Zrzeszenie Nauczycieli Polskich nagrodzone podczas 33. Balu Letniego Muzeum Polskiego w Ameryce

Nagrodą “Ducha Polskości” Muzeum Polskie w Ameryce wyróżniło w tym roku Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce za osiągnięcia w pielęgnowaniu języka polskiego, geografii i historii Polski oraz zachowywanie tradycji i promowanie kultury polskiej na ziemi amerykańskiej. 

W balu wzięło udział ponad 150 osób

W balu wzięło udział ponad 150 osób

Uroczystość wręczenia wyróżnienia była punktem kulminacyjnym dorocznego Balu Letniego, który odbył się 7 czerwca z udziałem około 150 osób.

– Nauczyciele nasi po 60 latach pracy z dziećmi polskimi zasłużyli na wyróżnienie “Polish Spirit Award” przyznawane przez Muzeum Polskie osobom i instytucjom, które w sposób szczególny przyczyniają się do utrwalania polskości na obczyźnie – powiedziała podczas ceremonii przewodnicząca balu Betty Uzarowicz. Nauczyciele, to wspaniała gwardia ludzi, którym należało w sposób szczególny podziękować i stąd wyróżnienie nagrodą “Ducha Polskości” – podkreśliła.

– Tę nagrodę przyjmujemy jako uhonorowanie wszystkich pokoleń nauczycieli polskich w Stanach Zjednoczonych, którzy tutaj stworzyli polskie szkolnictwo – mówiła dziękując za wyróżnienia prezeska Zrzeszenia Ewa Koch.

– Zaczęło się to wiele lat temu, jak tylko zaczęła się polska emigracja do USA. Ja akurat reprezentuję organizację, która istnieje od 61 lat, ale przed nami było wielu innych, którzy starali sie przekazywać polskie dziedzictwo kulturowe dzieciom, które się tutaj urodziły. Zrzeszenie jest kontynuatorem tej wspaniałej idei. To bardzo sympatyczny gest ze strony Muzeum Polskiego, które dostrzega naszą pracę dla zachowania języka polskiego, historii i kultury kraju nad Wisłą – powiedziała Ewa Koch.

Na terenie aglomeracji chicagowskiej pracuje 40 polskich szkół sobotnich, w których uczy się blisko siedemnaście tysięcy uczniów. Czuwa ponad nimi grono ośmiuset nauczycieli i dwustu katechetów. W ciągu minionych sześciu dekad szkołu polskie ukończyło kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi, którzy są ambasadorami polskiego języka i kultury.

Pierwszym laureatem nagrody “Ducha Polskości” był w 1987 roku prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego, Alojzy Mazewski. Wśród tegorocznych gości balu obecni byli byli również inni laureaci: pani Kazimiera Bober (2012), państwo Joan and Donald V. Versen, Sr. (2003), Zjednoczenie Polskie Rzymsko- Katolickie w Ameryce (2001), Chicago Society PNA (2000), Związek Polek w Ameryce (1998) i Legion Młodych Polek (1989).

Wśród gości honorowych imprezy obecna była m.in. kontroler stanowy Judy Baar Topinka oraz prezesi i przedstawiciele organizacji polonijnych.

Goście bawili się do późnych godzin wieczornych przy dźwiękach wspaniałego zespołu Anthony Kawalkowski Orchestra.

Historia Balu Letniego Muzeum Polskiego w Ameryce sięga roku 1979. Bal pod znakiem maków odbywa się w najwspanialszych salach Chicago i na jego przedmieściach i uważany jest za najbardziej eleganckie wydarzenie sezonu. Oryginalny mak, który do chwili obecnej jest uważany za symbol Balu Letniego MPA, został narysowany przez Teodora J. Świgonia.

Pierwszy bal odbył się w 1979 roku, a jego organizatorami byli p. Sabina P. Logisz i p. Walter L. Sojka (laureat nagrody “Ducha Polskości” w 2005 r.), który co roku jest gościem na balu. Pierwszym laureatem nagrody “Ducha Polskości” był w 1987 roku prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego, Alojzy Mazewski. Wśród tegorocznych gości balu obecni byli byli również inni laureaci: pani Kazimiera Bober (2012), państwo Joan and Donald V. Versen, Sr. (2003), Zjednoczenie Polskie Rzymsko Katolickie w Ameryce (2001), Chicago Society PNA (2000), Związek Polek w Ameryce (1998) i Legion Młodych Polek (1989).

Bal jest główną imprezą dochodową organizowaną przez Muzeum Polskie w Ameryce. Placówka powstała w 1935 roku. Pozostaje jedyną tego typu instytucją w USA, zachowującą i promującą kulturę polską oraz polsko-amerykańską poprzez różnorodne projekty: wystawy, programy edukacyjne i wieczory autorskie. W siedzibie, która mieści się w budynku Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego przy 984 N. Milwaukee.

Tekst i zdjęcia:

AB/NEWSRP

Jan Loryś

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*