Związek Lekarzy Polskich w Chicago przyznał stypendia na 28 tys. dol.

Związek Lekarzy Polskich w Chicago przyznał stypendia na 28 tys. dol.

W niedzielę, 10 czerwca w Muzeum Polskim w Ameryce odbyła się uroczystość ogłoszenia nazwisk studentów, którzy otrzymali stypendia Związku Lekarzy Polskich w Chicago. Całkowita wartość stypendiów przyznanych w 2018 r. wynosiła 28 tys. dol.

ZLP od lat wspiera młodzież polonijną, zainteresowaną studiami medycznymi. W tym roku, stypendia wartości 28 tysięcy dolarów otrzymało 18 studentów, studiujących medycynę, stomatologię lub weterynarię w uczelniach amerykańskich lub polskich. Ich wielkość wynosi od 500 do 3 tys. dol. W roku 2017, stypendia przyznano 26 studentom. W ostatnich latach ZLP przyznał stypendia w wysokości ponad 300 tys. dolarów.

Program wspierania edukacji młodzieży polonijnej został zainicjowany przez ZLP w latach 90. Dzięki niemu prawie 200 młodych ludzi, wywodzących się z Polonii chicagowskiej otrzymało dodatkowe środki finansowe pomocne na trudnej drodze uzyskania dyplomu lekarza.

Podstawowym kryterium przyznania stypendium są wyniki w nauce, osiągnięcia studenta na innych polach działalności i zainteresowań. Szczególnym kryterium jest praca społeczna na rzecz środowiska polonijnego w Chicago oraz sytuacja materialna studenta. O tego rodzaju stypendia mogą się ubiegać wyłącznie studenci pochodzenia polskiego posiadający obywatelstwo lub stały pobyt USA. Konieczne są co najmniej dwa listy polecające. Stąd też przyznane stypendium ma nie tylko bezpośrednią wartość finansową. Stanowi również ważną informację w życiorysie studenta, umożliwiającą mu uzyskanie kolejnych wyróżnień, rezydencji, a później otrzymanie dobrej pracy.

Środki na pomoc stypendialną pochodzą z różnych źródeł, w tym z bezpośrednich donacji, jak np. Funduszu Dr. Rytla czy Dr. Cybulskiego, byłych długoletnich prezesów ZLP, a także z imprez organizowanych przez ZLP, z których najważniejszą jest coroczny bal lekarzy. Dochód z balu jest w znacznej mierze przeznaczony właśnie na finansowanie stypendiów, ale pewna część jest też przekazywana na poczet grantu dla corocznie wybranej organizacji polonijnej w uznaniu jej działalności na rzecz środowiska polonijnego.

Komisją Stypendialną Związku Lekarzy Polskich w Chicago kieruje od lat prof. Ewa Radwańska, a szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.zlpchicago.org/scholarship-application/.

Warto dodać, że podczas niedzielnego zebrania prezes ZLP w Chicago, dr Marek Rudnicki przedstawił wizję przyszłości organizacji, w której, jego zdaniem, powinna istnieć równowaga między oczekiwaniami jej członków i oczekiwaniami pacjentów oraz środowiska, w którym pracują lekarze i ich partnerzy z kręgów medycznych, politycznych i społecznych w USA, za granicą i w Polsce. Jego zdaniem ZLP, ze względu na swój wieloletni dorobek, profesjonalny status członków i możliwości oddziaływania społecznego musi wychodzić naprzeciw potrzebom społeczności.

Dlatego planowane są obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 200-lecia stanu Illinois. Konferencja „Wkład lekarzy w odzyskanie niepodległości” jest planowana na 22 września w Chicago. Poprzedzać ją będzie gala niepodległości 21 września. Organizatorzy spodziewają się wielu znamienitych gości i licznego udziału chicagowskiej Polonii.

(Komunikat prasowy ZLP-Chicago)

Laureaci stypendiów Związku Lekarzy Polskich w Chicago w 2018 r.

Fundusz dr. Rytla:
Patrycja Sobus, University of Illinois College of Dentistry

Fundusz Dr. Cybulskiego:
Michael Franczak, University of Wisconsin School of Medicine

Fundusz Akademicki i Egzaminacyjny ZLP:
Kinga Fiedorczuk, Rutgers School of Dental Medicine
Monika Halas, Warsaw Medical University
Michal Harasymczuk, Poznan University of Medical Sciences

Fundusz Stypendialny ZLP:
Zuzanna Ciezkowska, Wroclaw University of Life Sciences (Veterinary Medicine)
Richard Czuma, Loyola University School of Medicine
Veronica Drozdowski, Loyola University School of Medicine
Monika Gasiorek, Georgetown University School of Medicine
Mateusz Gorecki, New York College of Osteopathic Medicine
Joanna Jaros, University of Illinois College of Medicine
Lukasz Jaros, Northwestern University School of Medicine
Paul Kozak, Midwestern University Chicago College of Osteopathic Medicine
Karolina Migus, Southern Illinois University School of Dental Medicine
Anna Pieta, University of Pennsylvania School of Dental Medicine
Anna Rogalska, University of the Incarnate Word-San Antonio
Gabriela Sokolowska, Medical University of Bialystok
Marta Turowski, University of Illinois at Chicago (MD/MBA)

Całkowita wartość stypendiów przyznanych w 2018 r. – 28 tys. dol.

(Źródło: ZLP-Chicago)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*