Z Tatiszczewa przez Iran, Irak, Palestynę, Egipt na front włoski

Weterani 5. Kresowej Dywizji Piechoty obchodzili rocznicę powstania swojej jednostki

W Chicago żyje ich zaledwie kilku. Weterani 5. Kresowej Dywizji Piechoty, która między innymi bohatersko walczyła o Monte Cassino, co roku we wrześniu celebrują rocznicę powstania swojej jednostki. W tym roku mija 72 lata od tamtych wydarzeń.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się od udziału w mszy świętej. Od prawej weterani 5. KDP: wiceprezes Stanisław Kielar, Jan Muniak, Lucjan Pawłowski, Mieczysław Latuszek oraz koledzy z innych formacji i goście

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się od udziału w mszy świętej. Od prawej weterani 5. KDP: wiceprezes Stanisław Kielar, Jan Muniak, Lucjan Pawłowski, Mieczysław Latuszek oraz koledzy z innych formacji i goście

Obchody rocznicowe rozpoczęło nabożeństwo dziękczynne odprawione w kościele św. Pryscylii przez proboszcza, ks. Idziego Stacherczaka. W wygłoszonym kazaniu duszpasterz mówił o tym, że Polacy, którzy zaczynali tę historię 72 lata temu na terenach Rosji sowieckiej gromadząc się w okolicach Tatiszczewa mieli w sercach jeden cel. Była nim ukochana ojczyzna, z której ich brutalnie wypędzono w 1940 roku. Ich poczynaniom przyświecało hasło od wieków widniejące na polskich sztandarach „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

– Boga mieli w sercu. Do ojczyzny podążali szerokim łukiem przez wiele kontynentów i krajów. Widzieli ją i jej służyli, spełniając przykazanie służby ojczyźnie i narodowi. Nasi bracia i siostry z 5. Kresowej Dywizji Piechoty wypełnili to przykazanie w całej rozciągłości. Cieszymy się i jesteśmy dumni z nich, życząc im dużo zdrowia na dalsze lata – mówił ks. Idzi Stacherczak.

Po mszy grupa weteranów i gości spotkała się na obiedzie żołnierskim. W imieniu chorego prezesa 5. KDP Mieczysława Bandura uczestników obiadu powitał pierwszy wiceprezes Stanisław Kielar. Historię jednostki przypomniał prowadzący uroczystości Zygmunt Goliński, a toast na cześć żyjących i poległych żołnierzy tej dywizji wygłosił rotmistrz Jerzy Pasiński z 12. Pułku Ułanów Podolskich.

Dziękując weteranom za ich trud i poświęcenie, zastępca konsula generalnego Robert Rusiecki wskazał na niezwykle ważny aspekt rocznicowych spotkań dla polonijnej młodzieży.

– Jest to wspaniała okazja do tego, żeby bezpośrednio porozmawiać z uczestnikami tamtych wydarzeń. Zawsze taka bezpośrednia relacja jest ciekawsza niż lektura podręczników szkolnych. Ma to ogromne znaczenie również dlatego, że kolejne roczniki uczniów będą miały coraz mniej okazji do takich spotkań – zauważył konsul.

Jedną z placówek pedagogicznych, która od lat kultywuje pamięć o podkomendnych gen. Władysława Andersa, jest istniejąca od 35 lat szkoła jego imienia. Każdego roku w październiku organizowany jest w szkole dzień jej patrona. Weterani są częstymi gośćmi na innych uroczystościach szkolnych, a dzieci i młodzież przygotowują liczne programy artystyczne o żołnierzach II Korpusu.

– Wychowując młodzież, ciągle podkreślamy, jak ważna jest historia i pamięć o niej. Na naszym sztandarze szkolnym mamy hasło: „Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka”. Musimy uczyć, wychowywać i dbać o to, żeby nasza młodzież o tych czasach nie zapomniała – powiedziała dyrektor szkoły Wanda Penar.

5. Kresowa Dywizja Piechoty została utworzona w marcu 1943 roku na bazie formowanych od września 1941 roku w Tatiszczewie piątej i szóstej dywizji piechoty. W ramach II Korpusu dywizja walczyła pod Sangro i Volturno, a po zdobyciu Monte Cassino i zakończeniu walk na Linii Gustawa została skierowana do walk nad Adriatykiem. Wsławiła się w walkach w rejonie Loreto i Apeninach Emiliańskich. Uczestniczyła w ciężkich walkach nad rzeką Senio i pod Bolonią, którą „Żubry” zdobyły 21 kwietnia 1945 roku.

Tekst i zdjęcia:

AB/NEWSRP

Cincopa WordPress plugin

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*