Dla kogo wiza typu U?

fot.Wikipedia

fot.Wikipedia

Co to jest wiza U?

Prawo ustanawiające wizę U zostało wprowadzone w roku 2000 jako integralna część Aktu chroniącego ofiary handlu ludźmi i przemocy (Victims of Trafficking and Violence Protection Act). Wiza U jest przeznaczona dla osób, które są ofiarami przestępstw popełnionych na terenie USA pod warunkiem, że zgodzą się pomóc policji lub prokuraturze w śledztwie, posiadają niezbędne informacje na temat popełnionego przestępstwa i chcą współpracować z organami ścigania w dochodzeniu i doprowadzeniu do sprawiedliwego zakończenia sprawy.

Dlaczego wiza U jest tak ważna?

Jest to wiza, która zachęca do pomocy policji w zmniejszeniu przestępczości na terenie USA. Najważniejszą informacją związaną z tym rodzajem wizy jest to, że można ją uzyskać nawet jeśli jesteśmy nielegalnie lub w trakcie procesu deportacyjnego. Ponadto większość imigracyjnych wykroczeń może być „darowana”. Należy podkreślić, że przepisy regulujące przyznawanie wizy U są bardzo liberalne wobec imigracyjnej przeszłości. To dowód na to, jak bardzo władzom USA zależy na pomocy zwykłych obywateli w walce z przestępczością. Zatwierdzenie wniosku o status U sprawia, że jesteśmy w USA legalnie, nawet jeśli byliśmy wcześniej bez ważnych dokumentów pobytowych. W przypadku, kiedy mamy rozprawę deportacyjną, data zatwierdzonego wniosku o status U kończy proces związany z deportacją. W niektórych przypadkach sąd imigracyjny może być skłonny do zamknięcia procesu deportacyjnego nawet już w trakcie rozpatrywania petycji o wizę U.

Jakie rodzaje przestępstw kwalifikują ofiary do wizy U?

Oto kilka przykładów: zabójstwo, morderstwo, przemoc domowa, uwięzienie, zmuszanie do pracy bez zapłaty, szantażowanie, porwanie, utrudnianie śledztwa, zmuszanie do pracy w zamian za spłatę długu, prostytucja, gwałt, przemoc seksualna, wykorzystywanie seksualne, handel ludźmi, tortury, kłamanie pod przysięgą, przemyt oraz nakłanianie do składania fałszywych zeznań.

Jakie są ograniczenia wizy U?

Obecne prawo imigracyjne nakłada roczny limit wiz, jaki może być wydany w danym roku fiskalnym; limit ten wynosi 10 tysięcy. Prawo imigracyjne wymaga udokumentowania faktu, że konsekwencje popełnionego przestępstwa są poważne. Wnioskodawca musi ponieść poważne fizyczne lub psychiczne szkody jako ofiara przestępstwa. Trzeba posiadać dokładną dokumentację pozwalającą na udowodnienie tego, że jest się ofiarą jednego z wyżej wymienionych przestępstw.

Co jest potrzebne do złożenia aplikacji o wizę U?

formularz I-918

affidavit, czyli dokładny opis sytuacji i zdarzenia, na podstawie którego staramy się o wizę; w tym dowody potwierdzające wyrządzoną krzywdę fizyczną bądź psychiczną, zdjęcia, raporty ze szpitala czy opinia psychologa

jeżeli bezpośrednia ofiara ma mniej niż 16 lat lub jest niekompetentna, wystarczy, że jej rodzic lub opiekun posiada potrzebną wiedzę

formularz Suplement B; w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia formy I-918 musimy przedstawić zaświadczenie podpisane przez policję lub prokuraturę potwierdzające, że współpracowaliśmy w dochodzeniu mającym wykryć przestępstwo. Policja lub prokuratura musi potwierdzić fakt, że osoba ubiegająca się o wizę jest rzeczywiście ofiarą przestępstwa kwalifikującego dane przestępstwo do tego rodzaju wizy; m.in. przestępstwo musi być popełnione na terenie USA, szczegółowo powinno zostać opisane zaangażowanie ofiary w pomoc organom ścigania, włączając w to rezultaty tej kooperacji oraz plan dalszego wspólnego działania. Do pomocy zalicza się skontaktowanie z policją, złożenie skargi, zeznanie przeciwko sprawcy w postępowaniu sądowym oraz ogólna współpraca w śledztwie.

opłata za odciski palców w wysokości 80 dol.

Jak długo jest ważna wiza U?

Wiza U jest ważna przez 4 lata, ale może być przedłużona.

Czy najbliższa rodzina może być włączona do aplikacji wnioskodawcy?

Tak, małżonek oraz dzieci poniżej 21 roku życia mogą uzyskać typ wizy U dzięki statusowi wnioskodawcy. W przypadku, gdy wnioskujący o wizę U ma mniej niż 21 lat, wizę lub status U otrzymają również jego rodzice oraz rodzeństwo (stanu wolnego poniżej 18 roku życia).

Czy można dostać zieloną kartę na podstawie wizy U?

Tak, jeśli fizycznie przebywaliśmy na terenie USA przez 3 lata posiadając wizę U i wypełniliśmy wszystkie zobowiązania pomagając w dochodzeniu, wówczas możemy ubiegać się o zieloną kartę, mogą o nią wystąpić także małżonkowie i dzieci.

Czy można pracować mając wizę U?

Tak, można pracować, a pozwolenie na pracę jest automatycznie przyznawane na okres ważności wizy bez dodatkowej opłaty.

Zawsze wskazana jest konsultacja prawnicza, choćby w zakresie uzyskania informacji co do tego, czy kwalifikujemy się do wizy typu U.

Aneta Lennartson

aneta_lennartson
Mecenas Aneta Lennartson posiada licencję prawną umożliwiającą reprezentowanie klientów w sprawach imigracyjnych w każdym stanie w USA, jak również reprezentowanie klientów w każdej gałęzi prawa w stanie Minnesota. Aneta Lennartson pochodzi z Kraśnika z Polski; ukończyła studia licencjackie w National-Louis University z siedzibą w Chicago, studia magisterskie w College of Saint Scholastica, została doktorantem prawa uniwersytetu Hamline. Międzynarodowa kancelaria adwokacka TOP LAW mecenas Anety Toporowskiej-Lennartson z główną siedzibą w Minneapolis i placówkami w Chicago i Nowym Jorku istnieje od 8 lat. Kancelaria pomaga osobom indywidualnym, jak również firmom we wszystkich sprawach imigracyjnych, wizowych i konsularnych.
Tel. (844) 44-TOPLAW,
e-mail: aneta@toplaw.legal

Categories: porady prawne
Tags: porady, prawo, u, wiza

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*