Uwaga studenci! Szansa na stypendium

fot.Wikipedia

fot.Wikipedia

Rada Nauczycieli Polonijnych (Council of Educators in Polonia), najstarsza charytatywna organizacja edukacyjna w Illinois, zachęca studentów kierunków nauczycielskich i innych wydziałów do udziału w konkursie na wypracowanie. Najlepsze prace będą nagrodzone stypendiami. Zwycięzcy mogą nimi dowolnie dysponować; stypendia trafiają do rąk studentów, a nie bezpośrednio na uczelnie.

W konkursie mogą wziąć udział studenci trzeciego i czwartego roku kierunków nauczycielskich, a także studenci innych studiów dyplomowych i podyplomowych (magisterskich, doktoranckich). Wysokość sypendiów sięga nawet tysiąca dolarów − dzięki hojności darczyńców współpracujących z RNP (CEP). Czeki zostaną wręczone zwycięzcom w czasie uroczystych obchodów Miesiąca Dziedzictwa Polskiego na Northeastern Illinois University w Chicago w piątek, 6 listopada 2015 roku.

Warunki uzyskania stypendium:

1. Napisanie wypracowania po angielsku na temat:

„Why do you think Pulaski became a hero to two nations – Poland and the United States?”

• tekst ma zawierać od 1000 do 1500 słów

• musi być zachowany podwójny odstęp

• karta tytułowa ma zawierać tytuł i pseudonim autora wypracowania

• właściwe imię i nazwisko autora, pseudonim, adres, telefon, adres e-mailowy, nazwę uczelni, rok i kierunek studiów należy podać na kartce o wymiarach 3″ x 5″ i umieścić w zaklejonej kopercie

2. Kandydaci ubiegający się o stypendium nauczycielskie RNP muszą być studentami trzeciego i czwartego roku akredytowanych uczelni w Illinois, przygotowujących do zawodu nauczyciela.

3. Kandydaci ubiegający się o inne stypendia muszą być obywatelami amerykańskimi polskiego pochodzenia lub posiadać prawo stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych.

4. Kandydaci ubiegający się o stypendia Stanisławy Plichty i LJ Investment mogą być obywatelami polskimi.

5. Do przesyłki z wypracowaniem należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen (ang. official transcript). Wymagane minimum to: 3,0-4,0 G.P.A.

6. Finaliści mogą zostać poproszeni o rozmowę z komisją stypendialną w wyznaczonym terminie.

Termin nadsyłania wypracowań upływa 23 października 2014 roku.

Prace pisemne należy nadsyłać zwykłym listem pierwszej klasy (a nie np. listem poleconym) na adres: CEP Scholarship Committee, c/o Czeslawa Kolak, 6948 North Medford Ave., Chicago, Illinois 60646

Prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu. RNP zastrzega sobie prawo publikacji najlepszych prac. Laureaci poprzednich konkursów RNP nie mogą brać udziału w bieżącej edycji konkursu.

(inf. wł.)

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*