Kontrola taksówkarzy w Warszawie – nieprawidłowości to kilka procent

Kontrola taksówkarzy w Warszawie – nieprawidłowości to kilka procent

Niewydanie paragonu, pobieranie opłaty bez włączonego taksometru czy niezdany egzamin z topografii miasta – to najczęstsze naruszenia ujawnione podczas kontroli stołecznych przewoźników przez urząd miasta, służby podległe wojewodzie mazowieckiemu i kontrolę skarbową.

Jak informuje stołeczny ratusz, w pierwszej połowie 2014 r. w sumie przeprowadzono 1595 kontroli. Wystawiono 405 mandatów na kwotę 44 tys. zł. Urząd miasta wygasił 32 licencje, udzielił taksówkarzom 246 ostrzeżeń i wydał 46 decyzji o cofnięciu licencji. Do policji skierowano 12 zgłoszeń o bezprawne używanie barw i herbu m.st. Warszawy.

Pracownicy ratusza wspólnie z przedstawicielami policji, wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego, mazowieckiej inspekcji handlowej, Urzędu Kontroli Skarbowej i straży miejską przeprowadzili 547 kontroli na drodze, podczas których – stwierdzili 159 nieprawidłowości. Najczęściej dotyczyły one kierowania pojazdem przez kierowców, którzy nie zdali egzaminu z przepisów i topografii miasta (71 osób), nierejestrowania usługi na kasie fiskalnej (40 przypadków). Inspekcja handlowa stwierdziła 8 przypadków niewydania paragonów z kasy fiskalnej, a przewoźnicy 3 razy zawyżyli należność za usługę.

„Nieprawidłowości, które stwierdzamy, dotyczą kilku procent rynku. Pamiętajmy, że kontrole są prowadzone w sposób wybiórczy na obszarach, gdzie klienci są najbardziej narażeni na nieprawidłowości. W ramach samych akcji nocnych, które prowadzimy przed klubami, co drugi przedsiębiorca, który jest tam kontrolowany, dopuszcza się naruszeń, ale nie oznacza to, że co drugi taksówkarz w nocy jeździ nielegalnie, bo to byłoby nadużycie” – powiedział na czwartkowej konferencji prasowej zastępca prezydent Warszawy, Michał Olszewski.

Dodał, że rejonami, w których klienci są najbardziej narażeni na nieuczciwe praktyki, są duże węzły komunikacyjne takie jak dworce i lotnisko.

„Zjawisko nieuczciwych praktyk ulega stopniowemu zmniejszaniu, jednak pojawiają się nowe formy oszukiwania klientów. Apelujemy do mieszkańców, żeby zwracać uwagę, do jakiego pojazdu się wsiada i korzystać z licencjonowanych taksówek” – podkreślił Olszewski.

Przypomniał, że zmieniają się oznaczenia stołecznych taksówek. „Rada Warszawy zaakceptowała projekt pani prezydent w zakresie zmiany oznakowania. Ta zmiana będzie wprowadzana stopniowo. Będzie polegała na uproszczeniu oznakowania i wyeliminowaniu zbędnych elementów, będzie bardziej czytelna informacja o opłacie za usługę, nie tylko o stawce za kilometr, ale również o stawce za pierwszy kilometr, tzw. opłata za trzaśnięcie drzwiami. Lepiej zabezpieczony będzie dokument potwierdzający licencję oraz hologram na przedniej szybie, który potwierdza, że dana taksówka jeździ zgodnie z przepisami” – powiedział Olszewski.

Po ulicach Warszawy jeździ ponad 10 tys. taksówek. (PAP)

fot.Piotr Polak/EPA

 

 

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

Categories: Polska

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*