Uroczysta msza św. na Trójcowie

DSC_3232

Biskup Jan Wątroba, ordynariusz diecezji rzeszowskiej był głównym celebransem trzeciomajowej mszy świętej za ojczyznę sprawowanej w kościele pw. Świętej Trójcy. W niedzielnym nabożeństwie zorganizowanym przez Związek Narodowy Polski, uczestniczył także duchowy opiekun Polonii, ks. biskup Andrzej Wypych wraz z grupą księży z Polski i Chicago na czele z dyrektorem misji, ks. Andrzejem Maślejakiem. Msza za Ojczyznę została odprawiona w ramach chicagowskich obchodów 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W wygłoszonym kazaniu ks. biskup Jan Wątroba nawiązał do przypadającego trzeciego maja święta Matki Bożej Królowej Polski oraz obchodów rocznicowych uchwalenia Konstutucji 3 Maja. Powiedział, że jest to dzień szczególny dla wszystkich Polaków, a zwłaszcza tych mieszkających z dala od ojczyzny. – Jako Polacy mamy świadomość Jej troskliwej, matczynej obecności w ponad tysiącletniej historii polskiego, ochrzczonego narodu. Mamy za co dziękować. Mamy świadmość, jak wiele Maryja uczyniła, wyprosiła dla nas, jak wiele osobiście Jej zawdzięczamy. Płynie dzisiaj z naszych serc wielka modlitwa dziękczynienia. To jest także dzień błagania, dzień prośby, dzień, w którym mając świadomość różnych zagrożeń, zarówno tych doświadczanych osobiście, ale także zagrożeń dotykających ojczyzny naszej, że prosimy Matkę Bożą o opiekę i zachowanie duchowej jedności Polaków – powiedział ks. biskup.

Biskup Watroba na zakończenie kazania pogratulował organizatorom uroczystości trzeciomajowych rozmachu w ich przygotowaniu. Wyraził wielkie uznanie dla manifestowania przez chicagowską Polonię przywiązania do języka, tradycji, zwyczajów, obrzędów, które określił wspólnym mianem polskości.

Zgromadzeni w świątyni wierni podziękowali za kazanie gromkimi brawami. Uczniowie wręczyli biskupom kwiaty. Biskup Andrzej Wypych przekazał grupie katolickich działaczy odznaczenia za utrzymywanie łączności duchowej pomiędzy Polonią i ojczyzną oraz pomoc i pracę na rzecz Ligi Katolickiej przyznane przez biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka. Krzyżami i dyplomami wyróżnieni zostali: Marian i Teresa Skawscy, Francis Gembala i Edmund Gronkiewicz.

W gronie ponad tysiąca wiernych reprezentujących różne środowiska i organizacje polonijne obecni byli między innymi: konsul generalna RP Paulina Kapuścińska, przewodniczący Komitetu Obchodów, prezes Związku Klubów Polskich Jan Kopeć, prezes Związku Podhalan Józef Cikowski, prezes Zjednoczenia Polskiego Rzymsko- Katolickiego Joseph Drobot, skarbnik Związku Nardowego Polskiego Marian Grabowski, przewodnicząca Obwodu Związku Harcerstwa Polskiego w Chicago, druhna Barbara Chałko, komendant Okręgu I SWAP Roman Bucoń, wiceprezeska Zrzeszenia Nauczycieli Polskich Helena Sołtys.

Wartę honorową przy ołtarzu zaciągnęły poczty sztandarowe organizacji polonijnych. Uroczystość uświetnił koncert chóru pod dyrekcją Elizy i Arkadiusza Góreckich, występ scholi dziecięcej “Dzieci Pana Boga” oraz orkiestra dęta “Trójcowo”.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*