W Warszawie rozpoczęło się III Europejskie Forum Mediów Polonijnych

fot.Patrick Seeger/EPA

fot.Patrick Seeger/EPA

Wymiana doświadczeń i dyskusja o współczesnych wyzwaniach stojących przed mediami – na te m.in. tematy będą rozmawiać przedstawiciele 52 redakcji mediów polonijnych działających w Europie. III Forum Mediów Polonijnych, które rozpoczęło się w piątek, obraduje w Senacie.

Spotkania przedstawicieli mediów polonijnych budują „solidną płaszczyznę współpracy i prezentacji środowisk polonijnych w europejskiej przestrzeni polonijnej” – podkreślił w liście odczytanym podczas inauguracji Forum marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który objął honorowym patronatem tegoroczne obrady Forum.

Marszałek zaznaczył, że „spotkanie w izbie wyższej wpisuje się w tradycję rozmów w Senacie, dzielenia się refleksją o sukcesach i problemach naszych rodaków zamieszkałych za granicą, niekiedy gorących dyskusji”. Przypomniał, że do Senatu w tym roku powróciło finansowanie opieki środowisk polskich i polonijnych poza granicami kraju. Karczewski dodał, że media polonijne są jednym z sześciu obszarów wydatkowania tych funduszy.

Zainaugurowane w piątek spotkanie potrwa do niedzieli. Podczas Forum przedstawiciele mediów zajmujących się relacjonowaniem spraw Polonii i Polaków za granicą wymienią poglądy m.in. na temat przyszłości mediów polonijnych i nowych form działania mediów. Rozpocznie się także rejestracja mediów na platformie mediapolonijne.net, która ma za zadanie integrację i wymianę informacji pomiędzy redakcjami.

Wicemarszałek Senatu Maria Koc podczas inauguracji Forum podkreśliła, że media polonijne dla Polaków za granicą pełnią rolę nie tylko informacyjną, ale także promują polską kulturę i pomagają podtrzymać bliskie relacje z krajem. Dodała, że Europejskie Forum Mediów Polonijnych jest również okazją do rozmowy o problemach i wyzwaniach, przed jakimi stoją dzisiaj media polonijne.

Wiceszef MSZ Jan Dziedziczak odpowiedzialny za współpracę z Polonią w resorcie w liście odczytanym na początku Forum podkreślił, że działalność mediów polonijnych jest niezwykle ważna także dla kształtowania pozytywnego wizerunku Polski w świecie.

„Jesteście państwo naszym bliskim partnerem i sojusznikiem w działaniach podejmowanych na rzecz osiągnięcia korzystnych zmian w postrzeganiu Polaków, szczególnie w krajach migracji zarobkowej. Pełniąc pośrednią rolę ambasadorów polskości tworzycie na co dzień mosty porozumienia i współpracy ze społecznością lokalną” – zaznaczył Dziedziczak.

Forum po raz pierwszy zorganizowane zostało w Polsce. Poprzednie spotkania odbywały się w Szwecji.

Teresa Sygnarek, prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, które jest inicjatorem i organizatorem Forum, mówiła PAP, że Forum ma na celu integrację redakcji mediów polonijnych działających w Europie.

„W zeszłym roku wyraziliśmy potrzebę, by media polonijne miały jedną wspólną platformę, portal, do którego wszystkie media polonijne mogły się podłączyć” – mówiła. Jak podkreśliła, portal powstał i w sobotę rozpocznie się rejestracja mediów, które będą mogły na platformie wymieniać się materiałami i współpracować.

„W tamtym roku mówiliśmy też o tym, jak ważne jest, by media polonijne stawały się dwujęzyczne, w tym roku widzimy, że ten apel spotkał się z pozytywną odpowiedzią części redakcji” – zauważyła Sygnarek. W jej ocenie dzięki tworzeniu informacji nie tylko w języku polskim, lecz również w języku kraju, w którym działają, media polonijne mogą stać się ambasadorem Polski.

W sobotę w Pułtusku, gdzie kontynuowane będą rozmowy, odbędą się także warsztaty dotyczące tworzenia i prowadzenia portali oraz blogów. Odbędą się panele: „Formy integracji środowisk polonijnych”, „Dialog pomiędzy mediami polonijnymi”, „Przyszłość mediów polonijnych”, a także spotkanie poświęcone współpracy Polskiej Agencji Prasowej z mediami polonijnymi.

Organizatorem Forum jest Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji; spotkanie współorganizują Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Europejska Unia Wspólnot Polonijnych. (PAP)

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*