Prywatne firmy windykacyjne mogą ściągać długi w imieniu IRS

fot.123RF Stock Photos

fot.123RF Stock Photos

Począwszy od tej wiosny amerykański urząd podatkowy (IRS) zaczął korzystać z pomocy prywatnych firm windykacyjnych w celu ściągania zaległych długów podatkowych.

To duża zmiana w porównaniu z poprzednimi latami, gdy tylko sami agenci amerykańskiej skarbówki mogli kontaktować się z podatnikami w sprawie długów wobec IRS. Jednocześnie urząd podatkowy podjął specjalne środki w celu zapewnienia ochrony podatników przed oszustami.

Mimo podjętych środków ostrożności podatnicy nadal powinni uważać na wszystkie osoby, które występują w imieniu IRS. Podejrzliwość wobec telefonów, e-maili i jakiejkolwiek innej korespondencji dotyczącej zaległych podatków powinni zachować zwłaszcza ci konsumenci, którzy wcześniej nie otrzymali żadnej oficjalnej komunikacji bezpośrednio z urzędu podatkowego albo z prywatnej agencji windykacyjnej.

Biuro IRS informuje, że zanim konto podatnika zostanie przekazane prywatnej agencji windykacyjnej, najpierw otrzyma on zawiadomienie na piśmie. Następnie sama agencja wyśle drugi list zawiadamiający i potwierdzający przejęcie długu.

Prywatne firmy windykacyjne mogą identyfikować się jako wykonawcy ściągający długi dla IRS. Pracownicy tych agencji w swoich praktykach muszą zachować przepisy ustawy o sprawiedliwych praktykach ściągania długów, zachować uprzejmość i poszanowanie wobec praw podatnika. Kontrakt na usługi windykacyjne IRS przyznał czterem firmom:
1. CBE Group, 1309 Technology Parkway, Cedar Falls, Iowa
2. Conserve, 200 CrossKeys Office Park, Fairport, N.Y.
3. Performant, 333 N Canyons Parkway, Livermore, Calif.
4. Pioneer, 325 Daniel Zenker Dr, Horseheads, N.Y.

Wśród czynników, które decydują o przekazaniu długu podatnika prywatnej agencji, jest jego przestarzałość oraz brak środków pozwalających agentom IRS na jego obsługę. Decyzja ta podparta jest ustawą z grudnia 2015 r. „Fixing America’s Surface Transportation Act”, według której urząd skarbowy musi zawierać kontrakty z postronnymi, prywatnymi agencjami w celu ściągania należności z przestarzałych rachunków podatkowych.

Amerykański urząd podatkowy o zmianach poinformował na swojej stronie irs.gov; jednocześnie zachęca do częstego sprawdzania na stronie wskazówek i ostrzeżeń dla konsumentów pod hasłem „Tax Scams and Consumer Alerts”. Warto wiedzieć, że każda zmiana w procedurach otwiera drzwi oszustom żerującym na niewiedzy i zagubieniu konsumentów.

Do tej pory rozpoznanie oszustów było o tyle łatwiejsze, że urząd skarbowy komunikował się z podatnikami tylko oficjalną drogą pocztową. Wraz ze zmianą odróżnienie prawdziwej od fałszywej komunikacji może być utrudnione. W związku z tym BBB poleca konsumentom, aby przy odbieraniu telefonów od agencji windykacyjnej, która twierdzi, że masz zaległy dług wobec IRS pamiętać, że:

Płacisz bezpośrednio urzędowi skarbowemu. Agencje windykacyjne zatrudnione przez IRS nie będą prosić cię o opłaconą z góry kartą debetową – co jest częstą praktyką oszustów podatkowych. Zamiast tego podatnicy będą poinformowani o elektronicznych opcjach płatności znajdujących się na stronie www.irs.gov/Payements. Konsument będzie mógł zapłacić również czekiem – wypisanym na skarb państwa („US Treasury”) i wysłanym bezpośrednio do urzędu podatkowego, nigdy do agencji windykacyjnej.

Dostaniesz list. Każda próba ściągnięcia długu przez agencję musi być poprzedzona dwoma oddzielnymi listami wysłanymi do podatnika, informującymi o wysokości długu i zawiadamiającymi o zbliżającym się postępowaniu windykacyjnym. Procedura ta odzwierciedla postępowanie samego urzędu skarbowego.

Nie dotyczy każdego. Prywatnym agencjom nie będą przekazane długi podatników: nieżyjących, niepełnoletnich (poniżej 18 lat), członków sił zbrojnych przebywających w strefie walk, ofiar kradzieży tożsamości i innych oszustw podatkowych, osób posiadających już plan spłat, współmałżonków zwolnionych przez IRS z odpowiedzialności za dług oraz osób żyjących na terenach, na których rząd federalny ogłosił stan klęski żywiołowej.

Można się wypisać. Konsumenci, którzy nie życzą sobie, aby prywatne agencje windykacyjne kontaktowały się z nimi w imieniu IRS, powinni złożyć prośbę w tej sprawie na piśmie bezpośrednio do agencji.

Warto pamiętać, że podatnicy mogą składać skargi na prywatne firmy windykacyjne lub zachowanie poszczególnych pracowników ściągających długi. W tym celu należy skontaktować się z generalnym inspektorem ds. administracji podatkowej pod nr. tel. 1-800-366-4484, w internecie na stronie tigta.gov lub drogą pocztową. Jak zawsze wiarygodnym źródłem informacji dla konsumenta jest strona bbb.org, a do zgłaszania skarg i prób oszustw – BBB Scam Tracker.

Steve Bernas

steve_bernas
pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę jurora w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

Categories: poradnik klienta

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*