Mowa jest srebrem, a milczenie… mutyzmem? Czym jest mutyzm wybiórczy?

Mowa jest srebrem, a milczenie… mutyzmem? Czym jest mutyzm wybiórczy?

W domu chętnie opowiada, co wydarzyło się w ciągu dnia. Kiedy jednak znajdzie się poza dobrze znanymi czterema ścianami – milczy jak zaklęte. Nieśmiałe? Lękliwe? A może – z mutyzmem wybiórczym?

Zaburzenie pod nazwą mutyzm wybiórczy zostało opisane po raz pierwszy w 1877 r. przez niemieckiego lekarza Kussmaula i nazwane „aphasia volentaria”, czyli afazja dobrowolna. Nazwa ta sugerowała błędnie, że dzieci z tym zaburzeniem świadomie wybierają ciszę. W 1934 r. angielski lekarz Tramer opisał kilka przypadków niemówiących dzieci i wprowadził termin „elective mutism” – mutyzm planowany, a więc nadal błędnie rozumiano to zaburzenie. Dopiero w roku 1994 w amerykańskiej klasyfikacji zaburzeń psychicznych (DSM IV) wprowadzono właściwszy termin – mutyzm selektywny, zwany również wybiórczym, najtrafniej odzwierciedlający specyfikę tego zaburzenia.

 

– Więcej na portalu DzielnicaRodzica.pl

Monika Andrzejewska 

– psycholog dzieci i młodzieży, twórczyni Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku oraz portalu mutyzm.pl

 

fot.tkoscak/pixabay.com

Categories: Poradnik rodzica

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*