Wystawa ,,Poland Regained: polskie plakaty od lat 90. XIX do lat 30. XX wieku”

Bogdan Nowakowski Ojczyzna wzywa was! 1918. Plakat ze zbiorów Muzeum Plakatu w Wilanowie

Otwarcie wystawy nastąpiło podczas uroczystego zakończenia obchodów jubileuszu 30-lecia Fundacji Dar Serca w Chicago, które odbyło się w Konsulacie Generalnym RP w Chicago.
Wystawa Poland Regained: polskie plakaty od lat 90. XIX do lat 30. XX wieku, która jest wizualnym nawiązaniem do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, była prezentowana w zabytkowych pomieszczeniach Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej (1530 N. Lake Shore Drive) w Chicago oraz w Polskiej Misji Duszpasterskiej Trójcy Świętej (1118 N. Noble Street) w Chicago. Wystawa organizowana wspólnie z Instytutem Kultury Polskiej w Nowym Jorku składa się z plakatów powstałych w latach 1892 – 1939, a więc pod koniec 123-letniego okresu rozbiorów włącznie z okresem dwudziestolecia istnienia Polski jako niepodległego państwa, aż do wybuchu II wojny światowej.
Otwarcie nastąpiło podczas uroczystego zakończenia obchodów jubileuszu 30-lecia Fundacji Dar Serca w Chicago, które odbyło się w Konsulacie Generalnym RP w Chicago w dniu 6 grudnia 2018 r. W dniu 8 grudnia br. wystawa zostanie zaprezentowana uczniom ze szkół polonijnych metropolii chicagowskiej podczas tradycyjnych mikołajek. Z kolei od 9 grudnia 2018 r. do 6 stycznia 2019 r. wystawa będzie prezentowana publicznie w Polskiej Misji Duszpasterskiej Trójcy Świętej (sala pod kościołem) mającej siedzibę w najstarszej polskiej dzielnicy w Chicago. Równolegle, wystawa jest dostępna do wglądu w przestrzeni publicznej Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku do 31 stycznia 2019 roku.
Poland Regained tworzy narrację o zaangażowaniu społeczeństwa w odbudowaniu młodej polskiej państwowości, współtworzonej niepowtarzalnym językiem przez polskich malarzy i grafików projektantów, m.in. Włodzimierza Tetmajera, Bogdana Nowakowskiego, Zygmunta Glinickiego czy Bolesława Surałło-Gajduczeni. Pośród prac widnieją plakaty promujące intensywnie rozwijający się krajowy sport, swobodny dostęp do morza i turystykę, jak i te które przybliżają dawną Polskę poprzez jej urokliwe zakątki, jak uzdrowiska Ojców czy Ciechocinek. Wystawa prezentuje również plakaty związane z identyfikacją tożsamości narodowej, ilustrujące ofiarność polskiego społeczeństwa, aktywnie włączającego się w kwesty, nabywającego obligacje i wspierającego tworzenie polskiej armii. Częścią polskiej narodowej tożsamości są także wydarzenia roku 1939, kiedy to nazistowskie Niemcy napadły na Polskę rozpoczynając drugą wojnę światową.
Plakaty są częścią większej wystawy, która została opracowana we współpracy z kuratorami Izabelą Iwanicką oraz Mariuszem Knorowskim z Muzeum Plakatu w Wilanowie, i po raz pierwszy zaprezentowana była w przestrzeni publicznej Ambasady RP w Waszyngtonie podczas EU Open House w maju 2016.
Zaprezentowane plakaty znajdują się w zbiorach warszawskiego Muzeum Plakatu w Wilanowie – najstarszego tego rodzaju muzeum na świecie, otwartego w 1968 roku. W jego archiwach spoczywa ponad 60 tysięcy druków artystycznych, reklamowych i propagandowych z całego świata, pochodzących z niemal wszystkich kultur, z których najstarsze sięgają czasów narodzin plakatu jako medium artystycznego. Obok najbardziej reprezentatywnej kolekcji polskiego plakatu, której perłami są prace Stanisława Wyspiańskiego, Teodora Axentowicza czy Tadeusza Gronowskiego, z najwybitniejszymi dziełami powojennej, polskiej szkoły plakatu na czele, można tu odnaleźć wiele unikatowych prac, począwszy od barwnych litografii Eugena Grasseta, Henri de Touluse-Lautreca, Alfonsa Muchy, Cassandra, Luciena Bernarda czy Ludwika Hohlweina, poprzez sitodruki Petera Maxa, Andy Warhola po współczesne, autorskie prace z pogranicza grafiki i tak zwanego street artu.
Wystawa Poland Regained: polskie plakaty od lat 90. do lat 30. XX wieku powstała we współpracy z Muzeum Plakatu w Wilanowie, Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie oraz Instytutem Kultury Polskiej w Nowym Jorku.

Muzeum Plakatu w Wilanowie
Od początku założenia w 1968 roku, Muzeum Plakatu było silnie związane z Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie – cykliczną imprezą o charakterze konfrontacji artystycznej. Pośród uczestników, jurorów, laureatów i sympatyków konkursu znajdują się nazwiska najwybitniejszych twórców na świecie. W 2016 roku Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie obchodziło 50. rocznicę istnienia, a w roku 2018 podobny jubileusz będzie świętować Muzeum Plakatu.
W swojej blisko półwiecznej historii muzeum zorganizowało ponad 300 wystaw, spośród których wiele pokazywanych było za granicą w renomowanych muzeach, galeriach, instytucjach publicznych, placówkach dyplomatycznych, często na zasadzie wzajemności i wymiany. Warto tu wspomnieć chociażby: Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Musée des Arts Decoratives i Musée de l’Affiche w Paryżu, Moravská galerie w Brnie, Műcsarnok w Budapeszcie, Slovenská národná galéria w Bratysławie, Deutsches Plakatmuseum w Essen, oraz inne.
Muzeum prowadzi działalność edukacyjną i upowszechnieniową dla grup odbiorców o różnych kompetencjach kulturowych. Regularnie wydaje publikacje z zakresu historii plakatu. Swoje wystawy anonsuje plakatami, zamawianymi u wybitnych polskich i obcych artystów. Poza tym, patronuje różnym projektom związanych z obecnością i funkcjonowaniem plakatu w przestrzeni publicznej. Inicjuje także dyskusje i konferencje na ten temat. Warto wspomnieć chociażby debatę środowiskową Polska szkoła plakatu (1988), z udziałem m. in.: prof. Jana Białostockiego, dr Ireny Jakimowicz, prof. H. Tomaszewskiego, prof. Waldemara Świerzego, Franciszka Starowieyskiego i innych. Innym ważnym wydarzeniem było sympozjum Plakat współczesny i tworzenie nowych symboli (1998), z udziałem, m. in.: Seymoura Chwasta, Franka Foxa, Alaina Le Querneca, Uwe Loescha, Lanny’ego Sommese, Gianfranco Torri, Stanisława Wieczorka, Ryszarda Stanisławskiego i Doroty Folga-Januszewskiej.
Z tytułu swej pionierskiej działalności w 1983 muzeum zostało wyróżnione medalem honorowym im. Ernsta Litfassa (projektant tradycyjnego słupa ogłoszeniowego), przyznawanym przez Fachverband Ausenwerbung w Dusseldorfie. Reminiscencję tego opatrzonego motywu w formie graficznej parafrazy wykorzystał Jarosław Jasiński tworząc logo Muzeum Plakatu w 1988. Znak ten funkcjonował jako atrybut MPW do 2013. Obecnie MPW występuje jako wyodrębniony podmiot: Muzeum Plakatu w systemie identyfikacji wizualnej MNW, w formie analogicznej do innych oddziałów.
http://www.postermuseum.pl

Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku działa od 2000 roku i jest placówką dyplomatyczną, podlegającą Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.
Misją Instytutu jest tworzenie, wspieranie i promowanie wymiany kulturalnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi poprzez prezentowanie dokonań polskiej kultury publiczności amerykańskiej oraz przez umożliwianie polskim artystom i naukowcom nawiązywanie kontaktów z amerykańskimi instytucjami kulturalnymi i naukowymi oraz z ekspertami zainteresowanymi podobną problematyką, jak również umożliwianie polskim twórcom uczestnictwa we współczesnej kulturze amerykańskiej.
Instytut organizuje, produkuje i promuje imprezy kulturalne z zakresu teatru, tańca, filmu, literatury, humanistyki oraz sztuki. Wśród partnerów, z którymi współpracujemy, znalazły się tak prestiżowe organizacje jak Lincoln Center for the Performing Arts, Brooklyn Academy of Music, The Museum of Modern Art, The Jewish Museum, The PEN American Center, The Poetry Society of America, National Gallery of Art, Yale University, Columbia University, Princeton University, Harvard Film Archive, CUNY Graduate Center, Julliard School of Music, The New Museum, La MaMa E.T.C. oraz wiele innych. Prezentowaliśmy w Ameryce dokonania wielu wybitnych polskich twórców, m.in. Romana Polańskiego, Andrzeja Wajdy i Jerzego Skolimowskiego, pisarzy Czesława Miłosza, Adama Zagajewskiego i Wisławy Szymborskiej, kompozytorów Krzysztofa Pendereckiego, Witolda Lutosławskiego i Mikołaja Góreckiego, twórców teatralnych Krystiana Lupy, Jerzego Grotowskiego i Tadeusza Kantora; artystów Krzysztofa Wodiczko, Katarzyny Kozyry, Artura Żmijewskiego oraz wielu innych ważnych twórców, pisarzy, historyków, naukowców, muzyków i wykonawców.
www.PolishCulture-NYC.org

Piotr Semeniuk
Wicekonsul
Konsulat Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej
w Chicago

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*