Rząd we wtorek m.in. o zadaniach polityki zagranicznej w l. 2014–2015

Rząd we wtorek m.in. o zadaniach polityki zagranicznej w l. 2014–2015

Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu zapozna się z tezami do informacji szefa MSZ o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w l. 2014–2015, którą Grzegorz Schetyna przedstawi w czwartek w Sejmie. Ministrowie zajmą się także Kontraktami Terytorialnymi dla 14 województw.

Wystąpienie szefa MSZ w Sejmie na temat polskiej polityki zagranicznej zapowiedziała premier Ewa Kopacz. W swym expose mówiła, że „odbudowanie zaufania obywateli wymaga budowania ponadpartyjnego porozumienia w sprawach, które są dziś polską racją stanu – w polityce zagranicznej i obronnej Polski”. Jej zdaniem, wymaga to pogłębionej debaty w Sejmie, także z opozycją, „której wsparcie będzie kluczowe”.

Na wtorkowym posiedzeniu rząd ma ponadto zatwierdzić 14 Kontraktów Regionalnych. Są to umowy zawierane pomiędzy rządem a samorządami województw dotyczące finansowania kluczowych inwestycji w regionach w latach 2014-2020. Na ich realizację będą trafiać pieniądze unijne oraz środki krajowe.

Kontrakty zawierają kluczowe przedsięwzięcia dla danego województwa oraz sposoby ich realizacji. Rząd ma się zająć projektami dotyczącymi Kontraktów Terytorialnych dla 14 województw (lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, pomorskie, podkarpackie, wielkopolskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie). Kontrakty dla województw podlaskiego i śląskiego zostały zatwierdzone przez rząd już wcześniej.

Wśród wartych dziesiątki miliardów złotych inwestycji, które będą realizowane w latach 2014-2020 w ramach Kontraktów Terytorialnych są m.in. kolejne stacje metra w stolicy, a w innych regionach autostrady, linie kolejowe i energetyczne, czy rewitalizacja dzielnic miast.

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się też propozycją zmiany przepisów o statystyce publicznej, której celem jest kompleksowe uregulowanie problematyki przetwarzania danych osobowych przez GUS oraz zmniejszenie obciążenia informacyjnego przedsiębiorców.

Do tej pory ustawa zawierała wprawdzie upoważnienie zbierania danych osobowych, ale sposób dookreślenia konkretnych informacji został skrytykowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Radę Legislacyjną. Kwestia pozyskiwania danych osobowych była bowiem uregulowana w rozporządzeniu, a nie w ustawie.

W projekcie zapisano więc, że służby statystyki publicznej (czyli głównie GUS) są uprawnione do przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie zastrzeżono, że dane osobowe są zbierane tylko, jeżeli badacze nie są w stanie osiągnąć swoich celów za pomocą innych danych. W przedłożeniu pojawił się też obszerny katalog danych osobowych, do przetwarzania których statystycy będą upoważnieni. Są to m.in.: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL, narodowość, pochodzenie etniczne i rasowe, wyznanie, zawód, stan zdrowia i stopień niezdolności do pracy lub niepełnosprawności.

Zaproponowano też przepis, zgodnie z którym dane osobowe będą mogły być przetwarzane w ramach badań, których celem jest otrzymanie informacji o życiu i sytuacji osób fizycznych, lub ich aspektach, których w projekcie wymieniono 42.

Prócz uregulowania zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych, projekt zmierza do rozszerzenia gwarancji nieodpłatnego i terminowego dostępu GUS do źródeł danych administracji. Nowością jest też jednoznaczne ustalenie na poziomie ustawy, że badania statystyczne z udziałem osób fizycznych są prowadzone na zasadzie dobrowolności, z wyjątkiem spisów powszechnych i osób prowadzących działalność gospodarczą.

Rząd rozpatrzy również cztery projekty rozporządzeń dotyczące pomocy de minimis. Dzięki nim polskie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw będą mogły otrzymać dotacje finansowe na wsparcie eksportu i promocję gospodarki za granicą. Pomoc de minimis stanowi dozwoloną prawem polskim i regulacjami UE pomoc państwa dla przedsiębiorców.

Pierwszy z projektów dotyczy dofinansowania na uzyskanie certyfikatów, które obowiązują na zagranicznych rynkach, drugi – odnosi się do dofinansowania konferencji, seminariów, warsztatów, które promują polski eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Kolejny projekt rozporządzenia dotyczy pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE. Czwarty projekt rozporządzenia dotyczy udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

Ministrowie zaopiniują również projekt, który ma ukrócić tzw. adopcje ze wskazaniem. Projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego został przygotowany przez sejmową komisję polityki społecznej i rodziny. Ma on wprowadzić ustawową definicję „adopcji ze wskazaniem” i rozwiązania gwarantujące, że w pozostałych przypadkach konieczne będzie pośrednictwo ośrodka adopcyjnego. Projekt powstał m.in. z inicjatywy posłanki Magdaleny Kochan (PO); o uregulowanie kwestii związanych z tzw. adopcją ze wskazaniem apelował również wielokrotnie rzecznik praw dziecka Marek Michalak.

Autorzy projektu przekonują, że chociaż w polskim prawie nie istnieje „adopcja ze wskazaniem” jako wyodrębniona forma przysposobienia dziecka, proceder ten funkcjonuje w najlepsze, a luki prawne uniemożliwiają właściwą reakcję na to zjawisko. Chodzi o przypadki, kiedy matka sama wskazuje rodziców adopcyjnych dla swojego dziecka, a sam proces odbywa się bez udziału ośrodka adopcyjnego. Jest to też sposób na skrócenie czasu oczekiwania na adopcję – rodzice nie czekają, aż ośrodek znajdzie dla nich dziecko, tylko znajdują je sami, czasem korzystając z pomocy pośrednika.

Projekt zakłada, że adopcja ze wskazaniem byłaby możliwa jedynie w przypadku krewnych i powinowatych rodziców dziecka. Ma też wprowadzić rozwiązania gwarantujące, że w innych przypadkach adopcja nie będzie możliwa bez pośrednictwa ośrodka adopcyjnego, a tym samym bez wnikliwej weryfikacji kwalifikacji i predyspozycji potencjalnych rodziców.

Na posiedzeniu rządu zostanie także zaprezentowany wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów z terminem realizacji IV kwartał 2014 r. – III kwartał 2015 r.

Ministrowie mają też wysłuchać informacji ministra finansów ws planowanych dizałań związanych z utworzeniem unijnej grupy zadaniowej do spraw inwestycji oraz Z Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji. (PAP)

 

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

Categories: Polska

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*