XXVI pielgrzymka z Chicago do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville

XXVI pielgrzymka z Chicago do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville

Gość specjalny z Polski – abp Henryk Hoser

W prażącym słońcu, po buchającym gorącem asfalcie, blisko siedem tysięcy pielgrzymów w ciągu dwóch dni przeszło ponad trzydzieści mil, żeby złożyć hołd przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej w sanktuarium maryjnym ojców salwatorianów w Merillville na terenie stanu Indiana.

Liczną grupę uczestników pielgrzymki stanowiła młodzież fot. AB/NEWSRP

Liczną grupę uczestników pielgrzymki stanowiła młodzież fot. AB/NEWSRP

– To światło wiary jest jak niosące daleko światło latarni morskiej, które ogarnia cały horyzont – mówił o pielgrzymce na jej zakończenie gość specjalny z Polski, arcybiskup warszawsko-praski Henryk Hoser podkreślając, że zobaczył tutaj lud żywy w modlitwie i zawierzeniu Matce Chrystusa.

Arcybiskup Hoser przemierzył ponad pięćdziesięciokilometrową trasę pielgrzymki spowiadając pątników, którzy wyruszyli z chicagowskiej parafii św. Michała leżącej na południowych rogatkach Wietrznego Miasta.

Pielgrzymi, podzieleni na kilka grup, szli w kolumnie rozciągniętej na przestrzeni około jednej mili. Na czele pątników kroczyli członkowie wspólnoty integracyjnej „Jaśmin” z Jezuickiego Ośrodka Milenijnego skupiającej rodziny z dziećmi specjalnej troski. Następne grupy tworzyli przedstawiciele poszczególnych parafii i wspólnot oraz indywidualni pielgrzymi.

Z transparentami szła wspólnota wiernych z parafii Św. Trójcy oraz Radia Maryja. Liczne grupy wiernych przybyły z Bazyliki pw. św. Jacka, parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard, Jezuickiego Ośrodka Milenijnego, parafii św. Ferdynanda, św. Brunona, Pięciu Braci Męczenników, a nawet odległego Detroit.

W niedzielę rano, gdy po porannej mszy świętej wierni wyruszali na trasę z karmelu w Munster, gdzie nocowali, grono uczestników powiększyło się o kolejną grupę złożoną z blisko dwóch tysięcy osób. Na miejscu, u ojców salwatorianów w Merrillville, czekali na pielgrzymów ci, którzy dojechali do sanktuarium, by uczestniczyć w zakończeniu pielgrzymki.

Nabożeństwo dziękczynne celebrował arcybiskup Henryk Hoser w asyście biskupa Andrzeja Wypycha i biskupa pomocniczego miejscowej diecezji – Dole Z. Melczka oraz licznej grupy polonijnych księży na czele z przeorem klasztoru ojcem Łukaszem Kleczką.

W gronie uczestników procesji z darami do ołtarza szły między innymi członkinie Teatru Ludowego „Rzepicha” niosąc wieniec z tegorocznych zbóż wraz z zaproszeniem na dożynki, które 25 sierpnia odbędą się w Ośrodku Młodzieżowym Związku Narodowego Polskiego w Yorkville.

Tegoroczna pielgrzymka, to pielgrzymka młodych, którzy stanowili bardzo liczną grupę jej uczestników.

Nad bezpieczeństwem i zdrowiem pielgrzymów czuwała kilkudziesięcioosobowa grupa pielęgniarek. Najczęstszą pomocą medyczną udzielaną pątnikom było opatrywanie pęcherzy na stopach.

Pielgrzymka zorganizowana pod kierownictwem ojca Józefa Zuziaka to także sukces logistyczny.  Duża w tym zasługa licznej grupy wolontariuszy, którzy dbali na trasie o wodę, przygotowanie posiłków i zabezpieczali najpilniejsze potrzeby uczestników, którzy jeszcze przed zakończeniem marszu umawiali się na kolejną, 27. już pielgrzymkę z Chicago do Merrillville.

Tekst i zdjęcia:

AB/NEWSRP

Cincopa WordPress plugin

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*