BBB: nowy sezon podatkowy, stare oszustwa

fot.401(K) 2012/Flickr/123RF Stock Photos

fot.401(K) 2012/Flickr/123RF Stock Photos

Stare porzekadło mówi: w życiu dwie rzeczy są pewne – śmierć i podatki. Ponieważ trwa sezon rozliczeń podatkowych, chciałbym ostrzec właśnie przed oszustwami podatkowymi.

Po dokonaniu przeglądu zarówno pytań, jak i skarg złożonych w 2015 r., Better Business Bureau obsługujące Chicago i północne Illinois ustaliło, że najczęściej popełnianym przestępstwem były telefoniczne oszustwa „na agenta podatkowego”. Federalne dane z 2014 r. przekazane przez Federal Trade Commission wykazują, że doniesienie o oszustwie podatkowym złożyło ponad 55 tys. osób. Jeszcze wyższe liczby podaje Departament Skarbu USA, do którego w ciągu minionych 2 lat napłynęło ponad 400 tys. skarg o tego typu oszustwach. Ponadto według danych federalnych (Treasury Inspector General for Tax Administration) w każdym tygodniu sprawcy oszustw podatkowych dzwonią przynajmniej 10 tys. razy.

Od stycznia do grudnia ubiegłego roku z każdym miesiącem rosła liczba skarg o oszustwach podatkowych. Nie ma powodu, by sądzić, że trend ten nie będzie utrzymywał się w roku bieżącym. Należy się więc spodziewać, że tylko w naszym regionie ofiarą oszustów padną tysiące konsumentów.

Chcielibyśmy, by konsumenci wiedzieli, jak się zachować, gdy oszust zadzwoni lub wyśle e-mail, a szczególnie co mają robić, gdy staną się ofiarą takich praktyk.

Urząd podatkowy (IRS) przewiduje w tym roku 150 mln indywidualnych zwrotów podatkowych. To dla oszustów nie lada gratka. Pamiętajmy jednak, że możemy się bronić:

– Jeśli ktoś dzwoni, utrzymując, że reprezentuje IRS i chce rozmawiać w sprawie zwrotu podatkowego – odłóż słuchawkę. IRS nigdy nie dzwoni do podatników z żądaniem zapłaty podatków, ani też nigdy nie prosi o transfer pieniędzy, czy podanie numeru przedpłaconej karty debetowej.

– Jeśli otrzymasz e-mail od IRS – wykasuj go. IRS nigdy nigdy nie wysyła e-maili. Kontakt z podatnikiem IRS utrzymuje tylko za pośrednictwem amerykańskiej poczty (USPS).

Trzeba też pamiętać, że IRS nikomu nie grozi aresztem, zabraniem prawa jazdy czy deportacją. Ponadto skarbówka nie domaga się zapłaty zaległych podatków bez przedstawienia oferty złożenia odwołania od wydanej decyzji.

IRS i Departament Skarbu Illinois są zaniepokojone liczbą kradzieży tożsamości dokonywanych przy okazji oszustw podatkowych. Przypominają, że kradzież tożsamości ma miejsce wtedy, gdy nieuprawniona osoba przy użyciu skradzionego numeru Social Security składa rozliczenie podatkowe, licząc na zwrot nadpłaconych podatków.

Ofiary kradzieży tożsamości powinny podjąć następujące kroki:

– Jeśli otrzymałeś od IRS powiadomienie, że na twoje nazwisko zostały złożone dwa (lub więcej) rozliczenia podatkowe lub informację o kradzieży tożsamości, zadzwoń natychmiast pod podany w liście numer telefonu.

– Skontaktuj się z jednym z trzech głównych biur kredytowych, by w twojej kartotece kredytowej znalazło się „ostrzeżenie o oszustwie” (ang. fraud alert).

– Jeśli podejrzewasz, że stałeś się ofiarą kradzieży tożsamości, dzwoń do IRS Identity Protection Specialized Unit, tel. (800) 908-4490.

– Jeśli twoje rozliczenie podatkowe w stanie Illinois padło ofiarą oszukańczych praktyk, dzwoń do Illinois Department of Revenue, tel. (800) 732-8866. Powiadom władze podatkowe, że padłeś ofiarą kradzieży tożsamości. Departament Skarbu już wcześniej poinformował, że podatnicy w Illinois będą otrzymywać zwroty dopiero po 1 marca, by agencja miała więcej czasu na sprawdzenie, czy należne sumy otrzymają tylko osoby uprawnione.

Każdy, kto chce się dowiedzieć, czy nie zalega z podatkami, może dzwonić bezpośrednio do IRS, tel. (800) 829-1040.

Konsumenci, którzy już zapłacili oszustom lub ujawnili im osobiste dane, powinni podjąć działania, które uchronią ich przed dalszymi szkodami. Po stwierdzeniu przestępstwa należy niezwłocznie skontaktować się z policją, Federal Trade Commission (FTC.gov) lub Tax Inspector General (tigda.gov, tel. (800) 366-4484).

Steve Bernas, szef BBB

Categories: poradnik klienta

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*