkodowanego. Sprawy o odszkodowania pracownicze ulegają także przedawnieniu – terminy przedawnienia są kalkulowane w różny sposób w zależności od rodzaju sprawy. Dlatego też bardzo ważnym jest, aby jak najszybciej zasięgnąć porady prawnej (wiele kancelarii, także nasza, oferuje konsultacje bezpłatnie), aby uzyskać informacje na temat przysługujących praw w konkretnym przypadku.

Marta A. Zaborska, Esq.
adwokat licencjonowana w stanie Illinois. Uzyskała stopień magistra prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz tytuł Juris Doctor na Valparaiso University School of Law. Obecnie pracuje w kancelarii prawnej O’Connor & Nakos w Chicago i jest wiceprezesem Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Adwokatów Rady. W swojej praktyce specjalizuje się głównie w sprawach dotyczących wszelkiego rodzaju wypadków, odszkodowań pracowniczych, chorób zawodowych oraz zaniedbań w placówkach medycznych i błędów w sztuce lekarskiej. Po darmowe konsultacje proszę dzwonić pod nr. tel. (312) 546–8116.

Categories: porady prawne

Comments

  1. ewelinka
    ewelinka 2 grudnia, 2016, 05:25

    Ubezpieczenie ochrony prawnej polecam, chroni pracodawcę i może chronić pracownika. A w przypadku kwestii spornych nie ma problemu z uzyskaniem odszkodowania.

    Reply this comment

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*