Z życia polonijnych szkół

Z życia polonijnych szkół

Ściana Pamięci w Copernicus Center

Kiedy 4 października na scenie Copernicus Center odbywały się dwa koncerty organizowane przez Paderewski Symphony Orchestra, poświęcone pamięci powstania warszawskiego „Warszawskie Dzieci”, w Aneksie miała miejsce specjalna wystawa poświęcona tamtym wydarzeniom. Celem ekspozycji była przede wszystkim edukacja młodego pokolenia.
Poranny koncert, przeznaczony dla szkół polonijnych, przyciągnął ponad 1800 młodych ludzi z wielu placówek. Przed rozpoczęciem koncertu młodzież obejrzała wystawę „Barykada-Ściana Pamięci”, na której prezentowane były zdjęcia ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego oraz fotografie „Krisa” Browna, który na kliszy uwieczniał wydarzenia związane z powstaniem warszawskim; między innymi moment wysadzenia najwyższego budynku w ówczesnej Warszawie – siedziby Prudential.

Barykada ufundowana została przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, którego celem jest przede wszystkim edukacja młodego pokolenia i podtrzymywanie tożsamości polskiej wśród Polonii chicagowskiej. Dzięki staraniom Zrzeszenia, nad wystawą umieszczone zostały kartki z kalendarza, dokumentujące 63 dni powstania. Młodzież mogła też obejrzeć i dotknąć umundurowanie i militaria prezentowane przez 12 Pułk Ułanów Podolskich oraz zobaczyć fragment barykady zbudowanej na wzór barykad warszawskich z czasów powstania.

Wystawa miała charakter edukacyjny, a uczniowie otrzymali specjalne karty pracy, które należało uzupełnić po obejrzeniu wystawy i koncertu. Wiele osób wypełniało je już w trakcie oglądania wystawy, słuchając opowieści nauczycieli o powstaniu i oglądając wizualizację zniszczonej Warszawy pt. „Miasto ruin”, przywiezionej z Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie dla celów edukacyjnych przez przedstawicielki Zrzeszenia Nauczycieli Polskich.

Koncert zakończył się spotkaniem młodzieży szkolnej z uczestnikiem powstania warszawskiego, Bogdanem Horoszowskim, który wspominał tamte wydarzenia. Młodzież wręczyła kombatantom obecnym podczas porannego i wieczornego koncertu kwiaty.

 

  • Barykada- Ściana Pamięci
  • 3. Konsul Konrad Zieliński w otoczeniu młodziezy polonijnej
  • 2. Warszawianka Barbara Lewandowska ( w środku) w otoczeniu Urszuli Gawlik i Heleny Soltys, przedstawicielek ZNP
  • 1. Organizator koncertu Barbara Bilszta na tle barykady ZNP

Dzień Komisji Edukacji Narodowej w Chicago

Uroczystym spotkaniem i brunchem w salach Drudy Lane w Oakbrook Terrace w niedzielne przedpołudnie Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce uczciło Dzień Komisji Edukacji Narodowej, by uhonorować nestorów polonijnego szkolnictwa.

W uroczystości wzięło udział ponad stu chicagowskich nauczycieli szkół polonijnych oraz zaproszeni goście, przedstawiciele organizacji współpracujących z nauczycielami. W imieniu zarządu Zrzeszenia Nauczycieli Polskich podziękowania i życzenia polonijnym pedagogom złożyła prezes Ewa Koch oraz konsul Konrad Zieliński, a także Teresa Abick ze Związku Narodowego Polskiego, Anna Sokołowska i Michelle Jamiński ze Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego oraz Jolanta Wiśnicki i Anna Mścisz z Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.

Ewa Koch podziękowała za trud włożony w wychowanie młodzieży polonijnej i podkreśliła rolę nauczyciela polonijnego w kształtowaniu młodych serc i umysłów. Konsul Zieliński mówił z kolei o tym, iż Dzień Komisji Edukacji Narodowej to święto państwa polskiego, a nauczyciel polonijny pełni bardzo ważną misję – pozwala uczniowi oswoić się z polskością.
Z rąk konsula Medale Komisji Edukacji narodowej odebrały cztery polonijne nauczycielki: Anna Czyżewska i Anna Świtalska z Polskiej Szkoły im. Fryderyka Chopina oraz Jolanta Głuch i Lucyna Ziarko z Akademii Języka Polskiego im. Wandy Rutkiewicz w Mount Prospect.

Podczas uroczystości uhonorowano także nestorów polonijnej oświaty w Chicago, którzy całe życie poświęcili pracy nauczyciela. Wśród uhonorowanych medalami Zrzeszenia Nauczycieli Polskich znaleźli się: Zofia Barczyk, Helena Ziółkowska oraz Michał Schneider, który odebrał medal w imieniu żony, śp. Danuty Schneider. Następnie wyróżnienia, honorowe dyplomy, kwiaty i upominki wręczone zostały wieloletnim nauczycielom szkół polskich.

Po wręczeniu medali i dyplomów polonijni nestorzy wspominali na scenie początki szkolnictwa polonijnego w Chicago po drugiej wojnie światowej, początki Zrzeszenia Nauczycieli Polskich i powstawanie pierwszych szkół sobotnich w polskich dzielnicach. Uroczystość uświetniły występu młodzieżowego chóru Paderewski Symphony Orchestra pod przewodnictwem Barbary Bilszty i Wojciecha Niewrzoła.

Anna Rosa
Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce

  • 4. Anna Dunajewska otrzymuje dyplom z rąk prezes Ewy Koch
  • 3. Stoją od lewej Urszula Gawlik, o. Jerzy Karpiński, Halina Żurawski. Siedzą od lewej Halena Sołtys, Helena Ziółkowska, Ewa Koch
  • 2. Nestorzy polonijnej oświaty II
  • 1. Nestorzy polonijnej oświaty I
Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*