Nowe prawo umożliwia łatwiejsze – i bezpłatne – zamrożenie kredytu

Nowe prawo umożliwia łatwiejsze – i bezpłatne – zamrożenie kredytu

Kradzież tożsamości może przydarzyć się każdemu. Na szczęście konsumenci mają teraz do dyspozycji wygodne i łatwe narzędzie ochrony przed oszustami kradnącymi informacje finansowe. Zgodnie z nowym prawem, trzy główne agencje zajmujące się punktacją kredytową muszą umożliwiać konsumentom „zamrażanie” i „rozmrażanie” raportu kredytowego – za darmo.

Nowa ustawa, pod nazwą The Economic Growth, Regulatory Relief, and Consumer Protection Act, weszła w życie 21 września 2018 r. i obejmuje wiele przepisów, lecz z punktu widzenia konsumenta najważniejszy jest ten zawierający reguły dotyczące zamrażania kredytu.

Dzięki nowemu prawu, zamrażanie i rozmrażanie kredytu będzie łatwiejsze i bezpłatne. Wszystkie trzy biura kredytowe będą miały portal internetowy. Kiedy agencja otrzyma prośbę o zamrożenie czyjegoś kredytu, drogą internetową lub telefoniczną, zgodnie z nowymi przepisami musi spełnić ją w ciągu jednego dnia. Prośby o rozmrożenie kredytu muszą być zrealizowane w ciągu godziny. Stanowi to znaczne ułatwienie dla osób, które chcą mieć swój raport stale zamrożony i mieć dostęp do niego tylko wtedy, gdy np. ubiegają się o nowy kredyt. Cały proces jest bezpłatny i będzie odbywał się szybko i łatwo w internecie.

Zamrożenie kredytu sprawia, że agencje nie mogą wydawać twojego raportu kredytowego stronom trzecim na czas obowiązywania blokady. Konsumenci zdejmujący blokadę otrzymują numer PIN oraz hasło, które są niezbędne do ponownego dostępu do raportu kredytowego.

Nowe prawo umożliwia rodzicom zamrożenie kredytu dziecka. Warto pamiętać, że raport kredytowy dziecka jest wyjątkowo cenny dla oszustów, ponieważ jest czysty i rzadko kiedy regularnie monitorowany.

Przepisy rozszerzają również początkowe oznaczenie raportu ws. oszustwa z 90 dni do 1 roku i pozwalają ofiarom kradzieży tożsamości na oznaczenie raportu na siedem lat. W ciągu roku agencje kredytowe muszą również zapewnić bezpłatne usługi monitorowania wszystkim osobom odbywającym aktywną służbę wojskową.

Do tej pory zamrożenie kredytu było zarządzane na poziomie stanowym, a niektóre stany pozwalały na obciążanie konsumentów opłatami za tę usługę. Zamrożenie kredytu musiało się odbywać indywidualnie w każdej z trzech agencji, a cały proces był uciążliwy i czasochłonny.

Liczba sytuacji wymagających sprawdzenia kredytu – nowy telefon, nowa praca, podpisanie umowy o wynajem – sprawiało, że zamrażanie i rozmrażanie kredytu było nieskuteczne. W rezultacie wiele osób nie zadawało sobie trudu, żeby zamrozić swój kredyt, chyba że byli przekonani, że istnieje wobec nich konkretne ryzyko kradzieży tożsamości.

Steve Bernas

steve_bernas
pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

Tłumaczyła: Joanna Marszałek

fot.Pixabay.com

Categories: poradnik klienta

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*