Wizyta ministra Marka Suskiego w ZNP

17 kwietnia w siedzibie Związku Narodowego Polskiego gościł minister Marek Suski – szef gabinetu politycznego Premiera Rzeczpospolitej Polskiej. Spotkanie dotyczyło m.in. zacieśnienia współpracy pomiędzy władzami polskimi a Związkiem Narodowym Polskim i Kongresem Polonii Amerykańskiej oraz wspólnych przedsięwzięć promujących Polskę w USA.

Od lewej: Alicja Kuklińska – sekretarz krajowa ZNP, Piotr Janicki – konsul generalny RP w Chicago, minister Marek Suski, Frank J. Spula – prezes ZNP i KPA i Steve Tokarski – skarbnik ZNP
fot.Grzegorz Dziedzic

W spotkaniu, które miało miejsce w siedzibie Związku Narodowego Polskiego udział wzięli: minister Marek Suski – szef gabinetu politycznego Premiera RP, konsul generalny RP w Chicago Piotr Janicki, prezes Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej Frank Spula, sekretarz krajowa ZNP Alicja Kuklińska, skarbnik ZNP Steve Tokarski oraz przedstawiciele mediów należących do Związku Narodowego Polskiego – „Dziennika Związkowego” oraz Radia WPNA 103.1 FM.

Minister Marek Suski przebywał w Chicago wraz z delegacją rządową, która towarzyszyła premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Wizyta premiera RP w Stanach Zjednoczonych była okazją do rozmów biznesowych z amerykańskimi firmami, przedstawienia polskiej oferty inwestycyjnej, a także do promocji Polski. Premier Morawiecki spotkał się z chicagowską Polonią podczas uroczystego pokazu filmu dokumentalnego pt. „Poland: The Royal Tour”, który miał miejsce 16 kwietnia w Lyric Opera, w chicagowskim śródmieściu.

Spotkanie z ministrem Markiem Suskim trwało około 1,5 godz. Rozmowy dotyczyły głównie inicjatyw rządu polskiego związanych z Polonią Amerykańską. Min. Suski poinformował, że trwają zaawansowane prace legislacyjne nad rozszerzeniem Karty Polaka na kolejne kraje, w tym na Stany Zjednoczone. Przedstawiciele ZNP zaproponowali współpracę dotyczącą promocji Karty Polaka w USA, jak również innych przyszłych inicjatyw strony polskiej. Rozmawiano również o konieczności wprowadzenia ułatwień procedur paszportowych oraz poprawie promocji Polski w USA, jak również o korzyściach płynących z promocji poszczególnych regionów i ich oferty biznesowej i turystycznej.

W dyskusji pojawił się „dyżurny temat”, czyli zniesienie amerykańskich wiz dla Polaków. Minister Suski powiedział, że rząd naciska na Amerykanów w tej sprawie i istnieje nadzieja na rychłe zniesienie wiz. Niestety, polskie władze z powodu ograniczeń budżetowych nie przewidują w najbliższym czasie stworzenia kompleksowego programu mającego przyciągnąć do Polski emigrantów. Min. Suski przyznał, że program taki powinien powstać, ale rząd nie ma środków na jego sfinansowanie. Poza tym wprowadzenie ulg podatkowych dla powracających z emigracji Polaków pozostaje w sprzeczności z prawem podatkowym Unii Europejskiej. Jak stwierdził min. Suski – „Krajom Unii Europejskiej nie zależy na powrocie Polaków z emigracji, bo w ten sposób straciłyby pracowników w wielu branżach, pracą w których nie są zainteresowani obywatele tych krajów”. Minister podkreślił, że rząd serdecznie zaprasza i zachęca emigrantów do powrotu do Polski, ale – jak przyznał – są to gesty w dużej mierze symboliczne, nie mające przełożenia na realne ułatwienia w re-asymilacji w Ojczyźnie.

Minister zachęcił też Polonię, aby pamiętała o swoich obywatelskich obowiązkach wobec Polski i brała udział w wyborach, w tym w najbliższych – do Parlamentu Europejskiego. „Każdy głos się liczy” – powiedział min. Marek Suski.
(gd)

 

Categories: Polonia

Comments

  1. Jan
    Jan 20 kwietnia, 2019, 15:44

    Czy rozmawiano o carycy Katarzynie 😉

    Reply this comment

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*