Po co iść do teatru?

fot.123RF Stock Photos

fot.123RF Stock Photos

Uczestnictwo w kulturze powinno być naturalnym elementem wychowania każdego malucha. I to od najwcześniejszych lat. Ważne jest, by dziecko miało kontakt z różnymi miejscami, by nie tylko było klientem supermarketu, ale także widzem w teatrzyku niedzielnym.

Wynika to z faktu, że pedagogika społeczna przywiązuje dużą wagę do tego, w jakim środowisku wychowuje się dziecko. Uważa, że jest to wypadkowa zarówno celowych i planowych działań, jak i działalności spontanicznej, naturalnej, która powoduje także określone zmiany w osobowości osób, które uczestniczą w różnych czynnościach życiowych.

Wiele mówi się obecnie o wychowaniu zintegrowanym, na które składają się wszelkie warunki i sytuacje życiowe, w których znajduje się dziecko, a które stymulują go do zachowań społecznych. Owo środowisko wychowawcze jest zasadniczym czynnikiem, który wpływa na rozwój malucha. Jeśli dziecko wzrasta w rodzinie, która go ukierunkowuje ku wartościowym formom uczestnictwa w kulturze, wówczas jest szansa, że zostanie przyśpieszony rozwój intelektualny i społeczny takiego przedszkolaka w momencie, kiedy jest ono na starcie swojej edukacji.

 

Więcej na portalu DzielnicaRodzica.pl

 

 

Małgorzata Żmudzka-Kosała – odbyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Autorka licznych artykułów z zakresu pedagogiki i psychologii.

Categories: Poradnik rodzica
Tags: dzieci, rodzice, teatr

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*