Klub PiS pracuje nad projektem ograniczającym przywileje sędziów TK

Trybunał Konstytucyjny fot.Rafał Guz/EPA

Trybunał Konstytucyjny fot.Rafał Guz/EPA

Klub PiS pracuje nad zmianą w przepisach, która ma doprowadzić do ograniczenia przywilejów sędziów Trybunału Konstytucyjnego, m.in. mogą oni zostać pozbawieni uposażenia po przejściu w stan spoczynku lub może ono zostać znacząco ograniczone.

Jak dowiedziała się PAP w kierownictwie klubu PiS i w kierownictwie partii, trwają zaawansowane prace nad projektem – jak mówią politycy PiS – „debizantyzującym” Trybunał Konstytucyjny.

Informacje te potwierdził w rozmowie z PAP wicemarszałek Sejmu i szef Komitetu Wykonawczego PiS Joachim Brudziński. „Podobnie jak w przypadku spółek Skarbu Państwa, odpraw i wynagrodzeń dla ich prezesów, które radykalnie ograniczyliśmy, zamierzamy też zmniejszyć przywileje sędziów TK” – powiedział Brudziński.

Jak stwierdził, przywileje sędziów Trybunału są obecnie zbyt „wygórowane”.

Według rozmówców PAP, zgodnie z projektowanymi zmianami, nad którymi pracuje PiS, obecni i przyszli sędziowie TK mają oni nie otrzymywać uposażenia po przejściu w stan spoczynku.

Jak powiedział Brudziński, nie jest jeszcze ostatecznie przesądzone, czy sędziowie zostaną całkowicie pozbawieni uposażenia, czy zostanie ono znacząco ograniczone. „Ścierają się dwie koncepcje. Zobaczymy jakie rozwiązanie znajdzie się w ostatecznym kształcie projektu” – powiedział PAP wicemarszałek Sejmu.

Sędziowie TK mają ponadto zostać pozbawieni możliwości dodatkowej pracy poza Trybunałem, m.in. na uczelniach wyższych.

Przygotowywany przez PiS projekt zmian w przepisach ma też pozbawić sędziów możliwości korzystania ze środków na asystentów, a także ma zlikwidować możliwość pobierania niektórych dodatków funkcyjnych.

„To się wpisuje w koncepcję taniego państwa. Trwają prace nad projektem, który niebawem zgłosi klub PiS” – powiedział PAP jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Art. 40 ustawy o TK z czerwca 2015 r. – którą TK stosuje dziś jako podstawę swej działalności – stanowi, że w przypadku przejścia w stan spoczynku albo przeniesienia w stan spoczynku sędziemu Trybunału przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia, które ostatnio pobierał.

„Sędziemu Trybunału w stanie spoczynku przysługuje uposażenie w wysokości 75 proc. ostatnio pobieranego wynagrodzenia miesięcznego z wyłączeniem dodatku funkcyjnego. Uposażenie to jest waloryzowane stosownie do zmian wynagrodzenia zasadniczego sędziów Trybunału” – głosi ponadto ten artykuł.

Nowa ustawa o TK z 22 lipca br. stanowi, że „sędzia Trybunału po zakończeniu swojej kadencji przechodzi w stan spoczynku”. Nie ma w niej takiego zapisu, jak w art. 40. ustawy z 2015 r. Wchodzi ona w życie 16 sierpnia. 11 sierpnia TK ma wydać wyrok co do jej konstytucyjności.(PAP)

Categories: Polska
Tags: PiS, sędziowie, tk, ustawa

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*