Jak się zachować, kiedy doszło do wypadku

fot.consillior/pixabay.com

fot.consillior/pixabay.com

Wypadki chodzą po ludziach… Wszyscy o tym wiemy, lecz często nie dopuszczamy do siebie myśli, że ofiarą nieszczęśliwego wypadku możemy być my sami, bądź nasi bliscy. Gdy wypadek się przydarzy, jesteśmy częstokroć całkowicie nieprzygotowani na jego konsekwencje. Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu prawa odszkodowawczego i tego, jak należy się zachować w sytuacji wypadku, pozwoli nam na skuteczniejsze działanie i ułatwi uzyskanie należnego nam odszkodowania za doznaną krzywdę.

Prawo odszkodowawcze dotyczy szeroko pojętej szkody spowodowanej czyimś zaniedbaniem lub nieuwagą. Przewiduje ono możliwość uzyskania rekompensaty za stratę, która powstała u osoby poszkodowanej w sytuacjach takich jak wypadki drogowe bądź przy pracy, wypadki spowodowane złym stanem nieruchomości, przez niebezpieczny lub wadliwy produkt, bądź zaniedbaniami w placówkach medycznych czy atakami zwierząt. W wyniku takich wypadków, w jednej chwili można stracić osobę bliską, zdrowie, czy możliwości zarobkowe, ale też stanąć w obliczu ogromnych kosztów leczenia. Należy jednak pamiętać, że w takich sytuacjach możemy ubiegać się o należne nam odszkodowanie za doznaną krzywdę, lub wyrównanie powstałej straty. O ile jesteśmy w stanie zwiększyć szanse na uzyskanie odszkodowania, to ustalenie jego wysokości może wymagać już kompleksowej wiedzy prawnej – po zdarzeniu zawsze warto zatem skonsultować się z prawnikiem.

Jak przygotować się na okoliczności wypadku i jak ważna jest odpowiednia polisa ubezpieczeniowa

Jedną z najczęstszych przyczyn obrażeń cielesnych w stanie Illinois są wypadki drogowe, dlatego należy upewnić się, że nasz pojazd wyposażony jest w trójkąt oraz pochodnie ostrzegawcze. Zawsze staraj się mieć ze sobą długopis i kartkę papieru oraz informacje o tym, kogo powiadomić w razie nieszczęśliwego wypadku.

Mimo że w stanie Illinois istnieje obowiązek ubezpieczenia pojazdu, często zdarza się, że sprawca wypadku wcale nie jest ubezpieczony lub niewystarczająco i nie dysponuje środkami niezbędnymi do pokrycia kosztów leczenia czy naprawy spowodowanej szkody. Osoby poszkodowane są wtedy zobowiązane do zapłacenia za swoje rachunki medyczne i nie są w stanie otrzymać zadośćuczynienia za bόl, cierpienie, czy też odszkodowania za stracony czas w pracy. Prawo w Illinois przewiduje jednak zabezpieczenie na tego typu sytuacje. Firmy ubezpieczeniowe w naszym stanie zobowiązane są do zaoferowania polisy pokrywającej sytuacje, gdy sprawca wypadku nie posiada ubezpieczenia, lub gdy jego ubezpieczenie nie ma wystarczającego pokrycia. Jest to tak zwane uninsured/underinsured motorist (UIM).

Polisa UIM jest poszerzeniem Twojego własnego ubezpieczenia, przez które możesz uzyskać pewne środki, gdy:

*kierowca odpowiedzialny za spowodowanie wypadku nie ma ubezpieczenia, lub jego ubezpieczenie nie jest wystarczające na pokrycie spowodowanej szkody

*sprawca wypadku uciekł z miejsca wypadku i nie jesteś w stanie go zidentyfikować

*sprawca wypadku prowadzi pojazd, który został skradziony

W sytuacjach, gdy konieczne jest skorzystanie z ubezpieczenia under/uninsured należy być bardzo ostrożnym, ponieważ twoje własne ubezpieczenie działa w tym momencie w istocie jako twój przeciwnik, wstępując w miejsce nieubezpieczonego kierowcy, a procedura dochodzenia roszczeń może być skomplikowana.

Jak się zachować, kiedy doszło do wypadku drogowego?

Wypadki drogowe to nieszczęśliwe wydarzenia, które wywołują nie tylko urazy cielesne oraz szkody materialne, ale także urazy emocjonalne. Sam moment wypadku może być niezwykle traumatycznym przeżyciem. Jednak to, co dzieje się krótko po wypadku, może mieć ogromny wpływ na to, jak dalej ułoży się potencjalna sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Warto dlatego zapamiętać kilka kroków, jakie należy uczynić bezpośrednio po wypadku:

– zatrzymaj swój pojazd, zgaś silnik i, jeśli jest to możliwe, a wypadek nie jest bardzo poważny, przemieść się w bezpieczne miejsce w pobliżu miejsca wypadku;

– sprawdź, czy ktoś z uczestników wypadku jest ranny, jeśli tak – zadzwoń pod 911;

– włącz światła awaryjne i ustaw trójkąt ostrzegawczy lub zapal pochodnie ostrzegawcze czekając na przybycie policji;

– nie opuszczaj miejsca wypadku (przynajmniej do momentu, kiedy zostaniesz o to poproszony przez policję)

– upewnij się, że sporządzono raport policyjny;

– nie przyznawaj się do winy, nawet jeśli myślisz, że spowodowałeś wypadek i nie oferuj zapłaty za jakiekolwiek poniesione szkody;

– zbierz jak najwięcej informacji kontaktowych i danych osobowych od pozostałych uczestników oraz świadków wypadku;

– jeśli to możliwe, zrób zdjęcia miejsca wypadku oraz pojazdów w nim uczestniczących;

– nie udzielaj informacji na temat wypadku nikomu poza policją;

– po dalsze instrukcje, jak najszybciej zasięgnij porady prawnika;

– w trakcie poszukiwania odpowiedniej pomocy prawnej, nie podpisuj żadnych dokumentów oraz nie odpowiadaj na żadne pytania zadawane przez firmę ubezpieczeniową (własną, bądź sprawcy wypadku).

Marta A. Zaborska, Esq.
adwokat licencjonowana w stanie Illinois. Uzyskała stopień magistra prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz tytuł Juris Doctor na Valparaiso University School of Law. Obecnie pracuje w kancelarii prawnej O’Connor & Nakos w Chicago i jest wiceprezesem Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Adwokatów Rady. W swojej praktyce specjalizuje się głównie w sprawach dotyczących wszelkiego rodzaju wypadków, odszkodowań pracowniczych, chorób zawodowych oraz zaniedbań w placówkach medycznych i błędów w sztuce lekarskiej. Po darmowe konsultacje proszę dzwonić pod nr (312) 546–8116.

Categories: porady prawne

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*