Błędy w sztuce lekarskiej. Ryzyko przedawnienia

fot.sasint/pixabay.com

fot.sasint/pixabay.com

Mimo że mamy zaufanie do naszych lekarzy – niestety nie są oni nieomylni. Spotykamy się czasami z sytuacjami, kiedy doktor wystawi błędną diagnozę lub popełni błąd w leczeniu. Jednak nie każda pomyłka lekarza jest w świetle prawa postrzegana jako błąd w sztuce lekarskiej, na podstawie którego poszkodowany pacjent może dochodzić odszkodowania.

Jako błąd w sztuce lekarskiej definiuje się naruszenie reguł postępowania zawodowego przez lekarza, placówkę medyczną lub personel medyczny. Są to działania lub zaniechania sprzeczne ze standardami określonymi przez naukę oraz praktykę w zakresie medycyny. Zaliczyć do tego można m.in. niepoprawną lub spóźnioną diagnozę, nieodpowiednie leczenie, błędy podczas zabiegów i operacji, przepisanie nieodpowiednich leków, czy przeprowadzenie zabiegu przy użyciu nieodpowiednich lub uszkodzonych narzędzi i sprzętu medycznego.

Jednak samo popełnienie błędu nie jest jeszcze podstawą do dochodzenia odszkodowania. Należy skonsultować się z adwokatem, który pomoże przeanalizować dane zachowanie lekarza lub personalu medycznego pod kątem zakwalifikowania go jako błąd w sztuce. Analiza skupia się w takiej sytuacji na kilku elementach: istniejącej relacji pomiędzy poszkodowanym pacjentem a lekarzem, złamanie lub niedopatrzenie zasad postępowania zawodowego oraz fakcie zaniedbania czy niekompetencji lekarza, które spowodowały poważny uszczerbek na zdrowiu pacjenta.

W przypadku spraw dotyczących błędów w sztuce lekarskiej niezbędna jest również opinia biegłego lekarza danej specjalizacji stwierdzająca, jakie zasady postępowania obowiązywały w danej sytuacji oraz na ile postępowanie lekarza czy personelu medycznego były z nim niezgodne lub niewłaściwe. Opinia eksperta (biegłego lekarza) powinna również określić, w jaki sposób dane postępowanie czy zaniechanie odbiegało od konkretnych obowiązujących zasad, a także jaki wpływ miało na postawienie błędnej diagnozy lub spowodowanie uszczerbku na zdrowiu pacjenta.

Jednym z bardzo istotnych elementów w sprawie o błędy w sztuce jest powiązanie przez biegłego błędu lekarskiego oraz szkody, jaką w związku z tym błędem poniósł pacjent. Innymi słowy, pacjent musi przedstawić opinię biegłego lekarza stwierdzającą, iż stan zdrowia pacjenta nie pogorszyłby się lub pacjent nie odniósłby określonego uszczerbku na zdrowiu, gdyby nie błąd lekarza lub personelu medycznego.

Należy również pamiętać, iż odpowiedzialność lekarza może być wyłączona, gdy dochował należytej staranności, jednak nastąpiły komplikacje lub pojawiły się nowe problemy zdrowotne u pacjenta. A także w przypadkach, gdy lekarz był ograniczony stanem wiedzy medycznej. W takiej sytuacji nawet błędna diagnoza lub przebieg leczenia nie będą podstawą do odpowiedzialności.

Ponieważ każdy przypadek jest inny i wymaga dogłębnej analizy, radzimy skonsultować się z adwokatem, który będzie w stanie doradzić państwu odnośnie konkretnej sprawy.
Tak jak większość spraw o odszkodowania, sprawy dotyczące błędów w sztuce lekarskiej ulegają przedawnieniu. Generalnie prawo w stanie Illinois przewiduje dwuletni okres przedawnienia od momentu, kiedy poszkodowany pacjent dowiedział się lub powinien dowiedzieć się o spowodowanym uszczerbku na zdrowiu. Termin ten nie może jednak przekroczyć czterech lat od momentu spowodowania danego uszczerbku na zdrowiu. Kalkulacja okresu przedawnienia może być skomplikowana, dlatego zawsze doradzamy, by jak najszybciej skonsultować się w tej kwestii z prawnikiem.

Marta A. Zaborska

marta_zaborska
Marta A. Zaborska, Esq. adwokat licencjonowana w stanie Illinois. Uzyskała stopień magistra prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz tytuł Juris Doctor na Valparaiso University School of Law. Obecnie pracuje w kancelarii prawnej O’Connor & Nakos w Chicago, przewodnicząca Polsko-Amerykańskiej Rady Adwokackiej (Advocates Society). W swojej praktyce skupia się głównie na sprawach dotyczących wszelkiego rodzaju wypadków, odszkodowań pracowniczych, chorób zawodowych oraz zaniedbań w placówkach medycznych i błędów w sztuce lekarskiej. Po darmowe konsultacje proszę dzwonić pod nr (312) 546–8116.

Categories: porady prawne

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*