I prezes SN zwołała posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa na 27 kwietnia

I prezes SN zwołała posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa na 27 kwietnia

Na 27 kwietnia I prezes SN Małgorzata Gersdorf zwołała posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa – pierwsze po jej rezygnacji z funkcji przewodniczącej Rady i po wyborze przez Sejm nowych sędziów-członków Rady. Posiedzenie będzie poświęcone wyborowi nowego przewodniczącego KRS.

„Stanęłam przed ogromnym dylematem prawnym i moralnym. Nie ma i nie było dobrego rozwiązania dla podjęcia takiej, czy innej decyzji. Zdaję sobie sprawę z tego, że zawsze będą krytykowana, jednak według mnie pozycja I prezesa Sądu Najwyższego nie pozwala na gesty nieposłuszeństwa obywatelskiego” – oświadczyła Gersdorf podczas piątkowej konferencji prasowej.

Na początku marca – po wyborze przez Sejm 15 sędziów-członków Rady – prezes Gersdorf złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej KRS. Zgodnie z obecnym przepisem ustawy o KRS, to do niej – jako I prezes SN – należało zwołanie pierwszego posiedzenia Rady po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego. Według ustawy o KRS, posiedzenie w takiej sytuacji zwołuje bowiem „Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, który przewodniczy obradom do czasu wyboru nowego przewodniczącego”.

Przedstawiając powody swej decyzji Gersdorf powiedziała, że „po pierwsze obowiązkiem I prezesa SN jest zwołanie KRS”. „Jest to obowiązek bezwarunkowy, nieuzależniony od ilości prawidłowo obsadzonych stanowisk” – zaznaczyła. Stąd – jak podkreśliła – miała do wyboru dwa warianty rozwiązania tego moralnego konfliktu: „albo złożenie urzędu I prezesa SN i uwolnienie się od tego obowiązku, albo zwołanie posiedzenia KRS”.

„Długo ważyłam racje i ważenie tych racji, a także apele sędziów i obywateli o trwanie na stanowisku, galopujące zmiany legislacyjne, które to zmiany natychmiast po moim odejściu doprowadziłyby i tak do zwołania KRS i obsadzenie przez prezydenta stanowiska I prezesa SN, doprowadziły mnie właśnie tych decyzji o zwołaniu KRS” – mówiła Gersdorf.

Wskazała, że na mocy ustawy o KRS miała termin na zwołanie posiedzenia Rady do 2 maja. „Trudno, żebym zwoływała (posiedzenie) 2 maja, w środku tzw. długiego weekendu, wiec ulitowałam się – w cudzysłowie – i zwołałam wcześniej, żeby nie było powiedziane, że ja złośliwie robię, że zwołuję 2 maja” – podkreśliła.

Jak zaznaczyła, zwołanie posiedzenia Rady nie oznacza legitymizacji nowego prawa. Powtórzyła, że „wadliwe ukształtowanie składu KRS, zwłaszcza w kontekście ewidentnego naruszenia przepisów ustawy zasadniczej” będzie miało konsekwencje. „Nie ma bowiem wątpliwości, że nie pozostanie to bez wpływu na wybór kandydatów na sędziów przedstawianych prezydentowi, a w dalszej perspektywie na wydawane z ich udziałem orzeczenia” – wskazała Gersdorf.

„Do obowiązków I prezesa SN należy otwarcie i wybranie nowego przewodniczącego Rady. Jeżeli tylko będzie wybrany, moja rola się kończy” – oświadczyła I prezes SN. Pytana, czy podczas posiedzenia KRS będzie chciała wygłosić apel do nowych członków Rady, podkreśliła, że „trzeba im przypomnieć przysięgę sędziowską”.

Na pytanie, czy będzie uczestniczyła w kolejnych posiedzeniach KRS, I prezes SN odpowiedziała: „zobaczymy”. „Nie wiem, czy będę. Nie zawsze, nie wszyscy bywają, pan minister (sprawiedliwości Zbigniew) Ziobro prawie nigdy nie jest na posiedzeniu KRS” – zauważyła.

Pytana o procedowaną w Senacie nowelizację ustaw sądowych, w tym przepisów o KRS w zakresie zwoływania pierwszego posiedzenia Rady po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego, Gersdorf odpowiedziała, że nie interesuje ją „co oni wyrabiają tam w tym Senacie”. Dodała, że jest związana ustawą, która obowiązuje.

W marcu minister Ziobro zwrócił się do Gersdorf o niezwłoczne zwołanie pierwszego posiedzenia KRS z udziałem sędziów wybranych na członków Rady uchwałą Sejmu z 6 marca. W odpowiedzi Gersdorf napisała, że zobowiązanie „do zwołania posiedzenia instytucji mającej pełnić funkcję Krajowej Rady Sądownictwa” jest jej znane i zostanie zrealizowane zgodnie z prawem.

W końcu marca I prezes SN napisała do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, że obowiązek zwołania posiedzenia KRS „jest bezwarunkowy”. „Zamierzam go wykonać, mimo że podtrzymuję wszystkie zgłoszone wcześniej wątpliwości, zarówno w zakresie dotyczącym zgodności z Konstytucją RP trybu wyboru członków tejże Rady, ukształtowanego grudniową nowelizacją ustawy o KRS, jak i w zakresie dochowania procedury wynikającej z tej ustawy” – napisała wtedy Gersdorf.

Sejm wybrał 6 marca 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dziewięć kandydatur wskazał klub PiS, sześć – klub Kukiz’15. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur. Kluby: PO, Nowoczesna i PSL-UED nie wzięły wtedy udziału w głosowaniu. Zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia, wprowadzony został wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm – wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie.

Na początku kwietnia w siedzibie KRS odbyło się spotkanie członków Rady, w tym sędziów wybranych w skład tego organu przez Sejm. Z inicjatywą spotkania wystąpił przedstawiciel prezydenta w KRS Wiesław Johann. Wówczas 15 nowych członków KRS wystosowało list do I Prezes SN z prośbą o rozważenie jak najszybszego zwołania posiedzenia Rady. Autorzy listu powołali się m.in. na „dobro sędziów, a także wymiaru sprawiedliwości, gdyż sędziowie, którzy są w dramatycznej sytuacji zdrowotnej, chcieliby przejść w stan spoczynku, a jest to uniemożliwiane”. (PAP)

fot.Radek Pietruszka/EPA

Categories: Polska

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*