VIII Zjazd Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej w Ameryce Północnej

VIII Zjazd Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej w Ameryce Północnej

Mieszkają w różnych częściach Stanów Zjednoczonych i w Kanadzie. Łączy ich jedna uczelnia. W miniony weekend w podchicagowskim Wood Dale obradował VIII Zjazd Wychowanków Politechniki Częstochowskiej w Ameryce Północnej. Wzięła w nim udział blisko dwudziestoosobowa grupa wychowanków tej uczelni oraz grupa czternastu członków stowarzyszenia z Polski, której przewodniczył prezes organizacji, prof. Jan Pilarczyk.

Podczas sobotnich obrad prof. Jan Pilarczyk mówił o działalności założonej w 1989 roku organizacji. Obecnie skupia ona blisko 3 tys. wychowanków na całym świecie. Poza granicami kraju absolwenci częstochowskiej uczelni należą do kół terenowych. W Ameryce Północnej od 1996 roku działa koło “Polibudek” założone z inicjatywy Marii Wójcik-Rubin i Henryka Kwiatkowskiego. Obecnie skupia ono ponad 30 wychowanków z USA i Kanady.

Sztandarową imprezą stowarzyszenia promującą uczelnię oraz dorobek naukowy, zawodowy i społeczny absolwentów, jest prowadzony od 2000 r. konkurs o tytuł “Absolwenta Roku”. Każdego roku do udziału w konkursie nominowanych jest 10 osób. Z tego grona kapituła wybiera laureata, który otrzymuje statuetkę i dyplom. Absolwenci spoza Polski honorowani są statuetką “Ambasadora Roku”. Do tej pory nominacje do wyróżnienia otrzymało 140 inżynierów, którzy rozsławiają dobre imię częstochowskiej uczelni i mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami zawodowymi i biznesowymi. Na gali, która odbyła się w Częstochowie w maju tego roku statuetkę “Ambasadora Roku” odebrał inż. Andrzej Bącal z Chicago współpracujący od wielu lat z firmą Sloan Industries.

Od 2001 r. w ramach organizacji działa klub integracyjno-promocyjny zrzeszający liderów działalności gospodarczej, społecznej i politycznej z Polski, Europy i USA. Organizowane są giełdy promocji absolwentów, jako płaszczyzny do prezentacji pomysłów i osiągnięć. Dla najlepszych studentów ostatniego roku klub funduje stypendia.

Stowarzyszenie prowadzi także cykliczne imprezy integracyjne dla swoich członków: mistrzostwa narciarskie oraz tenisa ziemnego, rajdy samochodowe i spotkania pod kadzią.
Uczestników tegorocznego zjazdu ugościł absolwent częstochowskiej uczelni Henryk Słowiński, który 30 lat temu wraz z Adamem Niedośpiałą założył w Chicago firmę Sloan Industries zajmującą się produkcją prototypowych urządzeń i maszyn do obróbki skrawaniem. Członkowie stowarzyszenia uhonorowali Henryka Słowińskiego z okazji 30-lecia jego firmy będącej znakomitą wizytówką polskiej myśli technicznej na świecie.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP

  • DSC_7392
  • DSC_7153
  • DSC_7122
  • DSC_7013
  • DSC_6989
  • DSC_6988
  • DSC_6972
Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*