CBOS: spadły notowania Kościoła katolickiego i wymiaru sprawiedliwości

CBOS: spadły notowania Kościoła katolickiego i wymiaru sprawiedliwości

Notowania Kościoła rzymskokatolickiego obniżyły się w ciągu ostatnich miesięcy, podobnie jak notowania wymiaru sprawiedliwości – wynika z sondażu CBOS. Bez większych zmian utrzymują się notowania wojska i policji.

CBOS zapytał w swoim badaniu o ocenę Kościoła rzymskokatolickiego po raz pierwszy od marca. I o ile wówczas – jak zauważa ośrodek – odnotowano poprawę ocen Kościoła względem wcześniejszych badań, tym razem ubyło osób dobrze oceniających Kościół (spadek o 5 punktów, do 57 proc.). W takim samym stopniu przybyło tych, które wyrażają opinie krytyczne (wzrost o 5 punktów, do 34 proc.).

Minimalnie lepszy niż w maju (czyli podczas poprzedniego badania) jest odbiór działalności związków zawodowych. NSZZ „Solidarność” dobrze ocenia ponad jedna trzecia badanych (35 proc., od maja wzrost o 5 punktów) i tyle samo (35 proc., wzrost o jeden punkt) jest przeciwnego zdania. Z kolei działalność Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych częściej jest odbierana negatywnie (29 proc., spadek o 3 punkty) niż pozytywnie (24 proc., wzrost o 5 punktów).

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie zmieniły się istotnie opinie o wojsku. Dwie trzecie Polaków (67 proc., od marca wzrost o jeden punkt) dobrze ocenia jego funkcjonowanie, natomiast co czternasty (7 proc., spadek o jeden punkt) odnosi się do niego z dezaprobatą.

W ciągu ostatniego półrocza stabilne pozostają też notowania policji. Zadowolenie z pracy policjantów deklaruje dwie trzecie Polaków (66 proc., spadek od marca o jeden punkt), natomiast niezadowolenie – ponad jedna piąta (22 proc., od marca bez zmian).

Gorsze niż w lipcu są opinie o pracy wymiaru sprawiedliwości. W ciągu dwóch miesięcy zwiększyła się grupa osób negatywnie oceniających pracę sądów (o 8 punktów, do 50 proc.), przy czym w zasadzie nie zmienił się odsetek tych, które mają o niej dobre zdanie (29 proc., wzrost o jeden punkt).

Funkcjonowanie prokuratury jest postrzegane podobnie jak dwa miesiące temu: pozytywnie ocenia je ponad jedna czwarta ankietowanych (28 proc., wzrost o dwa punkty), a źle – ok. dwóch piątych (41 proc., wzrost o dwa punkty).

Działalność Instytutu Pamięci Narodowej jest pozytywnie odbierana przez ponad połowę Polaków (52 proc., od marca wzrost o 3 punkty), natomiast 12 proc. (spadek o dwa punkty) wypowiada się o niej z dezaprobatą.

Opinie na temat takich instytucji, jak Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich i Najwyższa Izba Kontroli cechują się znaczną stabilnością (w ciągu ostatnich sześciu miesięcy praktycznie nie uległy zmianie), a także tym, że są stosunkowo mało wyrobione – znaczna część społeczeństwa nie potrafi ocenić ich funkcjonowania – pisze CBOS.

Pozytywnie o działalności TK wypowiada się 44 proc. badanych, 43 proc. dobrze ocenia funkcjonowanie RPO, a 46 proc. – pracę Najwyższej Izby Kontroli. Negatywnie ich działalność ocenia odpowiednio 13 proc., 16 proc. i 17 proc. respondentów.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 11–17 września na liczącej 946 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

fot.Adam Ciereszko/EPA

 

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

Categories: Polska

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*