Gen. Sikora I zastępcą szefa SGWP; szef MON podziękował sztabowcom

Generał dywizji Michał Sikora fot.www.dgrsz.mon.gov.pl

Generał dywizji Michał Sikora fot.www.dgrsz.mon.gov.pl

Gen. dyw. Michał Sikora objął w poniedziałek obowiązki I zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Szef MON Antoni Macierewicz podziękował przy tej okazji SGWP za pracę, która doprowadziła do decyzji szczytu NATO w Warszawie.

Macierewicz podziękował wszystkim oficerom służącym w SGWP za „olbrzymi, historyczny wkład w szczyt NATO, którego roli w historii Polski nie sposób przecenić”.

Jak mówił, „dziesiątki lat trwały wysiłki, by osiągnąć ten moment, w którym to Polacy sami będą mogli decydować, jakie wojska sojusznicze w Polsce mogą być, a jakie nie mogą być”.

„Przez dziesiątki lat było tak, że o tej obecności decydowały zewnętrzne mocarstwa. Przez lata było też tak, że było takie obce mocarstwo, które sobie rościło prawo weta, i to weto było przez długi czas respektowane i uwzględniane przez naszych sojuszników, ale także przez rządzących. To się raz na zawsze skończyło. Do tego już nie ma powrotu” – powiedział minister.

„O tym, z kim będziemy współdziałali, o jaką pomoc będziemy prosili, kto ramię w ramię będzie z nami bronił ojczyzny, będziemy decydowali my sami i nikt więcej” – dodał.

Jak ocenił, jest moment przełomowy „na drodze do odzyskiwania niepodległości przez Polskę”, bowiem „od tej chwili można powiedzieć, że sami w pełni decydujemy o swoim losie”.

„Praca, jaką wy włożyliście w to, żeby do tego doszło, jest nie do przecenienia” – powiedział szef MON do oficerów Sztabu Generalnego WP i jego szefa gen. Mieczysława Gocuła.

Gen. Gocuł powiedział, że Sztab Generalny „wchodzi w okres implementacji zapisów wskazanych i twórczo rozwiniętych na szczycie”. Dodał, że w najbliższych miesiącach – po decyzjach politycznych, które wyznaczyły kierunki pracy żołnierzom – będą poświęcone na planowanie w wymiarze sojuszniczym i narodowym.

Zapowiedział wypracowanie rekomendacji dla kierownictwa MON przed kolejnymi spotkaniami w Brukseli oraz udział Sztabu w pracach nad kolejnym strategicznym przeglądem obronnym i nad wdrażaniem programu modernizacji technicznej.

Dodał, że SGWP będzie kontynuował prace nad kolejną edycją planu rozwoju sił zbrojnych na lata 2017-26 i koordynacją jego zapisów z celami Sojuszu wynikającymi z decyzji szczytu.

Sam gen. Sikora w krótkim przemówieniu podziękował szefowi MON za zaufanie i zadeklarował, że będzie realizował zadania na najwyższym poziomie merytorycznym.

W uroczystości z ceremoniałem wojskowym, która odbyła się w siedzibie Sztabu Generalnego WP, wzięło udział kierownictwo MON, w tym wszyscy wiceministrowie, oraz najwyżsi dowódcy wojskowi.

Poprzednik gen. Sikory na stanowisku I zastępcy szefa SGWP gen. broni Anatol Wojtan z końcem czerwca zakończył zawodową służbę wojskową. Przed kilkoma dniami Wojtan skończył 60 lat i zgodnie z przepisami nie mógł dłużej pełnić służby wojskowej.

55-letni gen. dyw. Michał Sikora ostatnio był szefem sztabu w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. W przeszłości służył m.in. jako inspektor Rodzajów Wojsk, szef Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Radiotechnicznych. Dowodził także dwoma brygadami radiotechnicznymi i brygadą dowodzenia.

Po promocji oficerskiej w 1984 r. został przydzielony do 27 batalionu radiotechnicznego, a w latach 1989-91 dowodził 271 kompanią radiotechniczną. Dowodził batalionami radiotechnicznymi w Debrznie (1993-95) i Gryficach (1995-2001). W marcu 2001 r. został szefem oddziału szkolenia w szefostwie Wojsk Radiotechnicznych, a dwa miesiące później – dowódcą 6 Brygady Dowodzenia w Śremie. W czerwcu 2003 r. objął obowiązki zastępcy dowódcy 2 Brygady Radiotechnicznej w Bydgoszczy, a we wrześniu 2005 r. – dowódcy tej brygady. Od maja 2008 r. dowodził 3 Brygadą Radiotechniczną we Wrocławiu.

W lipcu 2009 r. został szefem Wojsk Radiotechnicznych, a po zmianach organizacyjnych w Dowództwie Sił Powietrznych w maju 2011 r. objął stanowisko szefa Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Radiotechnicznych.

W lutym 2013 r. został skierowany do zespołu ds. nowego systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Gdy w związku reformą dowodzenia utworzono grupę organizacyjną Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. Sikora został w nim szefem zespołu ds. Inspektoratu Rodzajów Wojsk, a następnie – od początku 2014 r. został inspektorem Rodzajów Wojsk w dowództwie generalnym. Podlegały mu wówczas jednostki rozpoznania i walki elektronicznej, wsparcia dowodzenia i łączności, obrony powietrznej i przeciwrakietowej, inżynierii wojskowej, obrony przed bronią masowego rażenia oraz wojskowa służba zdrowia. Od marca 2016 r. służył jako szef sztabu w dowództwie generalnym.

Absolwent m.in. Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze, Akademii Obrony Narodowej i Uniwersytetu Szczecińskiego. (PAP)

Categories: Polska

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*