W trosce o polonijnych studentów. Stypendia PWCC

W trosce o polonijnych studentów. Stypendia PWCC

20 tysięcy dolarów przeznaczyły w tym roku na stypendia dla polonijnych studentów chicagowskich uczelni działaczki polonijnej organizacji charytatywnej Polish Women’s Civic Club. W dotychczasowej, liczącej 71 lat historii fundowania przez PWCC stypendiów, zebrano i przeznaczono na ten cel ponad 750 tys. dolarów.

W gronie tegorocznych laureatów, którzy otrzymali stypendia w kwocie od jednego do pięciu tysięcy dolarów, znaleźli się studenci oraz doktoranci: Justyna Bartolik, Eva Galka, Stephanie Kielb, Kathy Marek, Barbara Tylka, Elizabeth i Anna Zaborek, Julian Kłosowiak, Konrad Pawełek i Kevin Seske.

Gratulacje studentom i wolontariuszkom organizującym fundusz stypendialny złożyła kontroler stanu Illinois Judy Baar Topinka, która była głównym mówcą podczas uroczystości.

– Kiedy słyszę, czego wasza organizacja dokonała w zakresie pomocy stypendialnej, jestem zdumiona. 20 tysięcy dolarów na stypendia. Gratuluję! Organizacja jest wielka! – powiedziała Judy Baar Topinka.

Fundusze stypendialne gromadzone są ze składek członkowskich oraz datków od osób prywatnych. Od lat do najhojniejszych sponsorów tego funduszu należą: doktor Korzec, Eleonora Żarnowiecki i Dorothy Benys.

O tym, kto może ubiegać się o pomoc finansową przyznawaną przez PWCC, mówiła prezes Ann Burzycki. Podania mogą składać studenci lub doktoranci, którzy są obywatelami amerykańskimi, mają polskie pochodzenie, studiują na uczelanich w Chicago i stanie Illinois, mają stosunkowo niskie dochody i dobre wyniki nauczania. Dla młodych ludzi ubiegających się o stypendia nie ma wymogu przynależności do organizacji ich samych, ani członków ich rodziny. Na stronie internetowej znajduje się formularz, który po wypełnieniu przez zainteresowanego studenta należy przesłać do pierwszego lipca danego roku.

Finałem ceremonii rozdania nagród, którą prowadziła przewodnicząca komisji stypendialnej Eunice Warda, był koncert klarnetowy stypendysty Konrada Pawełka. Muzyk przyjechał do Stanów Zjednoczonych w 2006 roku spod Bielska-Białej. Na NEIU studiuje w klasie klarnetu i fortepianu na Uniwersytecie Northeastern Illinois.

– Bardzo się cieszę z otrzymanego czeku, gdyż pozwoli mi on na zapłacenie części czesnego. Aby rzetelnie skupić się na nauce i koncertach, trudno jest pracować w pełnym wymiarze, dlatego taka pomoc jest bardzo cenna i miła. Na naszej uczelni odbywają się liczne imprezy rocznicowe i patriotyczne, które staram sie wzbogacać muzyką – powiedział Konrad Pawełek.

Kierowana przez Ann Burzycki organizacja Polish Women’s Civic Club została założona w 1924 roku. Od 1943 roku prowadzi fundusz pomocy dla studentów mających polskie pochodzenie.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP

  • DSC_0233
  • DSC_0256
  • DSC_0260
  • DSC_0325
  • DSC_0358
  • DSC_0361
  • DSC_0367
  • DSC_0371

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*