SN nie uwzględnił wniosku o wstrzymanie wykonania wyroku wobec Marka F.

SN nie uwzględnił wniosku o wstrzymanie wykonania wyroku wobec Marka F.

Sąd Najwyższy nie uwzględnił w czwartek wniosku o wstrzymanie wykonania wyroku wobec skazanego na 2,5 roku więzienia w związku z tzw. aferą podsłuchową biznesmena Marka F. – poinformował zespół prasowy SN. Na razie nie wyznaczono terminu rozpoznania kasacji obrońcy F.

„SN oceniając ten wniosek przez pryzmat zarzutów podniesionych w kasacji uznał, że na obecnym, wstępnym etapie postępowania kasacyjnego uwzględnienie kasacji nie jawi się jako prawdopodobne w stopniu bardzo wysokim” – powiedział PAP Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN. Jak dodał, „nie można bowiem mówić, że sam fakt wniesienia kasacji stanowi dostateczną podstawę do wstrzymania wykonania orzeczenia”.

Jak zaznaczył Michałowski, w uzasadnieniu czwartkowej decyzji SN zwrócono uwagę, że zastrzeżenia autora kasacji budzi dokonanie przez sąd II instancji „nieprawidłowej i nierzetelnej” kontroli odwoławczej, mające skutkować m.in. naruszeniem przepisów postępowania. „Są to typowe zarzuty kasacyjne, co do których przy wstępnym oglądzie trudno prognozować, że zostaną uznane za zasadne. Do dokonania ich oceny jest niezbędna analiza materiałów zgromadzonych w aktach sprawy i przeprowadzenie rozprawy kasacyjnej” – ocenił w związku z tym SN rozpatrując wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku.

Na razie – jak przekazał Michałowski – termin rozpatrzenia tej kasacji nie został wyznaczony przez SN. „Biorąc pod uwagę sytuację w SN i wzrost zaległości w Izbie Karnej, to na pewno należy się spodziewać tego terminu nie wcześniej niż w przyszłym roku. Trudno określić, czy to będzie luty, czy marzec, czy później” – zaznaczył.

W grudniu zeszłego roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wymierzył Markowi F. prawomocnie karę 2,5 roku więzienia oraz grzywnę za podsłuchy w restauracjach. Tym samym SA utrzymał wtedy wyrok wymierzony F. w 2016 r. przez warszawski sąd okręgowy. Utrzymane zostały wówczas także kary w zawieszeniu wymierzone szwagrowi F. oraz jednemu z kelnerów oskarżonych w tej sprawie. SA utrzymał też wyrok SO odstępujący – za pomoc śledczym – od ukarania innego kelnera Łukasza N.; nakazano mu zapłatę 50 tys. zł świadczenia pieniężnego.

Obrońca F. mec. Marek Małecki zapowiedział wówczas złożenie kasacji do SN. Wraz z kasacją do SN został też złożony wniosek o wstrzymanie wykonania kary wobec jego klienta.

Czwartkowa decyzja SN – choć jest nieodwołalna – nie oznacza jeszcze, że przebywający na wolności F. trafi do zakładu karnego. „F. nie zostanie teraz wezwany do odbycia kary. Wciąż pozostaje w mocy decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie, która wstrzymuje wykonanie kary wobec niego do momentu ostatecznego zakończenia postępowania o odroczeniu wykonania kary” – powiedział PAP w czwartek mec. Małecki. Dodał, że wniosek o odroczenie był spowodowany „kwestiami intymnymi” jego klienta, w tym stanem zdrowia skazanego.

Na początku października warszawski sąd okręgowy odrzucił wniosek obrońców F. o odroczenie mu kary. Jednocześnie ten sam sąd wstrzymał wtedy wykonanie tej kary do czasu „rozpoznania ewentualnego zażalenia”. Mec. Małecki zapowiedział, że zażalenie w tej sprawie wpłynie do sądu na pewno, gdy tylko będzie pisemne uzasadnienie decyzji SO z 2 października.

Jednocześnie adwokat powiedział PAP, że czwartkowa decyzja SN nieuwzględniająca wniosku o wstrzymanie wykonania kary w związku ze złożoną kasacją nie oznacza, że SN oddali też cały wniosek kasacyjny. „Nic nie jest przesądzone” – podkreślił.

Obrona wnosi w kasacji o uchylenie wyroku i „uniewinnienie oskarżonego z uwagi na oczywistą niesłuszność skazania lub ewentualnie o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania”. Według kasacji naruszenie przepisów w sprawie miało polegać m.in. na łącznym odniesieniu się przez SA do apelacji obrońców poszczególnych oskarżonych „mimo oczywistych różnic pomiędzy wniesionymi środkami zaskarżenia, zarówno w zakresie przedstawianych w nich zarzutów, jak i formułowanych wniosków”.

W kasacji – jak przekazywał zespół prasowy SN – obrońca zarzuca również SA, że „w sposób powierzchowny i wybrakowany” odniósł się do zarzutów apelacyjnych dotyczących „wskazanych przez obrońców sprzeczności, nieścisłości i niekonsekwencji w wyjaśnieniach jednego ze współoskarżonych”. Dodał, że ponadto, według argumentacji kasacji SA bezzasadnie oddalił wszystkie wnioski dowodowe obrońcy F., podczas gdy „mając na względzie istotę procesu kontradyktoryjnego, sąd drugiej instancji winien być zobligowany do dopuszczenia wszystkich dowodów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy”.

Jak poinformował zespół prasowy SN, prokurator, w pisemnej odpowiedzi na tę kasację, postuluje „oddalenie jej jako oczywiście bezzasadnej”.

Sprawa, w której skazani zostali F. i kelnerzy, dotyczy nagrywania w latach 2013-2014 r. osób z kręgów polityki, biznesu oraz funkcjonariuszy publicznych w dwóch restauracjach. Nagrano m.in. ówczesnych szefów: MSW – Bartłomieja Sienkiewicza, MSZ – Radosława Sikorskiego, resortu infrastruktury – Elżbietę Bieńkowską, prezesa NBP Marka Belkę, szefa CBA Pawła Wojtunika. W sumie, podczas 66 nielegalnie nagranych spotkań, utrwalono rozmowy ponad stu osób; prokuraturze udało się ustalić tożsamość 97. Ujawnione w mediach nagrania wywołały w 2014 r. kryzys w rządzie Donalda Tuska.

Według SO, naczelną motywacją oskarżonych była chęć wzbogacenia się, a F. był jedynym pomysłodawcą przestępczego procederu oraz „wyłącznym dysponentem nagrań”. „Jakakolwiek inna, niż finansowa, motywacja sprawców, w ocenie sądu, nie znajduje oparcia w poczynionych ustaleniach faktycznych” – uznał SO. SA za słuszne uznał ustalenia i wnioski sądu I instancji.

Mec. Małecki mówił zaś, że Marek F. „nie popełnił zarzucanego mu czynu”. Pytany po prawomocnym wyroku, kto w takim razie go popełnił, odparł: „Wszystko wskazuje, że kelnerzy, ale z czyjego podszeptu, tego nie wiemy”. (PAP)

fot.Marcin Bielecki/PAP

Categories: Polska

Comments

  1. Normals
    Normals 25 października, 2018, 15:48

    Ruski trol Falenta wraz z rosyjskimi służbami organizuje akcję dywersyjna mającą na celu skompromitowanie i obalenie rządu przy pomocy podsłuchów W normalnym kraju gnoj oglądałby świat z za krat a jak wygląda rzeczywistość w wydaniu polskim? Ano tak że Falenta bryluje na imprezach, udziela wywiadów, i stał się celebryta. Tomasz Piątek wlasnie wydał kolejną książkę o Macierewiczu, z której wynika że w Polsce działała elitarna grupa SB, silnie powiązana z KGB mająca na celu szkolenie przyszlych rzekomych opozycjonistów którzy faktycznie byli SB-kami. Dziwnym trafem znowu w aktach IPN pojawia się przy okazji nazwisko Macierewicza. Bezkarnosc Falenty czy tez przeszłość Macierewicza przekonuje mnie o skali dzialania rosyjskiej agentury na terenie Polski. Terqz wcale nie dziwią mnie słowa Barlomieja Sienkiewicza o tym że Polska istnieje tylko teoretycznie, skoro na jej terenie obce wywiady rozgrywają swoje interesy a państwo polskie przygląda się temu z rozlozonymi rękoma.

    Reply this comment

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*