Zarząd Krajowy KPA wyjaśnia 

fot.KPA

fot.KPA

W związku z publicznymi wystąpieniami Pana Bogusława Niemczewskiego, byłego prezesa wydziału stanowego KPA-Illnois, utrzymującego, jakoby w dalszym ciągu pełnił funkcję prezesa, publikujemy list sekretarza Zarządu Krajowego KPA Timothy Kuźmy przesłany na ręce Pana Niemczewskiego. Zarząd Krajowy KPA nie zmienił swojego stanowiska o odwołaniu z powodu złamania przepisów statutowych wybranego w marcu zarządu stanowego z Bogusławem Niemczewskim na czele.

Oto treść listu:

Szanowny Panie!

Celem listu jest wyjaśnienie niektórych spraw związanych z pismem  wysłanym do Pana w dn. 23 czerwca br. i z naszą rozmową wraz z Prezesem F. Spulą, Panem R. Redlińskim i z Panem w zeszłym tygodniu.

  1. Krajowy Komitet Skarg i Zażaleń uznał, że osoba, która otrzymała najwięcej głosów w czasie wyborów w dn. 27 marca na stanowisko prezesa KPA-IL nie otrzymała wymaganej statutowo 50 proc. głosów większości, plus jeden głos. Wobec tego Komitet zadecydował o unieważnieniu wyborów.
  2. Zarząd Krajowy KPA na spotkaniu w dn. 22 czerwca zapoznał się decyzją Komitetu Skarg i Zażaleń i jednogłośnie zatwierdził jego decyzję.
  3. O tej decyzji Zarządu Krajowego, jasno orzekającej o unieważnieniu ostatnich wyborów i konieczności rozpisania ponownych,  został Pan powiadomiony zarówno listem poleconym, jak i w poczcie elektronicznej. W dn. 27 czerwca w lokalnej poczcie w Pańskiej miejscowości list polecony pozostawał do odebrania za potwierdzeniem. Pan potwierdził jednak odebranie mojego pisma elektronicznego w przesłanym do mnie e-mailu z dn. 28 czerwca o godz. 23:37.
  4. W związku z zaistniałą sytuacją poprzedni Zarząd KPA-IL jest przywrócony do pełnienia swoich obowiązków do czasu przeprowadzenia nowych wyborów. W związku z tym, jest Pan proszony o jak najszybsze przekazanie kluczy do biura KPA-IL i wszystkich wymaganych dokumentów prezes Irenie Moskal Del Giudice.
  5. W powyższym liście jest również powiedziane, że nowe wybory będą nadzorowane przez przedstawicieli Zarządu Krajowego KPA. Zarząd Stanowy KPA będzie odpowiedzialny za organizację wyborów.
  6. Specjalne przepisy dotyczące wyborów będą opracowane przez Zarząd Krajowy w porozumieniu z Zarządem Stanowym KPA.

Mamy nadzieję, że sprawa ta zostanie zakończona zgodnie z wymaganiami opisanymi powyżej. Leży to w interesie KPA i wszystkich naszych członków.

Z wyrazami szacunku,

Timothy Kuźma

sekretarz Zarządu Krajowego KPA

 

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*