Święto Wojska Polskiego także w Chicago

Chicagowskie Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej Placówka 90. razem z Korpusem Pomocniczym Pań wręczeniem Krzyża Zasługi oraz uroczystą mszą świętą w intencji poległych i weteranów uczciły Święto Wojska Polskiego.

Obchody święta Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej odbyły się w Chicago 13 sierpnia. Na uroczystą mszę od siedziby Placówki 90. Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej do kościoła św. Ferdynanda – przemaszerowały w zwartym szyku poczty sztandarowe: Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej, Stowarzyszenia Przyjaciół Ułanów Polskich im. gen. Tadeusza Kościuszki, Stowarzyszenia Historycznego Armii Polskiej oraz weterani i członkinie Korpusu Pomocniczego Pań. W świątyni wiernych powitał proboszcz parafii ksiądz Zdzisław Torba.

Podczas mszy modlono się za poległych na polu chwały, w szczególności w Bitwie Warszawskiej, za weteranów i żołnierzy pełniących służbę w siłach zbrojnych.

Obok ołtarza głównego na honorowej warcie stanęły poczty sztandarowe: weteranów, stowarzyszeń historycznych i górali.

Wśród gości honorowych uczestniczących we mszy, oprócz weteranów byli obecni: konsul generalny Piotr Janicki oraz przedstawiciele wydziału stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej, Związku Narodowego Polskiego, lokalnych władz administracji państwowej i politycy.

W wygłoszonej homilii ojciec Franciszek Wojdyła SVD, werbista, misjonarz z Republiki Demokratycznej Konga nawiązał do wciąż trwających na świecie walk o wolność. Po zakończeniu mszy Zygmunt Goliński, komendant SWAP-u w Chicago w krótkim przemówieniu przybliżył historię Święta Wojska Polskiego i znaczenie Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera.

– To zwycięstwo z 14 na 15 sierpnia 1920 r., do którego przyczyniła się też Błękitna Armia gen. Józefa Hallera nazwano Cudem nad Wisłą. To był dar zwycięstwa Królowej Polski, Maryi. Żołnierz polski obronił niepodległość i wiarę chrześcijańską – powiedział Goliński.

Komendant Goliński pozdrowił prezydenta Andrzeja Dudę i wszystkich żołnierzy. – My weterani, spadkobiercy chwały oręża polskiego pozdrawiamy Zwierzchnika Sił Zbrojnych prezydenta Andrzeja Dudę. Pozdrawiamy wszystkich żołnierzy, gdziekolwiek pełnią służbę, aby wasza służba była pełniona z honorem i z gwarancją bezpieczeństwa.

Uroczystości w kościele zakończyły pamiątkowe zdjęcia, po których poczty sztandarowe, weterani i goście przeszli do siedziby stowarzyszenia, gdzie czekał na nich żołnierski obiad z grochówką.

Podniosłym momentem uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego w Chicago było wręczenie Grzegorzowi Dąbrowskiemu Krzyża Zasługi Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce.

Wręczenia odznaczenia w imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia weteranów Armii Polskiej w Ameryce jako Kapituły Krzyża Zasługi SWAP dokonał komendant Placówki 90. – Zygmunt Goliński.

Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka

 • DAR_5779
 • DAR_5781
 • DAR_5783
 • DAR_5785
 • DAR_5787
 • DAR_5792
 • DAR_5794
 • DAR_5796
 • DAR_5799
 • DAR_5808
 • DAR_5812
 • DAR_5816
 • DAR_5824
 • DAR_5826
 • DAR_5828
 • DAR_5834
 • DAR_5836
 • DAR_5841
 • DAR_5844
 • DAR_5845
 • DAR_5849
 • DAR_5858
 • DAR_5872
 • DAR_5878
 • DAR_5879
 • DAR_5885
 • DAR_5888
 • DAR_5889
 • DAR_5890
 • DAR_5896
 • DAR_5898
 • DAR_6044
 • DAR_6045
 • DAR_6046
 • DAR_6047
 • DAR_6050
 • DAR_6058
 • DAR_6063
 • DAR_6065
 • DAR_6067
 • DAR_6069
 • DAR_6070
 • DAR_6075
 • DAR_6082
 • DAR_6086
Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*