Skąd Polacy czerpią bieżące informacje?

                                                                                 fot.SplitShire/pixabay.com

Większość użytkowników internetu szuka informacji o bieżących wydarzeniach i polityce z takich portali jak Onet, WP, Interia i Gazeta.pl – wynika z najnowszego badania CBOS. Jak podkreślono w raporcie, na ocenę wiarygodności tych portali mają wpływ poglądy polityczne badanych.

Jak podkreśla CBOS, najpopularniejszym sposobem dowiadywania się o wydarzeniach w kraju i na świecie wciąż jest oglądanie telewizji. Drugie miejsce zajmuje internet, który wyprzedza tradycyjną (papierową) prasę i radio.

„Z deklaracji badanych wynika, że polski internet jest zdominowany przez cztery portale informacyjne: Onet, Wirtualną Polskę, Interię i Gazetę.pl. Z przynajmniej jednego z nich informacje o bieżących wydarzeniach i polityce czerpie ponad połowa osób regularnie korzystających z sieci (54 proc.)” – czytamy w opracowaniu badania.

Badanych pytano, skąd – z jakich stron i portali internetowych – czerpią na ogół informacje o bieżących wydarzeniach i polityce. Z ich odpowiedzi wynika, że Onet i WP – najpopularniejsze portale – czyta kolejno 33,1 i 27 proc. Za nimi w rankingu sytuuje się Interia (13,6 proc.) i Gazeta.pl (8,7 proc.). 12 proc. badanych informacje pozyskuje z portali społecznościowych, z czego większość – z Facebooka (10 proc.). CBOS wskazuje także, że pozostałe serwisy z tej grupy – jak YouTube i Wykop – są wymieniane rzadko lub wręcz marginalnie (Twitter).

Portale regionalne są źródłem informacji dla 6 proc. badanych, a 5 proc. korzysta ze stron nadawców telewizyjnych – w tym głównie TVN24 (ew. TVN24bis). Nieliczni badani korzystają z portali TVP Info (lub TVP). W jednym tylko przypadku, jak podkreślono w raporcie CBOS, badani wskazali na Polsat News.

„Stosunkowo niewielu odbiorców łącznie ma strony dotyczące ekonomii i gospodarki (2 proc.), jak również internetowe serwisy radiowe (1 proc.). Pozostałe konkretne tytuły lub nazwy pojawiają się w wypowiedziach nie więcej niż dwóch na stu badanych. Wśród nich najwięcej deklaruje korzystanie z zwartości takich stron jak Niezależna, Polityka oraz Rzeczpospolita” – czytamy w opracowaniu raportu.

Samodzielne portale są źródłem dla 4 proc. użytkowników. Tyle samo twierdzi, że na ogół wyszukuje informacje za pomocą Google’a. Niewiele mniej pytanych szuka informacji w portalach składowych Grupy Polska Press (3 proc.). 30 proc. badanych w ogóle nie szuka online informacji o bieżących wydarzeniach i polityce.

Użytkowników internetu zapytano także, z jakich portali korzystają w pierwszej kolejności, gdy chcą się dowiedzieć o bieżących wydarzeniach w polityce. Pozycje w tabeli pokrywają się z tymi, skąd ludzie czerpią informacje. Największa część badanych w pierwszej kolejności zagląda do Onetu (22,4 proc.), potem Wirtualnej Polski (17 proc.), Interii (5,8 proc.) i Gazety.pl – w tym internetowej Wyborczej – 3,3 proc.

Dla 5,7 proc. badanych pierwszym wybieranym źródłem informacji jest Facebook, dla 3 proc. strona TVN, a dla 0,4 – portale Info i TVP. Poniżej 1 proc. badanych także najpierw zagląda na takie portale jak m.in. O2 (Tlen), YouTube, Wykop, Niezależna, Rzeczpospolita, wPolityce, wSieci, naTemat, Polska Agencja Prasowa.

CBOS, „biorąc pod uwagę poglądy polityczne i preferencje partyjne użytkowników”, określa, że najbardziej neutralny spośród dużych serwisów wydaje się portal Interia. „Podobnie często informacji szukają tam osoby o poglądach lewicowych, centrowych i prawicowych, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej i Kukiz’15” – pisze autor opracowania. „Z kolei najbardziej zróżnicowana jest (…) skala korzystania z Onetu i Gazety.pl, a także mniej popularnego TVN24. Na ogół częściej niż inni wybierają te serwisy internauci identyfikujący się z lewicą (w przypadku Onetu także z politycznym centrum) oraz popierający PO. Wyraźnie rzadziej korzystają z nich badani o poglądach prawicowych, wyborcy PiS i ugrupowania Pawła Kukiza (w ich przypadku nie dotyczy to Onetu)” – dodaje.

Relatywnie wielu – jak wynika z badania – poszukujących informacji o aktualnościach w kraju i na świecie w mediach społecznościowych jest wśród osób o orientacji lewicowej i grupie zwolenników Kukiz’15. Informacje z serwisów społecznościowych – częściej niż starsi internauci – czerpią użytkownicy poniżej 35. roku życia.

Informacje z Onetu czerpie – jak podaje CBOS – 39 proc. osób o poglądach lewicowych, 43 proc. centrowców oraz 31 proc. prawicowców. Z Wirtualnej Polski – kolejno 36, 24 i 29, a z Interii – 14, 18 i 14. 14 proc. osób o poglądach prawicowych jako źródło informacji podało także portale społecznościowe – Facebooka, YouTube, Wykop i Twitter. Lewica czyta także TVN i korzysta z Google’a (12 i 11 proc.). 8 proc. centrowych badanych czyta serwisy regionalne, a 6 proc. prawicowców korzysta z Niezależnej.

CBOS poprosił badanych także o ocenę informacji o bieżących wydarzeniach w czterech największych portalach. Jak wskazuje CBOS, większość ogółu badanych – 61 do 80 proc., w tym znaczny odsetek internautów: 42 do 71 proc. – nie potrafi ocenić tego, czy informacje są prawdziwe, ponieważ „nie ma w tej kwestii wystarczającej wiedzy”.

„W odczuciu tych, którzy mają wyrobioną opinię, wszystkie cztery portale częściej informują w sposób wiarygodny niż niewiarygodny, a ich średnie oceny są do siebie zbliżone” – podkreśla CBOS i dodaje, że z zestawienia średnich wynika, że minimalnie mniejszym zaufaniem niż pozostałe portale badani darzą Gazetę.pl.

CBOS zauważa jednak, że na ocenę wiarygodności poszczególnych portali wpływają poglądy polityczne i sympatie partyjne badanych. „Wszystkie cztery serwisy większym zaufaniem darzą potencjalni wyborcy PO niż zwolennicy PiS i Kukiz’15. Największe rozbieżności między nimi dotyczą z kolei Onetu i Gazety.pl, co do wiarygodności których zarówno wyborcy PiS, jak i popierający ugrupowanie Pawła Kukiza są stosunkowo krytyczni” – podkreśla autor raportu.

Osoby o lewicowych i centrowych poglądach na ogół wyrażają pozytywne opinie o wiarygodności wszystkich czterech portali. „Identyfikujący się z lewicą najlepiej pod tym względem oceniają Gazetę.pl, a deklarujący orientację centrową najbardziej cenią Wirtualną Polskę. Badani o poglądach prawicowych są z kolei sceptyczni wobec wszystkich czterech serwisów, relatywnie najrzadziej ich zastrzeżenia pod tym względem budzą Interia i Wirtualna Polska” – dodaje.

Preferowanie jakiegoś portalu internetowego jako źródła wiedzy jest, „ze zrozumiałych względów”, związane z przekonaniem o jego wiarygodności. „Korzystający z danego portalu na ogół przypisują mu wyższy stopień wiarygodności niż innym” – zaznaczono w opracowaniu.

Średnia ocena wiarygodności użytkowników portali wynosi 3,34, a stacji telewizyjnych 3,09.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 30 marca–6 kwietnia 2017 roku. O korzystanie z mediów i ich wiarygodność zapytano 1075 losowych dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

Categories: Polska

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*