Do sądu bez adwokata?

fot.pixabay.com

fot.pixabay.com

„Pożyczyłem koledze 3 tys. dol. Próbowałem się z nim skontaktować, ale nie odpowiada na moje telefony. Wiem, gdzie mieszka i pracuje. Chcę odzyskać swoje pieniądze, ale boję się, że jak wynajmę prawnika, to opłaty adwokackie przekroczą pożyczoną sumę. Czy jest jakaś możliwość złożenia sprawy do sądu samemu?”

Ilu Czytelników zadaje sobie takie pytania jak pan Marcin z podchicagowskiego Arlington Hights? Jestem pewna, że wielu.

Jeśli chcesz pozwać kogoś w stanie Illinois o mniej niż 10 tys. dol. (bez odsetek i kosztów), możesz złożyć sprawę w sądzie drobnych roszczeń (ang. small claims court). Jeśli czujesz się na siłach, możesz to zrobić samemu, bez zatrudnienia prawnika. Sądy drobnych roszczeń stworzono po to, by ułatwić pozywanie innych, kiedy kwota, którą staramy się odzyskać, nie uzasadnia według oceny pozywającego zatrudnienia prawnika. Złożenie sprawy w takim sądzie jest znacznie prostsze i wymaga mniej formalności. Sądy te decydują w sprawach o złamanie umowy, szkodach osobistych lub szkodach materialnych. Mogą wydać orzeczenie dotyczące odszkodowania pieniężnego, ale nie są w stanie nakazać lub zakazać komuś coś robić. W stanie Illinois zarówno korporacje, jak i osoby prywatne, mogą wnosić skargi do sądów drobnych roszczeń. Osoby w wieku 18 lat mogą reprezentować się samodzielnie (ang. Pro se). Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez adwokata. Zasady dla korporacji są nieco inne: jeśli to ona pozywa kogoś do sądu, musi być reprezentowana przez prawnika. Natomiast, jeśli korporacja zostaje pozwana, może być reprezentowana w sądzie przez dowolnego członka zarządu, dyrektora lub nawet kierownika działu.

Gdzie mam złożyć moją sprawę?

Prawo stanu Illinois wymaga, aby pozew został złożony w powiecie, w którym mieszka pozwany lub w powiecie, gdzie doszło do zdarzenia będącego podstawą do wytoczenia spawy. Jeśli sprawa zostanie złożona w niewłaściwym powiecie, zostanie prawdopodobnie odrzucona, lub będzie musiała zostać przeniesiona do właściwego sądu. Tak czy inaczej, złożenie sprawy w niewłaściwym miejscu spowoduje opóźnienie i dodatkowe koszty. Jeśli stwierdzimy, że sprawa powinna być złożona w powiecie Cook (do którego należy Chicago), to dodatkowo musimy upewnić się, że jest ona złożona w odpowiednim dystrykcie, ponieważ sąd okręgowy powiatu County jest podzielony na sześć rożnych dystryktów, które obsługują różne miejscowości w tymże okręgu:

– Dystrykt 1 – Richard J. Daley Center, 50 West Washington, pokój 602, Chicago, IL

60602, tel. (312) 603-5031

– Dystrykt 2 – 5600 Old Orchard Rd., pokój 136, Skokie, IL 60077, tel. (847) 470-7250

– Dystrykt 3 – 2121 Euclid, pokój 121, Rolling Meadows, IL 60008, tel. (847) 818-3000

– Dystrykt 4 – 1500 Maybrook Dr., pokój 236, Maywood, IL 60153, tel. (708) 865-6040
– Dystrykt 5 B – 10220 S. 76th Ave., pokój 121, Bridgeview, IL 60455, tel. (708) 974-6500

– Dystrykt 6 B – 16501 S. Kedzie Pkwy, pokój 119, Markham, IL 60428, tel. (708) 210-4551

Jak złożyć pozew w sądzie ds. drobnych roszczeń?

Jak każda sprawa sądowa i ta złożona w sądzie ds. drobnych roszczeń rozpoczyna się złożeniem wniosku do sądu i wniesieniem opłaty sądowej. W odróżnieniu od innych spraw cywilnych, wniosek może być złożony na krótkim formularzu dostępnym bezpośrednio w sądzie lub na stronie internetowej tego sądu. Wniosek musi zawierać dane kontaktowe osoby składającej sprawę do sądu (ang. Plaintiff), dane kontaktowe osoby lub firmy, którą pozywamy (ang. Defendant), opis naszej skargi zawierający daty i istotne informacje oraz kwotę odszkodowania, o którą prosimy sąd. Jeśli wniosek opiera się na złamaniu umowy, koniecznie trzeba dołączyć kopię tego dokumentu, chyba że powód załączy oświadczenie stwierdzające, że nie ma pisemnej umowy. Można również dołączyć inne dokumenty, które w naszych oczach udowadniają, że osoba, którą pozywamy złamała umowę. Jeśli wszystkie dokumenty są poprawnie wypełnione, sąd przydzieli numer sprawy i wyznaczy datę, kiedy musimy stawić się w sądzie na krótka rozprawę.

W jaki sposób mamy zawiadomić pozwanego o wniesieniu sprawy sądowej?

Po złożeniu sprawy do sądu, pozew musi oficjalnie powiadomić pozwanego o wniesieniu sprawy oraz terminie rozprawy. W odróżnieniu od innych cywilnych spraw sądowych, sąd drobnych roszczeń w Cook County zezwala, aby pozwany został powiadomiony pocztą poleconą i sam wysyła te dokumenty po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Dokumenty muszą być odebrane przez pozwanego na minimum 3 dni przed datą rozprawy. Drugim sposobem na powiadomienie pozwanego o toczącej się sprawie jest zatrudnienie szeryfa, aby osobiście doręczył dokumenty pozwanemu. Jak się można spodziewać, opłata za zatrudnienie szeryfa jest znacznie wyższa niż wysłanie dokumentów listem poleconym, ale wielokrotnie ten sposób powiadomienia daje lepsze rezultaty na polubowne załatwienie sprawy.

W jaki sposób powód powinien przygotować się do rozprawy?

Przygotowując się do rozprawy, należy pamiętać, że celem jest bycie bardziej przekonującym niż pozwany. Sporządź szczegółową listę wydarzeń, najlepiej w porządku chronologicznym. Zbierz wszystkie dokumenty, notatki, rachunki, zdjęcia itp., które udowodnią twoje roszczenia. Jeśli jakaś osoba była świadkiem wydarzeń, warto ją poprosić, aby przyszła do sądu i w razie potrzeby zeznała w twojej sprawie i potwierdziła twoje zarzuty. Ponadto, ponieważ sędzia nie będzie znał szczegółów twojej sprawy i będzie wymagał ustnego przedstawienia historii wydarzeń, warto jest poćwiczyć swoje przemówienie i poprosić kogoś, kto nie zna faktów, aby posłuchał, zadawał pytania, a następnie skrytykował twoją prezentację.

Mimo że złożenie sprawy do sądu jest stosunkowo proste i wiele osób jest w stanie skutecznie taką sprawę wnieść do sądu i ją wygrać, jak pokazuje praktyka, warto jest skonsultować się z adwokatem, aby uzyskać dokładne informacje. Wielu prawników, w tym i moja kancelaria, udziela takich informacji bez pobierania opłaty. Również zatrudnienie prawnika nie musi być tak kosztowne, jak nam się wydaje, nawet przy prostej sprawie.

Paulina Garga-Chmiel

garga_chmiel
jest adwokatem w chicagowskiej kancelarii Chuhak & Tecson, P.C. W roku 2013 ukończyła studia prawnicze w Chicago Kent College of Law. Jej praktyka obejmuje prawo bankowe, finansowe i handlowe. Posiada także praktyczną wiedzę na temat procesów restrukturyzacji i postępowań upadłościowych i naprawczych (bankruptcy) oraz windykacji należności.
Chuhak & Tecson, P.C.
30 South Wacker Drive Suite 2600, Chicago, Illinois 60606
Tel. (312) 849-4132    (312) 444-9300
pgarga@chuhak.com      www.chuhak.com

Categories: porady prawne

Comments

 1. Chris
  Chris 3 maja, 2017, 12:21

  „Dobry zwyczaj nie pozyczaj ” I nie bedzie problemow .

  Reply this comment
 2. Bb
  Bb 10 czerwca, 2017, 23:00

  Jeszcze lepszy – nie oddawaj.

  Reply this comment

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*