PiS chce, by Sejm zajął się w przyszłym tygodniu projektem nowej ustawy o TK (aktl.)

fot.Tomasz Gzell/EPA

fot.Tomasz Gzell/EPA

Klub PiS zwróci do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego o rozszerzenie porządku obrad Sejmu w przyszłym tygodniu o pierwsze czytanie swego projektu nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym – poinformowała w piątek rzeczniczka klubu PiS Beata Mazurek.

„Będziemy składać pismo do marszałka Sejmu o rozszerzenie porządku obrad Sejmu o nasz projekt dotyczący nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Mamy nadzieję, że zarówno Prezydium, jak i Konwent do tej naszej propozycji odniosą się pozytywnie” – powiedziała Mazurek PAP.

Zgodnie ze złożonym w Sejmie projektem – tak jak dotychczas – w skład TK wchodzi 15 sędziów, a kadencja sędziów wynosi 9 lat. Projektodawcy proponują orzekanie w trzech rodzajach składów: pełnym składzie, składzie siedmiu sędziów i w składzie trzech sędziów.

Pełen skład określono w projekcie na co najmniej 11 sędziów. W tym składzie TK ma orzekać m.in. w sprawach o szczególnej zawiłości – gdy z wnioskiem o uznanie sprawy za szczególnie zawiłą do TK zwróci się prezydent, prokurator generalny, trzech sędziów Trybunału lub skład orzekający wyznaczony do rozpoznania danej sprawy, albo „w sprawach, w których szczególna zawiłość wiąże się z nakładami finansowymi nieprzewidzianymi w ustawie budżetowej”.

Orzeczenia – według projektu – co do zasady mają zapadać zwykłą większością głosów, ale w przypadku spraw rozstrzyganych w pełnym składzie część orzeczeń ma zapadać większością 2/3 głosów sędziów. Chodzi m.in. o sprawy odnoszące się do wybranych zapisów konstytucji, m.in. dotyczących wolności obywatelskich czy zakazu dyskryminacji.

W projekcie zapisano też, że „sędzia po złożeniu ślubowania stawia się w Trybunale w celu podjęcia obowiązków, a prezes Trybunału przydziela mu sprawy i stwarza warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego”.

W Sejmie na rozpatrzenie czeka też kilka innych projektów ustaw dot. TK, autorstwa: Kukiz’15, PSL oraz projekt obywatelski, który promują wspólnie Komitet Obrony Demokracji i Nowoczesna.

W połowie maja po spotkaniu u marszałka Sejmu prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w krótkim czasie powinny się rozpocząć prace nad ustawą o TK, w oparciu o projekty PiS i PSL.

Rzecznik PSL Jakub Stefaniak nawiązując do słów prezesa PiS, powiedział: „Będziemy walczyć o to, aby również nasz projekt był procedowany”. „Być może jest tutaj jakiś chaos komunikacyjny, skoro dziś pada informacja, że będzie procedowany wyłącznie projekt PiS. Jesteśmy absolutnie za tym, aby wszystkie złożone projekty wziąć pod uwagę” – zaznaczył.

Wiceprzewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer poinformowała PAP, że jej klub złożył już wniosek do marszałka Sejmu o wycofanie swojego projektu zmian o TK z komisji ustawodawczej, gdzie miał być on opiniowany. „Nasz projekt złożyliśmy jeszcze w lutym i będziemy chcieli, aby wreszcie został on wprowadzony pod obrady Sejmu” – podkreśliła. Zapowiedziała jednocześnie, że Nowoczesna będzie przeciwna rozszerzeniu porządku obrad o projekt PiS.

Szef klubu PO Sławomir Neumann zapowiedział z kolei, że jeśli Sejmu uchwali nową ustawę o TK w wersji proponowanej przez PiS, wówczas Platforma zaskarży ją do TK. „Jedynym rozwiązaniem konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego nie jest przyjmowanie kolejnych ustaw, które mają paraliżować TK i zapisy niezgodne z konstytucją wprowadzać znowu do obrotu prawnego, tylko publikacja wyroku” – powiedział Neumann na piątkowej konferencji prasowej.

Rzecznik Kukiz’15 Jakub Kulesza stwierdził, że jeśli rzeczywiście tempo prac nad zmianami w przepisach o TK przyspieszyło i „będziemy mieć wreszcie konkretny projekt ze strony PiS to bardzo nas to cieszy”. Zaznaczył jednocześnie, że ten spór można rozwiązać „tylko poprzez zmianę konstytucji”. Kulesza przypomniał, że pierwsze czytanie projektu Kukiz’15 ws. zmian w konstytucji, które dotyczyły przepisów o TK już się odbyło, i projekt ten trafił do komisji ustawodawczej.

Najbliższe posiedzenie Sejmu rozpocznie się w środę, 8 czerwca o godz. 9 i potrwa do piątku.(PAP)

 

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

Categories: Polska
Tags: PiS, Sejm, tk

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*