Prezydenci Duda i Macron rozmawiali prawie godzinę; tematem m.in. reforma sądownictwa

fot.Andrzej Hrechorowicz/KPRP

Sytuacja związana z reformą sądownictwa po decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustaw ws. KRS i SN była jednym z tematów jego środowej rozmowy telefonicznej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem – poinformował PAP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Rozmowa odbyła się z inicjatywy prezydenta Francji. Według Szczerskiego „znacznie się przedłużyła” i trwała prawie godzinę.

„Na prośbę prezydenta Macrona, prezydent Duda przedstawił sytuację związaną z reformą sądownictwa po swojej decyzji o zawetowaniu dwóch ustaw o KRS i SN oraz przedstawił plany prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej; jednocześnie prezydent Polski odniósł się krytycznie do działań Komisji Europejskiej w tym obszarze jako nieodzwierciedlających rzeczywistego stanu rzeczy” – powiedział PAP Szczerski.

Jak poinformował Szczerski, prezydenci omówili także obecny stan przetargów związanych z modernizacją polskiej armii i francuskie oferty prezentowane w nowych przetargach. „Rozmówcy uznali, że wartościowe byłyby w tej sprawie stałe konsultacje obu państw, aby uniknąć napięć związanych z brakiem odpowiedniej komunikacji” – podkreślił Szczerski.

Według Szczerskiego prezydenci rozmawiali także o kalendarzu spotkań dwustronnych oraz o „perspektywie zwołania Trójkąta Weimarskiego”. Uznali, że należy poszukiwać odpowiedniego momentu do ich realizacji tak, by „spotkania przyniosły korzystny efekt” – mówił Szczerski. Członkiem Trójkąta Weimarskiego obok Polski i Francji są Niemcy.

„Prezydenci uzgodnili, że będą utrzymywać stały kontakt i umówili się na kolejną rozmowę na początku września” – poinformował szef prezydenckiego gabinetu. Jak dodał, „rozmowa odbyła się w dobrej atmosferze i przedłużyła się znacznie ponad zaplanowany czas”.

Prezydent Duda w zeszłym tygodniu zdecydował o zawetowaniu ustawy o Sądzie Najwyższym i nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Zapowiedział też wtedy podjęcie własnej inicjatywy legislacyjnej w tym obszarze.

Uzasadniając weto do ustawy o Sądzie Najwyższym prezydent stwierdził m.in., że uprawniona jest obawa przed zagrożeniem dla niezależności Sądu Najwyższego i jego autorytetu w społeczeństwie. W kwestii noweli ustawy o KRS podkreślił, że wybór sędziów do KRS przez Sejm wymaga wymogu większości 3/5 głosów.

Prezydent podpisał natomiast trzecią ustawę dotyczącą zmian w sądownictwie – o ustroju sądów powszechnych, która m.in. zmienia zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości oraz wprowadza zasady losowego przydzielania spraw sędziom. W następstwie publikacji tej ustawy w Dzienniku Ustaw Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec Polski o naruszenie unijnych przepisów.

Główne zastrzeżenie KE w odniesieniu do tej ustawy dotyczy „dyskryminacji ze względu na płeć z powodu wprowadzenia odmiennego wieku wcześniejszego przejścia na emeryturę dla kobiet (60 lat) i mężczyzn (65 lat) sprawujących urząd sędziowski”. Zdaniem Komisji jest to sprzeczne z art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz dyrektywą w sprawie równości płci w dziedzinie zatrudnienia i pracy.

Z kolei w październiku zeszłego roku Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że negocjacje umowy offsetowej z Airbus Helicopters ws. kontraktu na zakup śmigłowców Caracal dla polskiej armii zostały zakończone. Jak podano, kontrahent nie przedstawił oferty offsetowej zabezpieczającej w należyty sposób interes ekonomiczny i bezpieczeństwo państwa polskiego. W reakcji na tę decyzję poprzedni prezydent Francji Francois Hollande odłożył planowaną wizytę w Polsce. (PAP)

Categories: Polska

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*