Ty będziesz znów wolny”. Wieczór poezji Tow. Giewont

Od lewej: muzyk Jurek Jabłoński, Michał Niemkiewicz, prezes Grupy 2514 ZNP Tow. Giewont, Bogdan Łańko- aktor Kabaretu BOCIAN, Piotr Psuja, aktor amator i pomysłodawca wieczoru poezji , dr fizyki oraz Władysław Byrdy, aktor scen polskich i polonijnych.

W piątek 30 listopada, w dniu wybuchu powstania listopadowego, w siedzibie Związku Narodowego Polskiego (Polish National Alliance, PNA) odbył się wieczór poezji patriotycznej pt. ,,Ty bedziesz znów wolny” z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Większość deklamujących poezję reprezentowała Tow. Giewont i ZNP-PNA.

W programie poetycko-muzycznym zorganizowanym zarówno dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, jak i upamiętnienia wybuchu, powstania listopadowego, usłyszeliśmy fragmenty III części „Dziadów” Adama Mickiewicza, wierszy m.in.: Juliusza Słowackiego, Jana Lechonia, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Stanisława Balińskiego. Oprawę muzyczną zapewnił Jurek Jabłoński, nagłośnienie Krzysztof Ługowski, utwory poetyckie interpretowali znani aktorzy Bogdan Łańko i Władysław Byrdy. Na scenie wystąpił też aktor amator z doktoratem z fizyki, Piotr Psuja, który dokonał wyboru poezji i większość tekstów recytował z pamięci z wielkim wyczuciem aktorskim. Wieczór był niezwykle interesujący, bardzo dobrze opracowany i wykonany. Publiczność biła brawo na stojąco.
W części towarzyskiej przybyli przy kawie i pączkach mogli porozmawiać z wykonawcami i realizatorem wieczoru poezji Piotrem Psują. – „Dziady”, motyw przewodni wieczoru, nasz dramat narodowy, jest utworem wielowątkowym. W tekstach na plan pierwszy wysuwa się wątek nostalgii za Ojczyzną, potrzeba walki o utraconą wolność, bezsilność człowieka wobec okrucieństwa losu. Ale najważniejszy wątek pozostaje ukryty między wierszami, a wątkiem tym jest walka o nieśmiertelną ludzką duszę, walka, jaką musi stoczyć każdy z nas, mówiąc w uproszczeniu – pomiędzy dobrem a złem. (…) Polacy są narodem romantycznym, a wyraża się to w trudności zrozumienia nas przez innych z uwagi na zawiłość naszych narodowych dziejów. Jak bowiem wytłumaczyć np. sens powstania listopadowego (1830-1831)? Ale jeśli weźmie się pod uwagę, że Plan Bitwy Warszawskiej w roku 1920, bitwy, która zadecydowała o ocaleniu dopiero co zdobytej niepodległości, opierał się na zarysie wykonanym przez gen. Prądzyńskiego w roku 1831, sprawa nabiera sensu metafizycznego. Wszystko, nawet porażka, cierpienie i śmierć, ma sens i rodzi nadzieję na przyszłość – mówił Piotr Psuja.
Spotkanie zorganizowane zostało przez Grupę ZNP 2514 Towarzystwo Giewont, które wspiera zainteresowania i działalność swoich członków.
Prezesem Towarzystwa Giewont jest Michał Niemkiewicz, wiceprezesem Marek Duszczyk, wiceprezeską Anna Wińska-Bajena, sekr. finansową Elżbieta Cimochowicz, sekr. korespondencyjnym Jarosław Gołembiowski, marszałkiem Tomasz Dąbrowski i żyjącym honorowym prezesem Stanisława Rawicka.

(Komunikat prasowy Tow. Giewont)

zdj. arch. Tow. Giewont

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*