Wojciech Białasiewicz honorowym obywatelem Zwierzyńca

Tytuł honorowego obywatela w jimieniu Wojciecha Białasiewicza odebrali córka Małgorzata, syn Maciej i przyjaciółka rodziny Jolanta Siemaszkiewicz z Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca fot.UM w Zwierzyńcu/IAS24.eu

Tytuł honorowego obywatela w jimieniu Wojciecha Białasiewicza odebrali córka Małgorzata, syn Maciej i przyjaciółka rodziny Jolanta Siemaszkiewicz z Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca fot.UM w Zwierzyńcu/IAS24.eu

Były redaktor naczelny „Dziennika Związkowego”, poublicysta, historyk i pisarz Wojciech Białasiewicz został Honorowym Obywatelem Zwierzyńca. Rada Miejska przyznała mu ten tytuł podczas sesji w czwartek, 24 września jako wyraz wdzięczności i uznania za pracę dziennikarską oraz utrwalanie wydarzeń związanych z historią Zamojszczyzny i Zwierzyńca.

Wojciech Białasiewicz przez wiele lat mieszkał w Chicago, ale urodził się 5 września 1940 roku w Warszawie, a jego ojciec Józef pochodził ze Zwierzyńca, gdzie mieszkała jego matka Maria Białasiewicz z siostrą. Józef Białasiewicz w czasie wojny trafił na Pawiak, a potem do Oświęcimia za redagowanie konspiracyjnej prasy. Syn spotkał się z nim dopiero w 1957 roku w Warszawie, gdy po raz pierwszy przyleciał do Polski. Matki Heleny, która walczyła w powstaniu warszawskim, Wojciech Białasiewicz nigdy już nie spotkał.

Po wojnie zamieszkał z babcią w Zwierzyńcu, gdzie ukończył szkołę podstawową. Po zdaniu matury w Zamościu podjął studia na Wydziale Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończył w 1963 roku rozpoczynając jednocześnie działalność dziennikarską. Zamieszkał w Lublinie, gdzie założył rodzinę, ale był częstym gościem u rodziny w Zwierzyńcu. W 1973 roku na Uniwersytecie Warszawskim obronił pracę doktorską “Wrzesień 1939 roku na Zamojszczyźnie i geneza ruchu oporu”. Opublikował również kilkaset artykułów z najnowszej historii Polski poświęcając wiele uwagi okolicom Zamościa. Był m.in. współtwórcą działu historycznego w “Tygodniku Zamojskim”.

Wojciech Białasiewicz jest autorem wielu książek, wydanych w kraju i zagranicą. Wśród nich m.in.: “Afera Wismana. O działalności zamojskich grup szturmowych ZWZ-AK”, która ukazała się w 1985 roku w Lublinie, “Pomiędzy lojalnością a serc porywem. Polonia amerykańska we wrześniu 1939″ wydana w 1989 roku w Chicago, a potem także w Toruniu, “W kręgu chicagowskiej Polonii” (Chicago 2001) i “Wrzesień 1939 roku na Zamojszczyźnie” (Warszawa 2012). Jest także współautorem książki “Bronili Lublina 1939″ (Lublin 1994).

Przez wiele lat Wojciech Białasiewicz pracował w prasie polonijnej. W październiku 1989 roku został redaktorem naczelnym najstarszej gazety polskiej diaspory, wydawanego w Chicago od 1908 roku “Dziennika Związkowego”. Funkcję tę pełnił do października 2009 roku, czyli do powrotu do Zwierzyńca. Piastował także godność dyrektora Kongresu Polonii Amerykańskiej, a za działalność na rzecz Polski został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP.

Podczas czwartkowej sesji tytuł honorowego obywatela w jego imieniu odebrali córka Małgorzata, syn Maciej i przyjaciółka rodziny Jolanta Siemaszkiewicz z Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca, honorowy tytuł wręczyli burmistrz Jan Skiba i przewodnicząca rady miejskiej Urszula Kolman.

Źródło: IAS24.EU

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*